Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY „RENTA WDOWIA” - PROCES LEGISLACYJNY

W Sejmie trwają prace legislacyjne dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej - druk nr 3292.
    Projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Czytaj więcej »

Członkowie ZŻWP w Opolu oddali hołd ofiarom ludobójstwa na Wołyniu

W Niemodlinie na Placu Obrońców Przebraża zorganizowano 11 lipca 2023 r. obchody 80. rocznicy Ludobójstwa Polaków na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej.
  Na zaproszenie burmistrza Niemodlina Doroty Koncewicz w obchodach uczestniczyli członkowie Miejskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu z prezesem Zarządu Miejskiego ZŻWP Krzysztofem Baryłą.

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT SPÓŁKI GWIR Sp. z o.o.

Rosnące ceny zakupu odznaczeń zmuszają nas do dokonania korekty cen odznaczeń Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz sposobu ich dystrybucji.  

Czytaj więcej »

60. URODZINY 7. ŁUŻYCKIEJ DYWIZJI DESANTOWEJ

W bieżącym roku mija 60. rocznica sformowania 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej. Liczne grono byłych żołnierzy wszystkich jednostek, noszących „Niebieskie Berety” oraz ich sympatycy zorganizowali szereg imprez rocznicowych oraz popularyzujących ludzi i pododdziały 7. ŁDD. Wiele pracy w zorganizowanie tej rocznicy włożyli członkowie i kierownictwo „Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów, Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku, WZW „WIARUSY” oraz Komitet Organizacyjny tej uroczystości.

Czytaj więcej »

ŚWIĘTO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Z okazji 42. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Prezydium Zarządu Głównego, zorganizowało uroczystość składania wiązanek kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Kwiaty złożyło 13 delegacji. Oprócz delegacji Związku nasze święto uczciły: Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów Oddział Warszawa oraz Związek Weteranów i Rezerwistów. Asystę honorową  wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Czytaj więcej »

AKTYWNOŚĆ I WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI KÓŁ PODSTAWOWYM ZADANIEM MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste, poszerzone posiedzenie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Celem tego posiedzenia było upamiętnienie 42. rocznicy działalności Związku, obchodzonej już bez obostrzeń pandemicznych, podsumowanie prawie dwu letniej pracy obecnego Zarządu i określenie celów działalności na kolejny rok oraz omówienie wspólnych działań w ramach integracji stowarzyszeń kombatanckich. Na  posiedzenie zostali zaproszeni prezesi lub przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji weteranów i kombatantów działających w Krakowie oraz poprzedni prezesi MZW.
   W integracyjnej części spotkania, uczestniczyli nasi przyjaciele z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Rady Głównej Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP i Międzynarodowej Konfederacji Oficerów NATO i UE, Sądu Koleżeńskiego ZG ZŻWP, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów RP, Związku Polskich Spadochroniarzy, Koła ŻW, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz Organizacji Gladiator.

Czytaj więcej »

LIST GRATULACYJNY KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RP Z OKAZJI 42. ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Z okazji 42. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymaliśmy życzenia i list gratulacyjny od Klubu Generałów i Admirałów RP.
     Dziękujemy w imieniu całej społeczności związkowej ZŻWP.

Czytaj więcej »

SŁUPSKI ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO UCZCIŁ 42. ROCZNICĘ POWSTANIA

14 czerwca 2023 roku, w Centrum Organizacji Pozarządowych i Organizacji Społecznych przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Rejonowego z okazji 42-tej rocznicy powstania naszego Związku. Ponadto na posiedzeniu omówiono sprawy związane z bieżącą działalnością Zarządu Rejonowego oraz kół Rejonu Słupskiego.
  W posiedzeniu, oprócz członków Zarządu Rejonowego, uczestniczyli: Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rejonowego Sądu Koleżeńskiego oraz prezesi większości kół: ze Słupska oraz z terenu. Nie przybyli, z różnych względów, prezesi kół:  nr 9 z Czarnego i nr 13 ze Złocieńca. Na posiedzenie przybyli również honorowi prezesi kół: nr 1 i 2 ze Słupska oraz nr 11 z Człuchowa.
    Miło było też nam gościć również Kolegów z Koszalina w osobach: Prezesa ZR ZŻWP w Koszalinie - płk. Zdzisława Jordanka oraz Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego ZŻWP - Kolegę ppłk. Andrzeja Niskiego.
   Oprócz uczestników posiedzenia - członków Związku - przybyli również zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, funkcjonujących na Ziemi Słupskiej w osobach:
    - Wiceprezeskę Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku Panią Krystynę Popiel,
     - Delegację z Fundacji „Walkyria” pod kierownictwem jej Szefowej Pani Ewy Broda,
     - Rektorkę Słupskiego Uniwersytetu III Wieku Panią Halinę Szurim,
     - Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM Kolegę Ryszarda Kurasa.

Czytaj więcej »

ŚWIĘTO ZŻWP W OLSZTYNIE

Czerwcowe obchody Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyły się 7 czerwca 2023 r. w Olsztynie w restauracji Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej. Jak zwykle podsumowano trudne, pocovidowe półrocze, a potem wręczono odznaczenia i dyplomy wyróżniającym się członkom.

Czytaj więcej »

PETYCJA DO PREZYDENTA RP

Działając w imieniu członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w interesie publicznym, mając na uwadze, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego skierowało do Prezydenta RP petycję o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu umożliwienie mianowania na stopień podporucznika absolwentów Studiów Wojskowych wyższych uczelni krajowych oraz Szkół Podchorążych Rezerwy.

Czytaj więcej »