Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Prenumerata „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2020 r.

SZANOWNI CZYTELNICY „GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wydawaniem oraz dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” zajmować się będzie nowo powołana spółka GWIR Sp. z o.o.

Z powodu wzrostu kosztu druku oraz opłat pocztowych, muszą ulec zmianie zasady prenumeraty naszego czasopisma.

Koszty prenumeraty GWIR:  

     PRENUMERATA

     Indywidualna:
     1 egz. - 10 zł. brutto/egz. = 120 zł. brutto/rok

     Zbiorowa:
     2 -3 egz. - 8 zł. brutto/egz. = 96 zł. brutto/1 egz./rok x ilość egzemplarzy
     4 egz. i więcej 7 zł. brutto/egz. = 84 zł. brutto/1 egz./rok x ilość egzemplarzy

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wygasa możliwość zamawiania elektronicznej wersji „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

W razie zdecydowania się na bardziej opłacalną prenumeratę zbiorową należy stosować następującą kalkulację: liczba prenumerowanych egzemplarzy x 7 zł x 12 m-cy + 48 zł koszt rocznej  przesyłki.

Zachęcamy czytelników „Głosu Weterana i Rezerwisty” do prenumeraty zbiorowej. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać dane adresowe odbiorcy.  

Wpłat na  prenumeratę „Głosu Weterana i Rezerwisty” do końca 2019 r.  należy dokonywać na rachunek bankowy:

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Nr  45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

z dopiskiem prenumerata …… egzemplarzy „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Wpłaty na  prenumeratę „Głosu Weterana i Rezerwisty” po 1 stycznia 2020 r. należy dokonywać na rachunek bankowy spółki:

GWIR Sp. z o.o. ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa.
 
Nr   30 1240 6074 1111 00010 9401 4980

z dopiskiem prenumerata …… egzemplarzy „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Informujemy, że dotychczasowe wpłaty dokonywane na konto spółki Vets&Army Sp. z o.o. w likwidacji przekazane zostaną na właściwy rachunek bankowy.

Jednocześnie uprzejmie prosimy Szanownych Czytelników, którzy dokonali wpłat na prenumeratę  na  2020  r.  na  starych  zasadach,  o  dokonanie  dopłaty do  wysokości podanych wyżej.  

Z poważaniem:
   
Zarząd GWIR sp. z o.o.

« Powrót do listy