Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Członkowie ZŻWP w Opolu uczcili 77. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej i oddali hołd Żołnierzom Czasu Wojny

W dniu 8 maja 1945 roku przed oficjalnymi uroczystościami delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu zapaliła ogień pamięci - znicz pod tablicą na Opolskim Ratuszu poświęconą Żołnierzom 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty.

Czytaj więcej »

Kłodzkie Obchody 77. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w Europie - Narodowy Dzień Zwycięstwa

W dniu 8 maja 2022 r. pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Kłodzku odbyła się uroczystość upamiętniająca dzień zakończenia II Wojny Światowej w Europie.
    Uroczystość zorganizowana została przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku, Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich - Karpatczycy przy wsparciu Starosty Kłodzkiego i Kłodzkiego Ośrodka Kultury.
    Posterunek honorowy przy Pomniku Żołnierza Polskiego wystawili: 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej oraz Grupa Historyczna 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.
  W uroczystościach licznie uczestniczyli przedstawiciele naszych lokalnych samorządów, szkół, organizacji i stowarzyszeń.
   Parlament RP reprezentowała Monika Wielichowska - Posłanka na Sejm RP, Powiat Kłodzki - Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Ryszard Niebieszczański - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Miasto Kłodzko reprezentowali m.in. Michał Piszko - Burmistrz Miasta Kłodzka, Wiesław Tracz - Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka, Zbigniew Tur - Wójt Gminy Kłodzko oraz przedstawiciele służb mundurowych, organizacji politycznych i innych, jak m.in. delegacje Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszeń Kombatanckich, Karpatczyków, Stowarzyszenia Sybiraków, harcerzy Szczepu „Zawisza Czarny” oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Pan ppłk Zbigniew Hnatiuk.

Czytaj więcej »

Na Opolszczyźnie Związek Żołnierzy Wojska Polskiego uczcił 231. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji

Od mszy świętej w intencji ojczyzny w opolskiej katedrze rozpoczęły się wojewódzkie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Główne uroczystości odbyły się na Placu Wolności, pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego.

Czytaj więcej »

Poczet ZŻWP na obchodach 3 Maja w Olsztynie

Wojewódzkie obchody Święta 3 Maja w Olsztynie składały się tradycyjnie z kilku części. Rozpoczęto je mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice konkatedralnej pw. św. Jakuba. Następnie jej uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę garnizonu w Giżycku przeszli na plac Konsulatu Polskiego.

Czytaj więcej »

W Opolu odznaczono zasłużonych dla Związku Żołnierzy WP z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja 2022 r. w sali im. Karola Musioła w opolskim Ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W czasie uroczystej  Sesji Rady Miasta Opola, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego uhonorował odznaczeniami związkowymi wieloletnich sprawdzonych sympatyków i przyjaciół Związku.

Czytaj więcej »

Na Opolszczyźnie obchodzono Dzień Flagi i 101. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Wojewódzkie obchody zorganizowano na Górze Świętej Anny.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja. Od lat na Opolszczyźnie wojewódzkie obchody z tej okazji odbywały się w Moszczance. W 2022 roku po raz pierwszy został zorganizowany na Górze Świętej Anny i był połączony z uczczeniem tego dnia 101. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego - zbrojnego wystąpienia trwającego do 5 lipca 1921 r., mającego na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski i to własnie w jego trakcie doszło do dwóch dużych bitew w rejonie Góry św. Anny.

Czytaj więcej »

INTERPELACJA POSELSKA nr 31810

Przedstawiamy zbiór dokumentów dotyczących interpelacji poselskiej nr 31810 do ministra obrony narodowej w sprawie pochówku oficerów Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zgłoszonej przez posłów Lewicy: Marcina Kulaska, Włodzimierza Czarzastego, Pawła Krutula, Roberta Obaza oraz Arkadiusza Iwaniaka.

Czytaj więcej »

Oświadczenie

Zamieszczamy oświadczenie kmdr. dr. Ryszarda Czarnoty w bulwersującej sprawie, którą wymyślili niektórzy radni w Gdańsku dotyczącej zlikwidowania Czołgu Pomnika w Gdańsku.
    W tej sprawie zwrócił się do kmdr. dr. Ryszarda Czarnoty, jako członka Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego (dawna Rada Kombatantów) Kierownik Referatu Organizacyjno-Protokolarnego w Biurze Prezydenta miasta Gdańska Pan Maciej Kukla.
   Oświadczenia takie w podobnej formie opracowali także pozostali członkowie Kolegium reprezentujący inne Związki i Stowarzyszenia.

Czytaj więcej »

Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Białymstoku pomaga UKRAINIE

Wojna dotarła do ziemi i do domów ukraińskich. Siły zbrojne Ukrainy oraz naród ukraiński toczą heroiczną walkę o zachowanie suwerenności swojego państwa.
   Od pierwszych dni bezprawnej napaści Rosji na Ukrainę, Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Białymstoku rozpoczął działania mające na celu pozyskanie środków na zakup wyposażenia i umundurowania wojskowego. Z zebranych środków zakupiliśmy 80 zestawów radiotelefonów MOTOROLA, powerbanki, latarki, baterie, śpiwory, paletę apteczek, leki oraz żywność.

Czytaj więcej »

XI Rejonowy Zjazd Delegatów. Nowe władze rejonowe w Słupsku

W dniu 23 marca 2022 roku, w Lądowisku Kultury w Redzikowie, obradowali delegaci wybrani w kołach Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego. XI Rejonowy Zjazd Delegatów rozpoczął się o godzinie 10.00, od odśpiewania przez Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” Hymnu Państwowego, Hymnu naszego Związku „To przecież nie tak dawno” oraz pieśni Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”. Poczet sztandarowy na Zjazd wystawiony został przez Koło nr 4 z Redzikowa.
   Na Zjazd oprócz wybranych w kołach delegatów przybyli zaproszeni goście w osobach: Prezes ZŻWP - płk Marek Bielec, Wiceprezes ZG ZŻWP ds. Socjalno-Zdrowotnych - płk Miłosz Biały, Sekretarz Generalny ZG ZŻWP  - płk Henryk Budzyński oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku Pan ppłk Zbigniew Drozdek.
   Przybyli również przedstawiciele, zaprzyjaźnionych z naszym Związkiem, funkcjonujących w Słupsku, innych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich: Wiceprezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Kolega Franciszek Makles, Przewodniczący Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy AŚ w Słupsku Kolega Stefan Pawlina oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM.
   Przybyli także przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Słupskiego Pan Paweł Lisowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Pan płk Jan Olech. W naszym Zjeździe wziął udział zaprzyjaźniony ze Związkiem Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński.
    Przybył również Wicedyrektor Zaprzyjaźnionego ze słupskim Związkiem Zespołu Szkół  Ekonomicznych Pan Stanisław Majkowski.
    Spośród honorowych prezesów kół na Zjazd przybyli: Honorowy Prezes Koła nr 1 - st. chor. sztab. Józef Wróblewski, Honorowy Prezes Koła nr 2 - mjr Marek Piaskowski oraz Honorowy Prezes Koła nr 11 - ppłk Zbigniew Szymański.

Czytaj więcej »