Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

NA OPOLSZCZYŹNIE ODDALI HOŁD BOHATEROM WALKI O NIEPODLEGŁĄ!

Zarząd Wojewódzki oraz członkowie ZŻWP apelowali, aby 2 maja Święto Flagi i 100. Rocznica III zwycięskiego Powstania Śląskiego, 3 Maja Dzień Konstytucji oraz 9 Maja Narodowy Dzień Zwycięstwa - uczcić te daty wyjątkowo, jako ważne dla Narodu i Żołnierzy WP.  

Czytaj więcej »

CZŁONKOWIE ZŻWP W OLSZTYNIE UCZCILI ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA

Kolejną, 76. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim najeźdźcą uczczono w Olsztynie skromnie. Przedstawiciele władz miasta i województwa złożyli wieńce pod pomnikiem Orla Białego na placu Konsulatu Polskiego. Wartę honorową pełnili żołnierze z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Natomiast członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapalili znicze i złożyli skromne wiązanki na cmentarzach wojennych w Olsztynie i Sudwie.

Czytaj więcej »

NIGDY, NIGDY, NIGDY WIĘCEJ WOJNY!!!

W 76. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze dla uczczenia wielkiego zwycięstwa  Żołnierzy Polskich oddał im hołd i złożył wiązankę kwiatów przed Piastowskimi Mieczami w Cieplicach.
  Wprawdzie oficjalne uroczystości zostały odwołane, to jednak wszyscy pamiętamy o wydarzeniach, które zostawiły trwały ślad w naszej historii. Podziękowanie złożyły także delegacje władz samorządowych miasta Jelenia Góra na czele z Prezydentem Jerzym Łużniakiem i Przewodniczącym Rady Miasta Wojciechem Chadżym, którym towarzyszyła liczna grupa radnych. Wiązanki kwiatów złożyły także delegacje Stowarzyszenia Radar, Kombatantów, biur poselskich  z Jeleniej Góry i kilka organizacji współpracującymi we Związkiem.

Czytaj więcej »

6. KONGRES EUROMILU

W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. odbył się 6. Kongres Europejskiej Organizacji Wojskowych Stowarzyszeń i Związków Zawodowych (EUROMIL).

Czytaj więcej »

ZW ZŻWP w Opolu i Zarząd Stowarzyszenia 10 SDZ w Opolu uczcili pamięć kombatantów i żołnierzy Opolszczyzny

Kwiecień - Miesiącem Pamięci Narodowej - jest także okazją do wspomnienia wydarzeń z historii naszego narodu i oddania hołdu żołnierzom, kombatantom, ofiarom II wojny światowej, którzy walczyli o niepodległość Polski. Kwiecień przypomina wywózki Polaków na Syberię, mord polskich oficerów, jeńców w Katyniu, forsowanie Nysy Łużyckiej w 1945 roku przez żołnierzy 10 SDP. Wielu z nich spoczywa na cmentarzu w Zgorzelcu.
    Obowiązkiem członków ZŻWP i Stowarzyszenia 10 SDZ jest utrwalanie pamięci o ludziach, szczególnie zasłużonych dla wojewódzctwa opolskiego i Ojczyzny. Wspominając poległych i zmarłych żołnierzy dajemy świadectwo, iż ofiara i służba miała głęboki sens.
    Delegacje Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu i Zarządu Stowarzyszenia 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty oddali hołd żołnierzom kombatantom oraz działaczom Związku.

Czytaj więcej »

Wspaniały jubileusz majora Tadeusza SOBIESZKA

Major rez. Tadeusz Sobieszek, jako samorządowiec, propagator kultury i sportu w dniu swoich 80-tych urodzin w Ratuszu Lubelskim został uhonorowany przez Wojewodę Lubelskiego „Dyplomem uznania za działalność społeczną”, z rąk Prezydenta Miasta Lublin „W uznaniu zasług za pełne oddanie w działalności społecznej” otrzymał Medal „Zasłużony dla Miasta Lublin”, od Zarządu Województwa Lubelskiego odebrał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, szef WSzW w Lublinie w uznaniu szczególnych zasług w działalności na styku wojsko-społeczeństwo odznaczył jubilata Medalem gen. Mieczysława Smorawińskiego.

Czytaj więcej »

Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o obowiązku prawnym wynikającym z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.).

Czytaj więcej »

Ustalenia Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie mianowania członków Związku na stopnie wojskowe

W załączeniu przesyłamy uaktualnione „Ustalenia Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie mianowania członków Związku na stopnie wojskowe”.

Uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do wszystkich kół oraz zapewnienie stosowania w działalności związkowej.

Czytaj więcej »

76-ta rocznica zdobycia Koszalina. Obywatelska uroczystość patriotyczna pod hasłem „Pokoleniowy przekaz prawdziwej historii”

4 marca 2021 r., wbrew księżycowym pomysłom wojewody zachodniopomorskiego i decyzji radnych PO i PiS Rady Miejskiej Koszalina, (którzy zmienili uzasadnienie nazwy ul. 4-go Marca), mieszkańcy Koszalina obchodzili 76. rocznicę zdobycia Koszalina przez wojska 2. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej. Jak co roku przyszli tutaj Koszalinianie, mający wewnętrzną potrzebę przeciwdziałania zakłamywaniu najnowszej historii Polski, głównie przez IPN (nazywany przez niektórych Instytutem Polityki Nienawiści, a ostatnio nawet Instytutem Promowania Nazizmu) tym bardziej, że wielu z nich jeszcze dobrze pamięta tamte czasy.

Czytaj więcej »

Zawody sportowo-obronne klas mundurowych pod patronatem ZŻWP w Opolu

W dniu 2 marca 2021 r. Prezydium ZW ZŻWP w Opolu dokonało podsumowania działalności Kół na rzecz skuteczności współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, dyrekcjami szkół, w których są klasy o profilu wojskowym.
   W obradach Prezydium zdalnie uczestniczył członek ZG ZŻWP kol. Andrzej Kowalczyk.
    Prezydium postanowiło wyróżnić Dyplomem Uznania ZP ZŻWP w Nysie, ZP ZŻWP w Prudniku, Koło Nr 10 ZŻWP w Opolu - pod nazwą Akademia Wojskowych Sztuk Walki ’’COMBAT’’ w Opolu.
.

Czytaj więcej »