Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY STRAŻNICY WOP JASIEL W 40 ROCZNICĘ POWSTANIA ZŻWP

10 czerwca 2021 roku  odbyła się uroczystość z okazji rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz dla upamiętnienia 75. rocznicy  pomordowanych żołnierzy Strażnicy WOP Jasiel i uczczenia kurierów beskidzkich ZWZ i AK,
   Obchody 75. rocznicy połączone z 40-leciem powstania naszego Związku, zaszczycili swoją obecnością:
     - Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Buża
     - Poseł na Sejm RP Pan Piotr Uruski - reprezentował asystent
     - Wicestarosta Krośnieński Pan Andrzej Guzik
     - Z-ca Burmistrza Sanoka Pan Artur Kondrat
     - Naczelnik Promocji Starostwa Powiatu Sanockiego Pan Piotr Mazur
     - Wójt Gminy Zarszyn Pani Magdalena Gajewska
     - Przewodniczący Rady Gminy Jaśliska Pan Dariusz Puchalik
     - Skarbnik Urzędu Gminy Jaśliska Pani Wiesława Hanus
     - Proboszcz Parafii Jaśliska Ks. Jacek Zarzyczny
     - Dyrektor RDLP w Krośnie - Pan Marek  Marecki
     - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów Pan Łukasz Michalak
     - Komendant Placówki SG w Sanoku  ppłk SG Paweł  Lubieński
     - Komendant WKU Sanok ppłk Dariusz Brzezawski
     - Dowódca batalionu WOT w Sanoku ppłk Grzegorz Grzegorzewski
     - Komendant Miejski Policji w Krośnie insp. Leszek Buryła
     - Komendant Powiatowy Policji  w Sanoku podinsp. Krzysztof Łopuszański
     - Komendant Miejski  PSP w Krośnie st. bryg. Zbigniew Nowak
     - Z-ca komendanta Powiatowego PSP w Sanoku mł. bryg. Florian Semenowicz
     - Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP w Sanoku Pan Edmund Haduch
     - Prezes Koła ZKRPiBWP w Sanoku Pani Anna Darabasz
     - Prezes Podkarpackiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Sanoku Pan Krzysztof Juszczyk
     - Prezes Koła Związku Inwalidów Wojennych w Sanoku por. Zdzisław Futyma
     - Prezes  Zarządu Powiatowego LOK w Brzozowie Pan Ryszard Prorok
     - Członek Rady Wojewódzkiej SLD w Rzeszowie Pan Jerzy Filipek
     - Dyrektor Zespołu Szkół w Jaśliskach Pani Katarzyna Dubis
     - Dyrektor  GOK w Jaśliskach Pani Alicja Majdosz
   Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Prezes ZW ZŻWP w Rzeszowie, członek Prezydium ZG ZŻWP w Warszawie płk w st. spocz. Józef Mroczka, prezes ZR ZŻWP w Sanoku płk w  st. spocz. Marek Borkowski, prezes Sanockiego Koła ZŻWP ppłk w st. spocz. Andrzej Iskrowicz, prezes Koła ZŻWP w Lesku por. rez. Kazimierz Adamiak wraz z licznie przybyłymi członkami kół.

Czytaj więcej »

„ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE” JUBILEUSZOWA PŁYTA KOLEKCJONERSKA

Czterdzieste urodziny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego stały się pretekstem do wydania w limitowanym nakładzie kolekcjonerskiej płyty o charakterze patriotyczno-sakralnym. Dla podkreślenia podniosłości i wyjątkowości tego projektu słowno-muzycznego tytuł jego zaczerpnięto od hasła, które, na co dzień przyświeca Związkowi - „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.  

Czytaj więcej »

SZTANDAR DLA ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIEDLCACH

W dniu 12 czerwca 2021 r.  w miejscowości Nowe Iganie odbyła się uroczystość 190. rocznicy bitwy pod Iganiami. Częścią tej uroczystości było wręczenie sztandaru dla Zarządu Rejonowego Związku w Siedlcach. Sztandar ufundował wójt gminy Siedlce, wraz z innymi jednostkami administracji samorządowej oraz lokalni przedsiębiorcy. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Sztandar, poświęcony przez proboszcza parafii wojskowej w Siedlcach ks. płk. Piotra Gibasiewicza, dla prezesa ZR w Siedlcach mjr. Tadeusza Buzuka przekazał Honorowy Prezes Związku gen. dyw. Franciszek Puchała.

Czytaj więcej »

Hołd Powstańcom Śląskim w setną rocznicę III Powstania Śląskiego. Patriotyczne uroczystości na Górze św. Anny z udziałem członków ZŻWP Opolszczyzny.

Marszałek Andrzej Bula i samorząd województwa opolskiego w dniu 22 maja 2021 roku w 100. rocznicę bitwy o Górę św. Anny pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, zorganizowali patriotyczną uroczystość z udziałem kompanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej Orkiestry Wojskowej z Bytomia.
    W uroczystych obchodach uczestniczyli senatorowie, posłowie, radni sejmików opolskiego i śląskiego, przedstawiciele wojewody opolskiego, władz samorządowych Opola, Leśnicy, Strzelec Opolskich, Katowic, Gdyni, Zakopanego, rektorzy opolskich uczelni, dyrektorzy instytucji kultury. Tak jak w czasie powstania tak i teraz nie zabrakło w uroczystościach potomków Powstańców - Ślązaków, Górali i Marynarzy. W gronie kombatantów i weteranów oraz byłych żołnierzy Wojska Polskiego najliczniejszą grupę stanowili członkowie ZŻWP z Opola, Kędzierzyna Koźla i Prudnika.  
    Skład delegacji ZŻWP Opolszczyzny: członek ZG ZŻWP kol. A. Kowalczyk, Prezes ZW ZŻWP w Opolu kol. Z. Owczarek oraz koledzy: T. Płonka z żoną, K. Baryła. A. Chorzewski, H. Jędrzejczyk z żoną, A. Beńko, H. Wawer, S. Kownacki z żoną i Z. Gruszka. 

Czytaj więcej »

COVID-19

Bieżące informacje dotyczące pandemii „COVID-19”.

Czytaj więcej »

8 MAJA NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

Z okazji 76. rocznicy zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami i Narodowego Dnia Zwycięstwa 8 maja 2021 r. o godzinie 11.00 odbyła się spontaniczna uroczystość złożenia wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
    Związkowy pomysł uroczystości w formie „covidowej” rozszedł się wśród innych stowarzyszeń.  Do przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego spontanicznie przyłączyły się delegacje Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Organizacji Mazowieckiej ZŻWP oraz innych stowarzyszeń pragnących uczcić pamięć ofiarę żołnierza polskiego w walce z faszyzmem.

CHWAŁA ŻYJĄCYM BOHATEROM, WIECZNA PAMIĘĆ POLEGŁYM!

Czytaj więcej »

NA OPOLSZCZYŹNIE ODDALI HOŁD BOHATEROM WALKI O NIEPODLEGŁĄ!

Zarząd Wojewódzki oraz członkowie ZŻWP apelowali, aby 2 maja Święto Flagi i 100. Rocznica III zwycięskiego Powstania Śląskiego, 3 Maja Dzień Konstytucji oraz 9 Maja Narodowy Dzień Zwycięstwa - uczcić te daty wyjątkowo, jako ważne dla Narodu i Żołnierzy WP.  

Czytaj więcej »

CZŁONKOWIE ZŻWP W OLSZTYNIE UCZCILI ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA

Kolejną, 76. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim najeźdźcą uczczono w Olsztynie skromnie. Przedstawiciele władz miasta i województwa złożyli wieńce pod pomnikiem Orla Białego na placu Konsulatu Polskiego. Wartę honorową pełnili żołnierze z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Natomiast członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapalili znicze i złożyli skromne wiązanki na cmentarzach wojennych w Olsztynie i Sudwie.

Czytaj więcej »

NIGDY, NIGDY, NIGDY WIĘCEJ WOJNY!!!

W 76. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze dla uczczenia wielkiego zwycięstwa  Żołnierzy Polskich oddał im hołd i złożył wiązankę kwiatów przed Piastowskimi Mieczami w Cieplicach.
  Wprawdzie oficjalne uroczystości zostały odwołane, to jednak wszyscy pamiętamy o wydarzeniach, które zostawiły trwały ślad w naszej historii. Podziękowanie złożyły także delegacje władz samorządowych miasta Jelenia Góra na czele z Prezydentem Jerzym Łużniakiem i Przewodniczącym Rady Miasta Wojciechem Chadżym, którym towarzyszyła liczna grupa radnych. Wiązanki kwiatów złożyły także delegacje Stowarzyszenia Radar, Kombatantów, biur poselskich  z Jeleniej Góry i kilka organizacji współpracującymi we Związkiem.

Czytaj więcej »

6. KONGRES EUROMILU

W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. odbył się 6. Kongres Europejskiej Organizacji Wojskowych Stowarzyszeń i Związków Zawodowych (EUROMIL).

Czytaj więcej »