Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

1% podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - organizacji pożytku publicznego (OPP)

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uprzejmie informuje, że w ramach przekazywania przez podatników 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy Zarządu Głównego (konto OPP) wpłynęła kwota 103.941,42 zł.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Środki finansowe pozyskane w ramach darowizny 1 % podatku zostaną przekazane, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 15 września 2015 r., do dyspozycji poszczególnych struktur Związku.

Z wyrazami szacunku
    Zarząd Główny ZŻWP

Czytaj więcej »

ZWIASTUN „Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 8 (374) Sierpień 2020 r.

Serdecznie zachęcamy naszych Czytelników i Sympatyków do lektury sierpniowego, 374-ego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

Związkowe święto w Olsztynie

Z okazji 39. rocznicy powstania naszego Związku w poniedziałek, 15 czerwca 2020 r., pod Kolumną Orła Białego na placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie spotkali się członkowie ZŻWP z terenu podległego Zarządowi  Wojewódzkiemu w Olsztynie.

Czytaj więcej »

„Zostawić ślad by czas nie zatarł Nas”

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Komitet Społeczny Ufundowania Obelisku Pamięci w Złocieńcu wraz z Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku prowadzi zbiórkę pieniędzy na wykonanie obelisku poświeconego jednostkom i instytucjom wojskowym, które w latach 1951÷2003 stacjonowały w Garnizonie Budów.

Czytaj więcej »

W Olsztynie oddaliśmy hołd zwycięzcom II wojny światowej

Byli żołnierze, Obywatelski Parlament Seniorów Warmii i Mazur oraz Lewica Razem uczcili  w Olsztynie 75. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem.

Czytaj więcej »

PAMIĘTAMY O ŻOŁNIERZACH STRAŻNICY WOP JASIEL

10 czerwca 2020 r. w nieistniejącej obecnie łemkowskiej wsi Jasiel, położonej w dolinie górnej Jasiołki, której teren objął rezerwat „Źródliska Jasiołki”, będący częścią Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, na terenie Nadleśnictwa Rymanów, odbyła się  coroczna uroczystość z okazji rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz dla upamiętnienia 74.  rocznicy  pomordowanych żołnierzy Strażnicy WOP Jasiel i uczczenia kurierów beskidzkich ZWZ i AK.
I chociaż pogoda w tym roku dopisała, to z powodu panującej pandemii tegoroczne uroczystości odbyły się w skromnej oprawie, w gronie organizatorów, bez gości z zewnątrz, bez wyróżnień i odznaczeń.
Obchody zaszczycili swoją obecnością:
- Wójt Gminy Jaśliska - Adam Dańczak;
- Zastępca Komendanta PSP w Sanoku - mł. bryg. Florian Semenowicz;
- Komendant Placówki SG w Sanoku - ppłk SG Paweł Lubieński;
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów - Paweł Panaś;
- przedstawiciel PWSZ im. J. Grodka w Sanoku - Robert Ziajka.
Przybyłych na uroczystość powitał współorganizator uroczystości - prezes Bieszczadzkiego Zarządu Rejonowego ZŻWP - płk Marek Borkowski.

Czytaj więcej »

75. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

8 maja 2020 r. przypadała 75. rocznica zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W Sieradzu przy Kościele Garnizonowym odbyła się skromna uroczystość, aby uczcić tak ważną dla naszego narodu rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
   Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wspólnie z Zarządem Rejonowym i Kołem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu zorganizowały skromną uroczystość, aby upamiętnić tamto wydarzenie. 

Czytaj więcej »

List otwarty do Prezydenta RP Andrzeja DUDY

Zarząd Główny Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich II Wojny Światowej wystosował list otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie stanowiska IPN o likwidację pomnika „Bohaterom czerwonych sztandarów. Dąbrowiakom. Twórcom dziejów walk o narodowe i społeczne wyzwolenie w Dąbrowie Górniczej”.

Czytaj więcej »

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO Marzec 2020 r.

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 11 marca 2020 r. pandemię nowego koronawirusa, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie i niezdecydowanych działaniach rządów.

Dodatkowo, w dniu 13 marca 2020 r. zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Czytaj więcej »

ARTYLERIA LWOWSKA 1918-1919

Na rynku wydawniczym ukazała się monografia pt.: „ARTYLERIA LWOWSKA 1918-1919” autorstwa Zbigniewa Moszumańskiego, wydana przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Została ona opracowana podstawie badań archiwalnych w archiwach polskich i ukraińskich. Publikacja obejmuje w sferze rzeczowej wiedzę o działaniach artylerii polskiej podczas walk z Ukraińcami o Lwów w latach 1918-1919, w sferze przestrzennej - wszystkie struktury artylerii obrony Lwowa, w sferze czasowej zaś - okres od chwili sformowania pierwszych pododdziałów artylerii w listopadzie 1918 r. do zakończenia walk o Lwów w maju 1919 r.

Czytaj więcej »