Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ZWIASTUN „Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 4 (419) Kwiecień 2024 r.

 

 

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Serdecznie zapraszamy do lektury kwietniowego, wiosennego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Ze względu na charakter podejmowanych w nim tematów jest to numer szczególny. Przekonacie się o tym, jeśli przeczytacie:

1. Wywiad z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisławem Wziątkiem - lektura obowiązkowa.

2. „Powrót nadziei” - oczekiwania Redaktora Naczelnego na dobre zmiany warunków działania Związku. Godne uwagi.

3. „25 lat Polski w NATO” - Henryk Budzyński przypomina naszą drogę do NATO i skutki tej decyzji. Warte przeczytania.

4. „Krótka historia Obrony Cywilnej w Polsce” - jak było przed laty a jak jest dziś? Franciszek Puchała udziela odpowiedzi na pierwszą część pytania. Ku zastanowieniu rządzących.

5. „Czas na pakt solidarności międzypokoleniowej” - niezwykłe ciekawe rozważania Bożeny Szubińskiej dotyczące aktywności seniorów oraz na rzecz seniorów. Lektura obowiązkowa.

6. „Doświadczenia z działań asymetrycznych na Morzu Czarnym i wnioski dla polskiej Marynarki Wojennej” - niezwykle ciekawa analiza Wiesława Topolskiego dotycząca ukraińskich działań na Morzu Czarnym. Nie tylko dla marynarzy.

7. „Kultura strategiczna” - Marek Ojrzanowski definiuje to mało znane w przestrzeni publicznej pojęcie oraz prezentuje jej związki z bezpieczeństwem państwa. Lektura dla każdego.

8. „Moje subiektywne obserwatorium” - gorzkie powyborcze refleksje Henryka Budzyńskiego.

9. „Baczność. Na Wrocław patrz” - aby się dowiedzieć dlaczego taki intrygujący tytuł swym rozważaniom nadał Ryszard Maluta należy przeczytać jego artykuł.

Ponadto:

1. Wspomnienie.
     2. Kącik kulturalny.
     3. Poradnik zdrowotny Piotra Białokozowicza.
     4. Żałobna karta.

A także:

„Dzielny sługa Boga Wojny” - Henryk Budzyński, jak zwykle z przymrużeniem oka, prezentuje artylerzystę wszechczasów.

 

Życzymy wszystkim przyjemnej lektury.

 

Wasz wydawca

 GWIR Sp. z o.o.

« Powrót do listy