Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Legalność działania Klubu Casino Vavada potwierdza ważna licencja. Zarejestrowani użytkownicy mają gwarancję uczciwej i bezpiecznej gry z możliwością wypłaty wygranych na ich osobiste konto. Wyniki obrotów są generowane przez generator liczb losowych. Generuje sekwencje numeryczne bez ingerencji osób trzecich. Autoryzowani gracze mogą brać udział w różnych promocjach Vavada, jak również otrzymywać lukratywne bonusy. Na oficjalnej stronie kasyna Vavada znajduje się ogromna kolekcja automatów do gry. Ich twórcami są tak popularne firmy jak Igrosoft, Novomatic, Evoplay Entertainment. Klub pracuje w trybie online przez całą dobę. Gracze mogą rozpocząć gry hazardowe za darmo zarówno z komputerów osobistych, jak i urządzeń mobilnych, - Milan Rabsz, Polska
Sytuacja finansowa 1xSlots pokazuje, że kasyno to ma na uwadze przede wszystkim klientów z Rosji, co wynika z faktu, że ruble są podstawową walutą wyświetlaną na stronie. Jednak 1xSlots akceptuje bitcoin, jak również inne waluty. 1xSlots oferuje 100% bonus od pierwszego depozytu do 300€ oraz 30 darmowych spinów. 1xSlots oferuje również bonus od depozytu od drugiego do czwartego, z kolejnym €1,200 dostępnym, plus kolejne 120 darmowych spinów. Chociaż 1xSlots może być ukierunkowany na inny rynek, jego oferta jest atrakcyjna bez względu na to, skąd pochodzi gracz, dzięki obecności gier od tak wielu deweloperów. A dzięki możliwości grania w kilka różnych gatunków gier, 1xSlots daje graczom możliwość pozostania podekscytowanym nowymi doświadczeniami przez długi czas.

 

„Głos

Weterana i Rezerwisty”

numer 2 (404)

Luty 2023 r.

 

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Serdecznie zapraszamy do lutowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Wyrażamy przekonanie, że znajdziecie w nim interesujące Was informacje i materiały. Na 26 stronach przeczytacie m. in.:

1. „Czas zadbać o siebie” - redaktor naczelny Marek Bielec zwraca uwagę na pogarszające się warunki bytowe, potrzebę zwiększonej troski o siebie oraz o dobro Związku, jego siłę i przyszłość. Zasługuje na uwagę.

2. „Krótka historia wschodnio-niemieckich sił zbrojnych” - Franciszek Puchała przypomina ten mało znany epizod w powojennej historii. Nie tylko dla miłośników historii.

3. „Sprostowanie, czy manipulacja” - autor piszący pod pseudonimem PACYFISTA przywraca na właściwe tory niektóre stwierdzenia zawarte w sprostowaniu o bardzo długim tytule. Solidna lekcja pisania sprostowań i polemik.

4. „Minął kolejny rok” - Henryk Budzyński dokonuje skróconej analizy wydarzeń związkowych w minionym roku. Lektura obowiązkowa.

5. „Potrzeba na potrzeby” - Ryszard Maluta w przejmujący sposób zwraca uwagę na szereg potrzeb Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowych. Nie tylko dla członków Związku.

Ponadto:

1. Obszerna kronika z życia Związku.
     2. Bogaty kącik kulturalny.
     3. Poradnik zdrowotny Piotra Białokozowicza.
     4. Żałobna karta.

A także:

1. „Niechlubna profesja” - Henryk Budzyński, z przymrużeniem oka prezentuje najbardziej nikczemny zawód świata. Jaki? Przeczytajcie to się dowiecie.

2. Podziękowania.

3. Apel o wsparcie Związku i Fundacji odpisem 1,5 % podatku od osób fizycznych.


Życzymy wszystkim przyjemnej lektury.

 

Wasz wydawca

 GWIR Sp. z o.o.

 


 

RENTA WDOWIA

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Arkadiusza Iwaniak Posła na Sejm RP, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w zbiórce podpisów w sprawie zarejestrowanego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia" na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.
    Renta wdowia to realne wsparcie nawet dla 1,5 miliona osób w całej Polsce, w większości kobiet, które po stracie współmałżonka nie są w stanie samodzielnie utrzymać domu, dlatego proponujemy, żeby można było wybrać tę opcję, która daje większy przychód: wdowa może albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50% renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50% swojej emerytury.

Milena Wilkońska
Dyrektor Biura Poselskiego
Arkadiusza Iwaniak
ul. Rajmunda Rembielińskiego 8
09-400 Płock

 


 

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

W ślad za informacją z dnia 4 stycznia 2023 r. dotyczącą obywatelskiego projektu ustawy „Renta Wdowia”, w załączeniu przesyłamy komplet dokumentów dotyczących zbierania podpisów poparcia dla projektu.

Prosimy o informowaniu o akcji zbierania podpisów i jej propagowanie.

Zbieranie podpisów do 15 marca 2023 r.

Życzymy powodzenia w zbieraniu podpisów poparcia!!!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I N F O R M A C J A

o posiedzeniu

Obywatelskiego Komitetu

Inicjatywy Ustawodawczej

 

W dniu 4 stycznia 2023 r. z inicjatywy Nowej Lewicy, w Sejmie odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

W spotkaniu wzięli udział przywódcy nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, Adam Zandberg, Robert Biedroń, a także znani aktywiści: Wanda Nowicka, Magdalena Blejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Tomasz Trela. W skład Komitetu weszli przedstawiciele ponad 20 stowarzyszeń reprezentujących środowiska seniorów.

Służby mundurowe reprezentowali:
     - Henryk Budzyński - Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych,
     - Marek Bielec i Stanisław Kalski - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,
     - Ryszard Grosset - Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
     - Antoni Duda - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Celem projektu jest umożliwienie wdowie (wdowcowi) całkowitego lub częściowego wykorzystania świadczenia emerytalno-rentowego po zmarłym małżonku.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Zasada ta nie dotyczy wyjątków, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. W przypadku zbiegu prawa do emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego  wpłaca się jedno świadczenie w całości, a drugie w połowie. Prawo do dwóch świadczeń emerytalnych mają także żołnierze (funkcjonariusze), którzy wstąpili do służby po dniu 2 stycznia 1999 r.
    Obecnie osoba uprawniona do kilku świadczeń musi dokonać wyboru, które świadczenie chce otrzymywać, a jeśli samodzielnie nie podejmie decyzji, właściwy organ emerytalno-rentowy będzie wypłacał jej świadczenie wyższe.

Projekt ustawy o rencie wdowiej przewiduje wprowadzenie nowej zasady zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową (wdowcem) renty  rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Zgodnie z projektem, w razie zbiegu przysługującego z tytułu bycia wdową lub wdowcem prawa do renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej,  a także renty z ubezpieczenia społecznego rolników z prawem do emerytury, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, wojskowej renty inwalidzkiej, policyjnej renty inwalidzkiej, emerytury rolniczej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego  świadczenia kompensacyjnego, renty z tytuł niezdolności do pracy, renty rolniczej tytułu  niezdolności do pracy, osobie uprawnionej wypłaca się rentę wdowią w jednym z poniższych wariantów, w zależności od wyboru dokonanego przez osobą uprawnioną.

Wariant pierwszy zakłada, że osobie uprawnionej przysługuje renta rodzinna po zmarłym małżonku powiększona o 50 % przysługującej jej emerytury, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, wojskowej renty inwalidzkiej, policyjnej renty inwalidzkiej, emerytury rolniczej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, albo renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wariant drugi zakłada, że osobie uprawnionej wypłacać się będzie przysługującą jej emeryturę, emeryturę wojskową, emeryturę policyjną, wojskową rentę inwalidzką, policyjną rentę inwalidzką, emeryturę rolniczą, świadczenie przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne powiększone o 50 % renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Zasada ta nie będzie obejmować osób pobierających najwyższe świadczenia emerytalno-rentowe. Z tego powodu wysokość renty wdowiej, bez względu na wysokość własnego świadczenia emerytalno-rentowego, które przysługuje wdowie (wdowcowi) oraz renty rodzinnej przysługującej wdowie (wdowcowi) po zmarłym małżonku, renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszonej przez Prezesa ZUS. W chwili wniesienia projektu wysokość renty wdowiej nie mogłaby przekroczyć kwoty 7.625,85 zł.

Projekt zakłada, że świadczeniobiorca musi dokonać wyboru, które świadczenie ma otrzymywać w całości, a które w wysokości 50 %. Z tego powodu organy emerytalno-rentowe będą zmuszone do poinformowania świadczeniobiorców o nowych przepisach oraz wynikających z niej możliwościach.

Mając na uwadze stan finansów publicznych projektodawca proponuje osiągnięcie docelowego wskaźnika 50 % w kilku etapach przyjmując w pierwszym półroczu obowiązywania ustawy wskaźnik 15 % i zwiększenie go w drugim półroczu do 20 %.  Model docelowy zostałby osiągnięty w drugim roku obowiązywania ustawy.

Po zakończeniu spotkania Komitet złożył do Marszałkini Sejmu zawiadomienie o utworzeniu Komitetu wraz z niezbędnymi załącznikami. Jeśli zawiadomienie jest prawidłowe Marszałkini Sejmu w ciągu 14 dni wyda postanowienie o przyjęciu zawiadomienia.

Po otrzymaniu postanowienia Marszałkini Sejmu, pełnomocnik Komitetu ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim: fakt nabycia osobowości prawnej, adres Komitetu, miejsce udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Od tego dnia można rozpocząć zbieranie podpisów pod projektem ustawy. Pod projektem ustawy pochodzącej z inicjatywy obywatelskiej musi się podpisać, co najmniej 100 000 obywateli, którzy mają prawo wybierania do Sejmu.
    Wzór listy do zbierania podpisów wraz z krótką instrukcją wypełnienia zostanie rozesłany w najbliższych dniach.

Prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało wszystkim osobom, które nabyły prawo do renty rodzinnej (wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej) i prawa świadczeń emerytalno-rentowych przed wejściem ustawy oraz osobom, które nabędą je po wejściu ustawy w życie.

W związku z tym w proces zbierania podpisów należy włączyć jak najwięcej osób, bowiem liczba zebranych podpisów świadczyć będzie o społecznym poparciu projektu.

W trakcie nieoficjalnych rozmów przedstawiciel służb mundurowych wysunął pod adresem polityków propozycję podjęcia podobnej inicjatywy dotyczącej prawa do pobierania drugiej emerytury. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane.

                                                                                      

                                                                                   Henryk BUDZYŃSKI

 

 

 


 

 

PRENUMERATA

„Głosu

Weterana i Rezerwisty”

na 2023 r.

 

SZANOWNI CZŁONKOWIE I SYMPATYCY

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 

Przedstawiamy zasady prenumeraty oraz dystrybucji „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2023 r.

 

 


 

ODPOWIEDŹ

BIURA MINISTRA

MINISTERSTWA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTRACJI

NA PETYCJĘ

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

Poniżej zamieszczona została odpowiedź Biura Ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Petycję Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zawierającą prośbę o nowelizację ustaw, które zawierają zapisy, że żołnierze zawodowi i funkcjonariusze wymienieni w ustawach wymienionych w  pkt. 1 i 2 powołani do służby przed  dniem  2  stycznia 1999 r. posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty, podejmujący pracę po zwolnieniu ze służby byli zwolnieni z obowiązku opłacania  składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 


 

ODPOWIEDŹ

DEPARTAMENTU LEGISLACYJNEGO

PRAWA KARNEGO

MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

NA PETYCJĘ

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

Poniżej zamieszczona została odpowiedź Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości na Petycję Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zawierającą prośbę o nowelizację ustaw, które zawierają zapisy, że żołnierze zawodowi i funkcjonariusze wymienieni w ustawach wymienionych w  pkt. 1 i 2 powołani do służby przed  dniem  2  stycznia 1999 r. posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty, podejmujący pracę po zwolnieniu ze służby byli zwolnieni z obowiązku opłacania  składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 


 

ODPOWIEDŹ

DEPARTAMENTU

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

MINISTERSTWA RODZINY

I POLITYKI SPOŁECZNEJ

NA PETYCJĘ

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

Poniżej zamieszczona została odpowiedź Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na Petycję Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zawierającą prośbę o nowelizację ustaw, które zawierają zapisy, że żołnierze zawodowi i funkcjonariusze wymienieni w ustawach wymienionych w  pkt. 1 i 2 powołani do służby przed  dniem  2  stycznia 1999 r. posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty, podejmujący pracę po zwolnieniu ze służby byli zwolnieni z obowiązku opłacania  składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 


 

ODPOWIEDŹ

DEPARTAMENTU

SPRAW SOCJALNYCH

MINISTERSTWA

OBRONY NARODOWEJ

NA PETYCJĘ

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

Poniżej zamieszczona została odpowiedź Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej na Petycję Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zawierającą prośbę o nowelizację ustaw, które zawierają zapisy, że żołnierze zawodowi i funkcjonariusze wymienieni w ustawach wymienionych w  pkt. 1 i 2 powołani do służby przed  dniem  2  stycznia 1999 r. posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty, podejmujący pracę po zwolnieniu ze służby byli zwolnieni z obowiązku opłacania  składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 


 

ODPOWIEDŹ

DEPARTAMENTU

EFEKTYWNOŚCI

WYDATKÓW PUBLICZNYCH

I RACHUNKOWOŚCI

MINISTERSTWA FINANSÓW

NA PETYCJĘ

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

Poniżej zamieszczona została odpowiedź Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów na Petycję Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zawierającą prośbę o nowelizację ustaw, które zawierają zapisy, że żołnierze zawodowi i funkcjonariusze wymienieni w ustawach wymienionych w  pkt. 1 i 2 powołani do służby przed  dniem  2  stycznia 1999 r. posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty, podejmujący pracę po zwolnieniu ze służby byli zwolnieni z obowiązku opłacania  składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 


 

ODPOWIEDŹ

DEPARTAMENTU

SPRAW OBYWATELSKICH

KANCELARII

PREZESA RADY MINISTRÓW

NA PETYCJĘ

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

Poniżej zamieszczona została odpowiedź Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na Petycję Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zawierającą prośbę o nowelizację ustaw, które zawierają zapisy, że żołnierze zawodowi i funkcjonariusze wymienieni w ustawach wymienionych w  pkt. 1 i 2 powołani do służby przed  dniem  2  stycznia 1999 r. posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty, podejmujący pracę po zwolnieniu ze służby byli zwolnieni z obowiązku opłacania  składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 


 

PETYCJA

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

Poniżej zamieszczona została Petycja Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do Prezesa Rady Ministrów zawierającą prośbę o nowelizację ustaw, które zawierają zapisy, że żołnierze zawodowi i funkcjonariusze wymienieni w ustawach wymienionych w  pkt. 1 i 2 powołani do służby przed  dniem  2  stycznia 1999 r. posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty, podejmujący pracę po zwolnieniu ze służby byli zwolnieni z obowiązku opłacania  składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 


 

WSPÓŁCZEŚNI HEROSI

 

Prezes

Związku Żołnierzy

Wojska Polskiego

płk Marek BIELEC

 

 


 

APEL

Prezydium

Zarządu Głównego

Związku Żołnierzy

Wojska Polskiego

 

 


 

APEL

Federacji Stowarzyszeń

Służb Mundurowych RP

 

 


 

Stanowisko

Związku Żołnierzy

Wojska Polskiego

 

 


 

List

Prezydenta Euromilu

Emmanuela Jacoba