Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP w Słupsku zaprasza

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP w Słupsku, w dniach 25-27 września 2021 r. na bazie Centrum Rekreacji, Wypoczynku i Rehabilitacji „ARKA” w Jarosławcu, ul. Bałtycka 103 - organizuje wspólne spotkanie integracyjne:
     - „XIX Weekend Weterana i Rezerwisty”
     - „XIII Spotkanie Sympatyków 36 pa”
     - „III Spotkanie Symptyków 7 drt”

Czytaj więcej »

77 lat minęło. W Opolu w godzinę ,,W”

Tradycyjnie 1 sierpnia 2021 r. obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowano pod pomnikiem Armii Krajowej na osiedlu AK w Opolu. Patronat objęli: Wojewoda Opolski i Opolski Oddział Związku Żołnierzy AK. Punktualnie o 17.00 - Godzinie „W” usłyszeliśmy przeraźliwy dźwięk syren. Po nim rozpoczęła się uroczystość. Przybyły na nią liczne delegacje i poczty sztandarowe organizacji, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, jednostek wojskowych, organizacji kombatanckich i żołnierskich oraz wielu instytucji.,
    W obchodach udział wzięła młodzież harcerska, mieszkańcy Opola a wśród nich zaproszona przez wojewodę opolskiego kilkuosobowa delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Zbigniewem Owczarkiem prezesem Zarządu Wojewódzkiego.

Czytaj więcej »

W Olsztynie uczciliśmy warszawskich powstańców

Z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Olsztyna zorganizował miejskie uroczystości upamiętniające ten tragiczny w skutkach patriotyczny zryw mieszkańców Warszawy. Tradycyjnie wzięła w nich liczna grupa członków wojewódzkiej organizacji Związku Żołnierzy WP, na czele z prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kolegą  płk. Andrzejem Piętakiem.

Czytaj więcej »

CZŁONKOWIE ZŻWP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO UCZCILI 40 ROCZNICĘ DZIAŁANIA ZWIĄZKU

W dniu 29 czerwca 2021 roku ZW ZŻWP w Opolu pod Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola zorganizował Konferencję z okazji „40 Lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierz zawsze wierny Ojczyźnie i Narodowi”.
   Prezes ZW ZŻWP w Opolu płk w st. spocz. Zbigniew Owczarek powitał uczestników i gości honorowych: Marszałka województwa opolskiego Andrzeja Bułę, Prezesa Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Marka Bielca, Prezesa Honorowego Związku Żołnierzy WP gen. dyw. Franciszka Puchałę, Przewodniczącego RM Opola Sowadę Łukasza, byłego Zastępcę Dowódcy ŚOW i 10 SDZ płk w st. spocz Zdzisława Nowackiego, Byłych Szefów WSzW w Opolu płk. w st. spocz. Mirosława Karaska i płk. w st. spocz. Andrzeja Kućmierza, Starostów Powiatu Namysłów Kondrata Gęsiarza i Pruszkowa Radosława Roszkowskiego, Wójta Gminy Strzeleczki Marka Pietruszkę wraz Sekretarzem gminy i Przewodniczącym Rady, Przewodniczącego ZG NSZZFI PW Jarosława Ćmiela, Prezesa Stowarzyszenia 10 SDZ, Delegacje z Opola NSZZ Policji, NSZZF i PW, ZEiRP RP, W-ce Prezesa ZW ZKRP i BWP w Opolu, Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych, Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusza Starucha, Wiceprezesa Gwarant-Bis Security Sp. z o.o. Opole Marka Pawełczyka, Komendanta WKU Brzeg i byłych komendantów z Opole i K. Koźla.

Czytaj więcej »

OLSZTYN - JUBILEUSZ ZŻWP NA POWAŻNIE I TANECZNIE

Skromne obchody 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego połączone ze związkowym świętem w Olsztynie odbyły się w sobotę 26 czerwca 2021 roku. Składała się na nie uroczystość z asystą pocztu sztandarowego ZW ZŻWP pod kolumną Orła Białego na placu Konsulatu Polskiego oraz spotkanie integracyjne w Zajeździe „Eljan”.

Czytaj więcej »

RUBINOWE GODY ZŻWP

Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego „stuknęło” 40 lat. Odnosząc tę rocznicę do różnego rodzaju godów pożycia małżeńskiego (od papierowych do dębowych) możemy powiedzieć, że w czerwcu Związek obchodzi swe Rubinowe Gody.
   Z okazji tego doniosłego jubileuszu, w dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem zaproszonych gości.
   Posiedzenie rozpoczęło się od odtworzenia i odśpiewania Pieśni Związku „To przecież nie tak dawno”. Po jej odśpiewaniu Prezes Związku płk Marek Bielec powitał zacnych gości, wśród których byli: były wiceminister ON, były poseł do Parlamentu Europejskiego - pan Janusz Zemke, poseł na Sejm, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej - pan Andrzej Rozenek, Biskup Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, Naczelny Kapelan Wojskowy - JE ks. bp. Marcin Makula, reprezentujący Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego - ks. ppor. diakon Tomasz Pieczarka, Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - insp. Zdzisław Czarnecki, Prezes Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP - płk Zdzisław Przeszłowski, Prezes ZG Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - płk Janusz Maksymowicz, reprezentujący Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP - płk Wojciech Olenderek, zastępca Prezesa Klubu Generałów RP - gen. bryg. Władysław Saczonek, Prezes I Warszawskiego Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy - pan Jan Ziemiecki, Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym - płk Ryszard Maluta, zasłużeni członkowie Związku: kol. kol. Kazimierz Kolasa, Aleksander Kubacki, Bogdan Miller, Piotr Białokozowicz, Zbigniew Domański, Eugeniusz Konarski i Andrzej Niski, a także pan Adam Krasieńko - właściciel spółki Kra-Box, drukującej „Głos Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP

W dniu 22 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
   W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ppłk Grzegorz Niski oraz Prezes Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Ryszard Maluta.

Czytaj więcej »

Podziękowanie dla Jego Ekscelencji ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa GUZDKA

Prezes Związku płk Marek Bielec oraz Sekretarz Generalny ZG płk Henryk Budzyński skierowali w imieniu społeczności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podziękowanie do Jego Ekscelencji ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka.
   Skierowanie podziękowania wynika z faktu, że 16 lipca 2021 r. papież Franciszek mianował bp. Józefa Guzdka arcybiskupem metropolitą białostockim.

Czytaj więcej »

1% podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - organizacji pożytku publicznego (OPP)

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym koleżankom i kolegom, przyjaciołom i sympatykom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że wspieracie naszą organizację.

Z wyrazami szacunku
     Zarząd Główny ZŻWP

Czytaj więcej »

„Czekając na sprawiedliwość”

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zleciła realizację filmu przedstawiającego skutki „ustawy represyjnej”. Film nosi tytuł „Czekając na sprawiedliwość”.
    Uzupełnieniem filmu jest raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Monitoring systemu Ochrony Praw Człowieka w Polsce”. Celem raportu było zbadanie praktycznego funkcjonowania ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej »