Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

CENTRUM MONITOROWANIA SKUTKÓW USTAW REPRESYJNYCH

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapowiedzią złożoną w dniu 26 marca 2018 r. na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim, powołane zostało Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Centrum została Pani Monika Jaruzelska, a jej zastępcą Prezes Związku - płk Marek Bielec. Bieżącą pracą Centrum kierować będzie Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: poseł do PE  Pan Janusz Zemke, płk Miłosz Biały oraz płk Stanisław Kalski.
     Centrum posiada stronę internetową (www.cmsur.pl). Pytania do Centrum możesz kierować za pomocą formularza kontaktowego na w/w stronie internetowej (zakładka KONTAKT). Ponadto od poniedziałku do czwartku, pod telefonem (+48) 727 008 005, w godzinach 9.00 – 13.00 pełnione będą  dyżury w Biurze Centrum.  

Czytaj więcej »

WIELKA LUSTRACJA - TRYBUNA nr 113

Bardzo interesujący jest nr 113 (1307) „Trybuny” z dnia 8 ÷ 10 czerwca 2018 r.
   Sekretarz Generalny ZG Henryk Budzyński w dziale „Polska” na stronie 8 w artykule pn. „Wielka lustracja” pisze co skłoniło go do jego napisania.

Zapraszamy do lektury. Musisz go przeczytać!

Czytaj więcej »

Podróż wojskowo-historyczna do Drezna

11 maja 2018 r. grupa 40 członków Lubuskiego ZŻWP głównie członkowie Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Kół odbyli jednodniową podróż wojskowo-historyczną do Drezna. Trasa podróży zaczynała się  w Zielonej Górze i wiodła przez Żagań i Żary.

Czytaj więcej »

1% podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - organizacji pożytku publicznego (OPP)

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym koleżankom i kolegom, przyjaciołom i sympatykom, którzy przekazali 1 % podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że wspieracie naszą organizację.


Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny ZŻWP

Czytaj więcej »

ZWIASTUN „Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 6 (348) Czerwiec 2018 r.

Serdecznie zachęcamy naszych Czytelników i Sympatyków do lektury czerwcowego, 348-ego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

KOMPLET DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I ICH RODZIN

Przedstawiamy zaktualizowaną dokumentację dotyczącą prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 1105). (Stan na dzień 30 kwietnia 2018 r.).

Czytaj więcej »

Olsztyński sztandar na majowych świętach

Olsztyńska wojewódzka  organizacja ZŻWP  własny sztandar posiada od maja 2014 roku. Od tego czasu poczet sztandarowy zarządu wojewódzkiego uczestniczył w obchodach wielu uroczystości patriotycznych. Tak było i w 2018 roku, podczas  majowych uroczystości.
    W Święto Flagi RP, 2 maja, poczet stawił się przed olsztyńskim ratuszem, stając w szeregu z innymi pocztami szkolnymi, związkowymi, kombatanckimi i służb mundurowych. W programie uroczystości było wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu przez miejskiego trębacza Daniela Rupińskiego, okolicznościowe wystąpienia, występ chóru dziecięcego Milloe Voici  przy Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie oraz recytacja wiersza o polskiej fladze w wykonaniu seniorów z Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie.
    Od dłuższego czasu członkami pocztu są zasłużeni działacze naszej organizacji: przewodniczący Woj. Komisji Rewizyjnej ppłk Zdzisław Cimaszkiewicz (członek koła nr 11), sekretarz ZW, st. kpr. Kazimierz Winiarski (sztandarowy z K11) i członek Woj. Sądu Koleżeńskiego płk Antoni Patkowski (K15). Tym razem jednak kol. Winiarskiego (nieobecnego z powodów rodzinnych) zastąpił całkiem młody wysoki człowiek, Dobrosław Zimiński, wnuk Antoniego Patkowskiego. Jest on absolwentem olsztyńskiego Gimnazjum nr 7 i stara się o przyjęcie do dęblińskiej szkoły wojsk lotniczych. Pomyślnie przeszedł już pierwsze testy.
 

Czytaj więcej »

Obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Inowrocławiu

Członkowie Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu wzięli udział w uroczystej manifestacji patriotycznej przy obelisku pamięci ofiar byłego hitlerowskiego obozu przejściowego 1940-1945 przy ul. Okrężek na Błoniach, gdzie uczcili 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
    Podniosłą uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, jego zastępcy - Ewa Witkowska i Wojciech Piniewski, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia, Tomasz Marcinkowski z zastępcami, wicestarostowie Powiatu Inowrocławskiego - Mirosława Kucol i Włodzimierz Figas, radna wojewódzka Elżbieta Piniewska, płk Sławomir Mąkosa dowódca Garnizonu Inowrocław, reprezentanci służb mundurowych, instytucji oświatowych, kulturalnych, samorządowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe inowrocławskich szkół oraz mieszkańcy Inowrocławia.
 

Czytaj więcej »

Obchody Święta Konstytucji w Trójmieście

3 maja 2018 r. Gdynia obchodziła 227. rocznicę uchwalenia Wielkiej Konstytucji. Polska konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Z tej okazji w gdyńskim porcie wszystkie okręty Marynarki Wojennej podniosły wielką galę banderową, odbyła się msza święta w intencji ojczyzny i uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja.
 

Czytaj więcej »

III KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

W dniach 20-21 kwietnia 2018 r. odbył się III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Kongres wybrał nowe władze Federacji, dokonał zmiany statutu oraz przyjął dokumenty programowe.

Czytaj więcej »