Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

List otwarty do Prezydenta RP Andrzeja DUDY

Zarząd Główny Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich II Wojny Światowej wystosował list otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie stanowiska IPN o likwidację pomnika „Bohaterom czerwonych sztandarów. Dąbrowiakom. Twórcom dziejów walk o narodowe i społeczne wyzwolenie w Dąbrowie Górniczej”.

Czytaj więcej »

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO Marzec 2020 r.

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 11 marca 2020 r. pandemię nowego koronawirusa, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie i niezdecydowanych działaniach rządów.

Dodatkowo, w dniu 13 marca 2020 r. zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Czytaj więcej »

ARTYLERIA LWOWSKA 1918-1919

Na rynku wydawniczym ukazała się monografia pt.: „ARTYLERIA LWOWSKA 1918-1919” autorstwa Zbigniewa Moszumańskiego, wydana przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Została ona opracowana podstawie badań archiwalnych w archiwach polskich i ukraińskich. Publikacja obejmuje w sferze rzeczowej wiedzę o działaniach artylerii polskiej podczas walk z Ukraińcami o Lwów w latach 1918-1919, w sferze przestrzennej - wszystkie struktury artylerii obrony Lwowa, w sferze czasowej zaś - okres od chwili sformowania pierwszych pododdziałów artylerii w listopadzie 1918 r. do zakończenia walk o Lwów w maju 1919 r.

Czytaj więcej »

Wywiad z mec. Lisieckim w sprawie możliwości pobierania przez żołnierzy i funkcjonariuszy drugiej emerytury za okres pracy w cywilu

Uprzejmie informujemy, że na serwisie internetowym YouTube zamieszczony został wywiad z mec. Lisieckim w sprawie możliwości pobierania przez żołnierzy i funkcjonariuszy drugiej emerytury za okres pracy w cywilu.

Czytaj więcej »

PAMIĘCI DEPORTOWANYCH NA WSCHÓD

W dniu 10 lutego 2020 r. pod Pomnikiem Poległych Pomordowanych na Wschodzie odbyła się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR.

Czytaj więcej »

PŁK JAN SKOWRON ODZNACZONY PRZEZ PREZYDENTA FRANCJI

W dniu 3 lutego 2020 r. w Ambasadzie Francji odbyła się uroczystość odznaczenia Orderem Oficera Legii Honorowej trzech uczestników francuskiego ruchu oporu. Zaszczytu tego dostąpił również nasz Kolega z Koła nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie - płk Jan Skowron. Wyróżnienia wręczyła francuska minister obrony Florence Parly, która towarzyszyła prezydentowi Emmanuelowi Macronowi w podczas jego wizyty w Polsce.
    Wraz z płk. Janem Skowronem odznaczeni zostali mjr Marian Słowiński oraz mjr Zygmunt Włodarczyk. GRATULUJEMY!

Czytaj więcej »

Płk Jan Dziewulak z Zielonej Góry skończył 96 lat

W listopadzie 2019 r. płk Jan Dziewulak z Zielonej Góry skończył 96 lat.
    Z tej okazji podczas spotkania członków Związku Żołnierzy WP szanownemu i wielce zasłużonemu Jubilatowi został wręczony Krzyż Komandorski ZŻWP. Aktu dekoracji dokonał prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP gen. bryg. Aleksander  Bortnowski wraz z sekretarzem Zarządu kpt. Andrzejem Pawlakiem. Uczestnicy spotkania odśpiewali Jubilatowi 200 lat.

Czytaj więcej »

JEDNOLITY TEKST OBWIESZCZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2019 r. pod pozycją 2107 opublikowany został jednolity tekst obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.
 

Czytaj więcej »

Program współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi na lata 2019÷2022

Program współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019÷2022 jest dokumentem określającym cele, kierunki oraz formy współpracy Ministra Obrony Narodowej oraz resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi.Czytaj więcej »

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za darowanie 1 % podatku dochodowego dla Związku, jako organizacji pożytku publicznego.

Według danych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego zamieszczonych na stronie internetowej www.iwop.pl, w 2019 r. darczyńcy przekazali dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kwotę  104.320,95 zł.

Dziękujemy i prosimy pamiętać o Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w następnych latach.

Czytaj więcej »