Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

RUBINOWE GODY ZŻWP

Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego „stuknęło” 40 lat. Odnosząc tę rocznicę do różnego rodzaju godów pożycia małżeńskiego (od papierowych do dębowych) możemy powiedzieć, że w czerwcu Związek obchodzi swe Rubinowe Gody.
   Z okazji tego doniosłego jubileuszu, w dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem zaproszonych gości.
   Posiedzenie rozpoczęło się od odtworzenia i odśpiewania Pieśni Związku „To przecież nie tak dawno”. Po jej odśpiewaniu Prezes Związku płk Marek Bielec powitał zacnych gości, wśród których byli: były wiceminister ON, były poseł do Parlamentu Europejskiego - pan Janusz Zemke, poseł na Sejm, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej - pan Andrzej Rozenek, Biskup Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, Naczelny Kapelan Wojskowy - JE ks. bp. Marcin Makula, reprezentujący Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego - ks. ppor. diakon Tomasz Pieczarka, Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - insp. Zdzisław Czarnecki, Prezes Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP - płk Zdzisław Przeszłowski, Prezes ZG Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - płk Janusz Maksymowicz, reprezentujący Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP - płk Wojciech Olenderek, zastępca Prezesa Klubu Generałów RP - gen. bryg. Władysław Saczonek, Prezes I Warszawskiego Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy - pan Jan Ziemiecki, Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym - płk Ryszard Maluta, zasłużeni członkowie Związku: kol. kol. Kazimierz Kolasa, Aleksander Kubacki, Bogdan Miller, Piotr Białokozowicz, Zbigniew Domański, Eugeniusz Konarski i Andrzej Niski, a także pan Adam Krasieńko - właściciel spółki Kra-Box, drukującej „Głos Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP

W dniu 22 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
   W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ppłk Grzegorz Niski oraz Prezes Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Ryszard Maluta.

Czytaj więcej »

Podziękowanie dla Jego Ekscelencji ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa GUZDKA

Prezes Związku płk Marek Bielec oraz Sekretarz Generalny ZG płk Henryk Budzyński skierowali w imieniu społeczności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podziękowanie do Jego Ekscelencji ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka.
   Skierowanie podziękowania wynika z faktu, że 16 lipca 2021 r. papież Franciszek mianował bp. Józefa Guzdka arcybiskupem metropolitą białostockim.

Czytaj więcej »

„Czekając na sprawiedliwość”

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zleciła realizację filmu przedstawiającego skutki „ustawy represyjnej”. Film nosi tytuł „Czekając na sprawiedliwość”.
    Uzupełnieniem filmu jest raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Monitoring systemu Ochrony Praw Człowieka w Polsce”. Celem raportu było zbadanie praktycznego funkcjonowania ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej »

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY STRAŻNICY WOP JASIEL W 40 ROCZNICĘ POWSTANIA ZŻWP

10 czerwca 2021 roku  odbyła się uroczystość z okazji rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz dla upamiętnienia 75. rocznicy  pomordowanych żołnierzy Strażnicy WOP Jasiel i uczczenia kurierów beskidzkich ZWZ i AK,
   Obchody 75. rocznicy połączone z 40-leciem powstania naszego Związku, zaszczycili swoją obecnością:
     - Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Buża
     - Poseł na Sejm RP Pan Piotr Uruski - reprezentował asystent
     - Wicestarosta Krośnieński Pan Andrzej Guzik
     - Z-ca Burmistrza Sanoka Pan Artur Kondrat
     - Naczelnik Promocji Starostwa Powiatu Sanockiego Pan Piotr Mazur
     - Wójt Gminy Zarszyn Pani Magdalena Gajewska
     - Przewodniczący Rady Gminy Jaśliska Pan Dariusz Puchalik
     - Skarbnik Urzędu Gminy Jaśliska Pani Wiesława Hanus
     - Proboszcz Parafii Jaśliska Ks. Jacek Zarzyczny
     - Dyrektor RDLP w Krośnie - Pan Marek  Marecki
     - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów Pan Łukasz Michalak
     - Komendant Placówki SG w Sanoku  ppłk SG Paweł  Lubieński
     - Komendant WKU Sanok ppłk Dariusz Brzezawski
     - Dowódca batalionu WOT w Sanoku ppłk Grzegorz Grzegorzewski
     - Komendant Miejski Policji w Krośnie insp. Leszek Buryła
     - Komendant Powiatowy Policji  w Sanoku podinsp. Krzysztof Łopuszański
     - Komendant Miejski  PSP w Krośnie st. bryg. Zbigniew Nowak
     - Z-ca komendanta Powiatowego PSP w Sanoku mł. bryg. Florian Semenowicz
     - Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP w Sanoku Pan Edmund Haduch
     - Prezes Koła ZKRPiBWP w Sanoku Pani Anna Darabasz
     - Prezes Podkarpackiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Sanoku Pan Krzysztof Juszczyk
     - Prezes Koła Związku Inwalidów Wojennych w Sanoku por. Zdzisław Futyma
     - Prezes  Zarządu Powiatowego LOK w Brzozowie Pan Ryszard Prorok
     - Członek Rady Wojewódzkiej SLD w Rzeszowie Pan Jerzy Filipek
     - Dyrektor Zespołu Szkół w Jaśliskach Pani Katarzyna Dubis
     - Dyrektor  GOK w Jaśliskach Pani Alicja Majdosz
   Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Prezes ZW ZŻWP w Rzeszowie, członek Prezydium ZG ZŻWP w Warszawie płk w st. spocz. Józef Mroczka, prezes ZR ZŻWP w Sanoku płk w  st. spocz. Marek Borkowski, prezes Sanockiego Koła ZŻWP ppłk w st. spocz. Andrzej Iskrowicz, prezes Koła ZŻWP w Lesku por. rez. Kazimierz Adamiak wraz z licznie przybyłymi członkami kół.

Czytaj więcej »

„ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE” JUBILEUSZOWA PŁYTA KOLEKCJONERSKA

Czterdzieste urodziny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego stały się pretekstem do wydania w limitowanym nakładzie kolekcjonerskiej płyty o charakterze patriotyczno-sakralnym. Dla podkreślenia podniosłości i wyjątkowości tego projektu słowno-muzycznego tytuł jego zaczerpnięto od hasła, które, na co dzień przyświeca Związkowi - „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.  

Czytaj więcej »

SZTANDAR DLA ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIEDLCACH

W dniu 12 czerwca 2021 r.  w miejscowości Nowe Iganie odbyła się uroczystość 190. rocznicy bitwy pod Iganiami. Częścią tej uroczystości było wręczenie sztandaru dla Zarządu Rejonowego Związku w Siedlcach. Sztandar ufundował wójt gminy Siedlce, wraz z innymi jednostkami administracji samorządowej oraz lokalni przedsiębiorcy. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Sztandar, poświęcony przez proboszcza parafii wojskowej w Siedlcach ks. płk. Piotra Gibasiewicza, dla prezesa ZR w Siedlcach mjr. Tadeusza Buzuka przekazał Honorowy Prezes Związku gen. dyw. Franciszek Puchała.

Czytaj więcej »

Hołd Powstańcom Śląskim w setną rocznicę III Powstania Śląskiego. Patriotyczne uroczystości na Górze św. Anny z udziałem członków ZŻWP Opolszczyzny.

Marszałek Andrzej Bula i samorząd województwa opolskiego w dniu 22 maja 2021 roku w 100. rocznicę bitwy o Górę św. Anny pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, zorganizowali patriotyczną uroczystość z udziałem kompanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej Orkiestry Wojskowej z Bytomia.
    W uroczystych obchodach uczestniczyli senatorowie, posłowie, radni sejmików opolskiego i śląskiego, przedstawiciele wojewody opolskiego, władz samorządowych Opola, Leśnicy, Strzelec Opolskich, Katowic, Gdyni, Zakopanego, rektorzy opolskich uczelni, dyrektorzy instytucji kultury. Tak jak w czasie powstania tak i teraz nie zabrakło w uroczystościach potomków Powstańców - Ślązaków, Górali i Marynarzy. W gronie kombatantów i weteranów oraz byłych żołnierzy Wojska Polskiego najliczniejszą grupę stanowili członkowie ZŻWP z Opola, Kędzierzyna Koźla i Prudnika.  
    Skład delegacji ZŻWP Opolszczyzny: członek ZG ZŻWP kol. A. Kowalczyk, Prezes ZW ZŻWP w Opolu kol. Z. Owczarek oraz koledzy: T. Płonka z żoną, K. Baryła. A. Chorzewski, H. Jędrzejczyk z żoną, A. Beńko, H. Wawer, S. Kownacki z żoną i Z. Gruszka. 

Czytaj więcej »

COVID-19

Bieżące informacje dotyczące pandemii „COVID-19”.

Czytaj więcej »

8 MAJA NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

Z okazji 76. rocznicy zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami i Narodowego Dnia Zwycięstwa 8 maja 2021 r. o godzinie 11.00 odbyła się spontaniczna uroczystość złożenia wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
    Związkowy pomysł uroczystości w formie „covidowej” rozszedł się wśród innych stowarzyszeń.  Do przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego spontanicznie przyłączyły się delegacje Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Organizacji Mazowieckiej ZŻWP oraz innych stowarzyszeń pragnących uczcić pamięć ofiarę żołnierza polskiego w walce z faszyzmem.

CHWAŁA ŻYJĄCYM BOHATEROM, WIECZNA PAMIĘĆ POLEGŁYM!

Czytaj więcej »