Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

DEGRADACJA PO NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO

Ogłoszona 13 grudnia 2022 r. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 2600) stanowi niezwykle obszerną i w wielu aspektach fundamentalną reformę polskiego kodeksu karnego.

Pośród licznych zmian przepisów, ustawodawca we wspomnianej nowelizacji zdecydował się na zmiany również w zakresie stosowania degradacji jako środka karnego.

Degradacja obejmuje utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego. Zasadniczą zmianą w jej uregulowaniu stanowi możliwość orzeczenia jej nie tylko wobec czynnych żołnierzy, ale także innych podmiotów - żołnierzy rezerwy i żołnierzy w stanie spoczynku.

Czytaj więcej »

Nowa siedziba Pomorskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku

Dzięki działaniom władz miasta Gdańska powstało Centrum Dolna Brama 8. W wyremontowanych i dostosowanych na nowo przestrzeniach będą się mieścić:
   - Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego;
     - Centrum Informacji i Animacji Senioralnej;
     - Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej.
    W Centrum będzie także pracować pełnomocnik Prezydenta miasta Gdańska ds. seniorów

   W przyszłości podejmowane będą tu działania mające na celu animację środowiska lokalnego i domów sąsiedzkich, prowadzone będą konsultacje społeczne, a część przestrzeni udostępniana będzie organizacjom pozarządowym. Jest to miejsce bezpłatnego udostępniania przestrzeni na cele społeczne.  
   Także w Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej, dwanaście gdańskich organizacji kombatanckich znalazło swoją siedzibę, w tym także Pomorski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Nasza aktywność i działania zostały dostrzeżone i docenione przez władze miasta Gdańska oraz Marszałka województwa. Stąd znaleźliśmy się w gronie organizacji, mogących znaleźć swoje miejsce w tym pięknym, funkcjonalnym Centrum.

Czytaj więcej »

Zawody sportowo-obronne Rejonu Słupskiego

Doroczne zawody sportowo-obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Rejonu Słupskiego odbyły się 9 września 2023 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku.
     Celem tych zawodów było:
    - integrowanie związku i środowiska wojskowego z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych oraz przedstawicielami lokalnych samorządów terytorialnych;
    - utrzymanie umiejętności strzeleckich wśród członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Opolszczyźnie

Na Opolszczyźnie - 1 września 2023 r. w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej po raz kolejny na zaproszenie wojewody opolskiego Sławomira Kłosowskiego, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczył w obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
    W Opolu obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele  o.o. Franciszkanów w intencji ofiar II wojny światowej. Po niej pod pomnikiem „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” odbyły się główne uroczystości. Przemawiali: wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, Poseł RP Tomasz Kostuś, senator RP Jerzy Czerwiński, Szymon Ogłaza - członek zarządu województwa opolskiego oraz Maciej Wujec - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola.
    Po apelu pamięci i salwie honorowej kompanii WP, delegacje złożyły wiązanki krawatów i zapaliły znicze pod pomnikiem. Wśród nich m.in. delegacja Miejskiego Związku Żołnierzy WP w Opolu z prezesem Krzysztofem Baryłą i delegacja Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z prezesem Koła w Opolu Edwardem Łakomym.

Czytaj więcej »

Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Lublinie

15 sierpnia 2023 r. w Lublinie odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego - jednego z najważniejszych świąt w Rzeczpospolitej.
   Tegoroczne obchody w Lublinie rozpoczęła msza święta, którą poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikiem nieznanego żołnierza.  
   Delegacja ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z płk. Tadeuszem Hawrylinką wystąpiła wspólnie ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa RP i Fundacją Monte Cassino.

Czytaj więcej »

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W KŁODZKU

W Kłodzku 15 sierpnia 2023 roku pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku zorganizował uroczystość,która było okazją do upamiętnienia tych, którzy walczyli za niepodległość Ojczyzny. Patronat honorowy nad uroczystością sprawował Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki. Wartę honorową przy Pomniku Żołnierza Polskiego wystawili: 22 karpacki batalion piechoty górskiej i Grupa Historyczna 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Nie zabrakło również historycznego sprzętu wojskowego.
   Na uroczystość w Kłodzku przybyli licznie przedstawiciele władz samorządowych m.in.:  
   Powiat Kłodzki reprezentowali: Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Ryszard Niebieszczański - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, obecny był również Adam Łącki - Radny Rady Powiatu Kłodzkiego.
    Miasto Kłodzko reprezentował Wiesław Tracz - Wiceburmistrz. Gminę Wiejską Kłodzko reprezentowali: Zbigniew Tur - Wójt Gminy Kłodzko oraz Zastępca Wójta: Urszula Panterałka. Monikę Wielichowską - Posłankę na Sejm RP, reprezentowała Aneta Łosiewicz. Nie zabrakło mieszkańców oraz turystów. Obecność przedstawicieli różnych środowisk podkreśliła doniosłość wydarzenia oraz znaczenie, jakie ma dla lokalnej społeczności.

Czytaj więcej »

W 103. rocznicę Święta Wojska Polskiego świętowano na Opolszczyźnie

Z okazji Święta Wojska Polskiego w Kołach Związku Żołnierzy WP w Namysłowie, Brzegu, Nysie, Kędzierzynie-Koźlu oraz w Opolu zorganizowano spotkania integracyjne.

Czytaj więcej »

Delegacja ZŻWP na Święcie Wojska Polskiego w Giżycku

W Giżycku 12 sierpnia 2023 r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego. Po porannej mszy w Sanktuarium Diecezjalnym św. Brunona uczestnicy uroczystości udali się na plac Piłsudskiego, gdzie odbył się uroczysty apel.
    W uroczystym apelu uczestniczyli m.in.: minister w kancelarii premiera Norbert Maliszewski, szef Inspektoratu Kontroli Wojskowej gen. broni Krzysztof Radomski, samorządowcy powiatu giżyckiego, dowódcy jednostek wojskowych stacjonujących w województwie, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz organizacji kombatanckich i społecznych. Obecna była grupa członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie z prezesem Zarządu Wojewódzkiego płk. w st. spocz. Albinem Polechońskim oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z wiceprezesem Tadeuszem Chorbotem.
    Mjr Gromko złożył dowódcy 15 BZ w Giżycku gen. bryg. Piotrowi Fajkowskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do apelu. Odczytano list ministra obrony do żołnierzy i uczestników święta, a okolicznościowe przemówienia wygłosili: wojewoda Artur Chojecki, członkini zarządu województwa Jolanta Piotrowska i burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

Czytaj więcej »

UCZCZENIE PAMIĘCI PAŃSTWA PODZIEMNEGO

1 sierpnia 2023 r., w ramach obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, odbyła się uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Państwa Podziemnego.  
   W uroczystości udział wzięli: kombatanci, Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, Prezydent M. St. Warszawy Rafał Trzaskowski, delegacje kilku resortów, wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, organizacji pozarządowych, partii politycznych, harcerze i osoby prywatne. Kwiaty złożyła także delegacja Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

DEZUBEKIZACJA, CIĄG DALSZY

W dniu 14 lipca 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, zwana w skrócie „drugą dezubekizacją”.
    Postanowieniami tej ustawy mogą zostać objęci żołnierze w rezerwie lub stanie spoczynku, którzy podjęli pracę w służbie cywilnej lub administracji państwowej, a którzy wcześniej mogli się znaleźć w zainteresowaniu służ specjalnych. Niewielu  wie jakie informacje służby zgromadziły na nich.
    Nowelizacja zawiera przepisy uniemożliwiające zatrudnienie w korpusie służby cywilnej oraz w urzędach państwowych osób, które w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub były współpracownikami tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944÷1990 oraz treści tych dokumentów. Wynika z nich zakaz kontynuowania stosunku pracy osób już zatrudnionych, spełniających te przesłanki oraz zatrudnienia takich osób w przyszłości. Stosunek pracy z tymi osobami wygasa z mocy prawa.

Czytaj więcej »