Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

PISMO DO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego napływają informacje od byłych żołnierzy, którzy po zwolnieniu ze służby wojskowej podjęli pracę w jednostkach wojskowych lub związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, (zwanych dalej „Jednostkami Sił Zbrojnych”), że niektórzy dowódcy (szefowie) stosują działania noszące znamiona dyskryminacji.  Działania te polegają na tym, że wspomniani dowódcy (szefowie) Jednostek Sił Zbrojnych głośno stwierdzają, że nie życzą sobie pracowników - członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Miały miejsce pojedyncze przypadki, gdy członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego był stawiany przed alternatywą miejsce pracy albo członkostwo w Związku.

Czytaj więcej »

Majowe Spotkanie Warszawskich Artylerzystów

W dniu 16 maja 2023 r. odbyło się spotkanie Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Zebranie otworzył i prowadził prezes Warszawskiego Oddziału kol. ppłk Andrzej Duljasz. Miłym akcentem było wręczenie wyróżnień.

Czytaj więcej »

8 maja 2023 r. Tym co za polskość Gdańska

W dniu 8 maja 2023 r. u stóp pomnika „Tym, co za polskość Gdańska” spotkali się mieszkańcy miasta, by uczcić ofiary II wojny światowej i zaapelować do świata o to, by do takich tragedii nigdy więcej już nie dopuścić.
   Obecni byli m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Monika Chabior - zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz Agnieszka Owczarczak - przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. Obecni byli przedstawiciele organizacji kombatanckich, Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP, Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków, a także młodzież szkolna.

Czytaj więcej »

Narodowy Dzień Zwycięstwa z udziałem ZŻWP w Olsztynie

Na placu Konsulatu Polskiego 8 maja 2023 r. mieszkańcy Olsztyna świętowali 78. rocznicę zakończenia II wojny – Narodowy Dzień Zwycięstwa - oddając hołd zwycięzcom i ofiarom wojny.
    Uroczystość zorganizowana przez władze Olsztyna zgromadziła liczne poczty sztandarowe, w tym Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Miasta Olsztyna oraz licznych szkół. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych województwa i Olsztyna, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, licznych instytucji cywilnych i mundurowych, duchowieństwa, organizacji kombatanckich, uczniowie i wielu mieszkańców Olsztyna.

Czytaj więcej »

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA W OPOLU

Oddano Hołd Bohaterom II Wojny światowej. W Opolu Związek Żołnierzy WP  z mieszkańcami miasta uczcił rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.

Czytaj więcej »

Obchody 78. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w Kłodzku

W dniu 8 maja 2023 r. pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Parku Sybiraków w Kłodzku, odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
    W 78. rocznicę zakończenia tej jednej z najstraszniejszej wojen w dziejach ludzkości, oddano hołd wszystkim, którzy walczyli przeciwko nazistowskiej agresji. Wszystkim żołnierzom antyhitlerowskiej koalicji, którzy przyczynili się do zwycięstwa w maju 1945 roku.
    Uroczystość została zorganizowana przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku, Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy” przy wsparciu Starosty Kłodzkiego i Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Czytaj więcej »

XI Zawody Wędkarskie ZR ZŻWP w Słupsku

W dniu 6 maja 2023 r. o godz. 7.20 prezes Zarządu Rejonowego otworzył XI Zawody i wypowiedział sakramentalne zdanie „XI Zawody Wędkarskie ZR ZŻWP w Słupsku uważam za otwarte”. Zawody odbyły się na bazie Koła nr 4 „im 28splm” Redzikowo.

Czytaj więcej »

Delegacja ZŻWP w Olsztynie na obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja

Poczet sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w  Olsztynie, jako jeden z dwóch spośród organizacji kombatanckich, pełnił zaszczytną asystę honorową podczas wojewódzkich obchodów 232. rocznicy Konstytucji 3 Maja na pl. Konsulatu Polskiego w Olsztynie. Tworzyli go: kpt w st. spocz. Mieczysław Tomaszewski (prezes Koła nr 19),  mjr w st. spocz. Józef Szczygieł (prezes koła nr 18) i  mł. chor. w st. spocz. Zdzisław Trzeciak (skarbnik Koła nr 21).
   W uroczystości uczestniczyli licznie mieszkańcy, samorządowcy, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i urzędów, dwoje wiceministrów i parlamentarzyści wszystkich opcji oraz liczne poczty sztandarowe. Najpierw wzięli udział w Mszy Świętej w intencji ojczyzny, która odbyła się w Bazylice Konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie. Potem  przemaszerowali na plac Konsulatu Polskiego, gdzie pod kolumną Orła Białego odbyła się kolejna części oficjalnych obchodów tego Święta Narodowego.  Rozpoczęto ją od przyjęcia meldunku pododdziałów o gotowości do uroczystości przez zastępcę dowódcy 16 PDZ gen. bryg. Dariusza Kosowskiego.

Czytaj więcej »

Pilskie Centrum Tradycji Wojskowych

2 maja 2023 r. był dniem uroczystego otwarcia Pilskiego Centrum Tradycji Wojskowych.
   Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia flagi na maszt, który został zamontowany na budynku Starostwa. To najwyższy punkt w Pile - stolicy powiatu pilskiego, na którym powiewa Biało-Czerwona.
    Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców i liczni goście. Obecny był m.in. Adam Niedzielski Minister Zdrowia, poseł na Sejm Marta Kubiak, przedstawiciele stowarzyszeń wojskowych i organizacji kombatanckich, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Pile, żołnierze 122 batalionu lekkiej piechoty WOT z Dolaszewa, policjanci, seniorzy z Uniwersytetu trzeciego wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, uczniowie szkół średnich, harcerze, pracownicy starostwa.

Czytaj więcej »

INFORMACJA dotycząca 127. posiedzenia plenarnego EUROMILU

W dniach 27-28 kwietnia 2023 r. w Rzymie odbyło się 127. plenarne posiedzenie EUROMILU. EUROMIL, czyli Europejska Organizacja Stowarzyszeń Wojskowych i Związków Zawodowych jest organizacją parasolową złożoną ze stowarzyszeń wojskowych i związków zawodowych. Jest to główne ogólnoeuropejskie forum współpracy pomiędzy stowarzyszeniami wojskowymi w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Czytaj więcej »