Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP W LUBLINIE

22 marca 2017 r. w sali Rady Miasta Lublina w Lubelskim Ratuszu w ramach konferencji historyczno-patriotycznej pt. „Życie i działalność Tadeusza Kościuszki” odbył się XI Wojewódzki Zjazd Delegatów ZŻWP w Lublinie. Wprowadzono poczet sztandarowy, odegrano hymn państwowy oraz pieśń ZŻWP, zaś chor. Tadeusz Godzisz odegrał hymn miasta Lublina.
    Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP mjr Tadeusz Sobieszek powitał zaproszonych gości w osobach - przedstawiciela Prezydenta Lublina p. Zbigniewa Niedbałę, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego ZŻWP płk. Jana Kacprzaka, przedstawicieli i prezesów organizacji kombatanckich zrzeszonych w Lubelskim Porozumieniu Organizacji Kombatanckich, Patriotyczno-Niepodległościowych i Służb Mundurowych - prof. Emila Horocha, kpt. dr. Zbigniewa Segita, płk. Henryka Czerkasa, płk. Mariana Wojtasa, płk. Leona Ginalskiego oraz młodzież z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki.
 

Czytaj więcej »

PEŁNI OPTYMIZMU - Z NADZIEJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ! X WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO w Opolu

21 kwietnia 2017 r. w opolskim Ratuszu odbył się jubileuszowy X Zjazd Delegatów Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. Związek w rejonie opolskim działa od 40 lat oraz zrzesza ponad 400 członków w dziesięciu okręgach regionu.
   To pierwszy przypadek, że żołnierze gościli w siedzibie władz miejskich. Wcześniejsze zjazdy odbywały się w sztabie wojewódzkim. Oprócz delegatów udział w obradach zjazdu wzięli także zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił Zjazd Prezes ZŻWP, gen. dyw. dr Franciszek Puchała.

Czytaj więcej »

X WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze 19 kwietnia 2017 r. była miejscem obrad X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Lubuskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Obrady otworzył prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego gen. bryg. Aleksander Bortnowski.

Czytaj więcej »

X ZJAZD DELEGATÓW ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W PILE

W dniu  7 kwietnia 2017 r. w Pile odbył się X Zjazd Delegatów Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Zarządu Rejonowego kol. Zygmunt Jeliński przywitał serdecznie przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości m.in. Pana Starostę pilskiego Eligiusza Komarowskiego, Prezydenta Piły Pana Piotra Głowskiego, płk. Stanisława Kalskiego - wiceprezesa Zarządu Głównego ds. społecznych oraz płk. Miłosza Białego - wiceprezesa Zarządu Głównego ds. socjalno-zdrowotnych.

Czytaj więcej »

X ZJAZD DELEGATÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ ZŻWP

W dniu 30 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbył się X Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP. W Zjeździe brało udział 28 delegatów (2 nieobecnych usprawiedliwionych), dotychczasowe władze wojewódzkie, oraz zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, Miasta Bydgoszczy, władz wojskowych, Prezes Związku, Honorowi Prezesi ZW, Honorowi Członkowie Związku i prezesi bratnich stowarzyszeń.

Czytaj więcej »

Technika na usługach tajnych służb

Życie emeryta wojskowego przybiera różne oblicza. Zazwyczaj nie ma już kim dowodzić, nie ma kogo stawiać na baczność, a co gorsza okazuje się, że nie jesteśmy już najmądrzejsi. Przykładowo w dziedzinie high technology coraz częściej dominują wnuczęta, nie my. Na to nakładają się różne dolegliwości zdrowotne, czy też koszmary dezubekizacyjne.
    I cóż począć? Nie poddawać się jak przystało na człowieka munduru. Są na to różne sposoby: jakieś pół etatu, działka, aktywność społeczna, ale też książki na które kiedyś nie było czasu, lub … odkurzenie zamierzchłych pasji kolekcjonerskich.
   Kilka lat temu na łamach GWiR w wersji elektronicznej próbowałem wskrzesić ducha kolekcjonerskiego, ale bezskutecznie. Zresztą z czasem sam doszedłem do wniosku, że wszelkiemu zbieractwu należy nadać bardziej konkretny sens. Generuje to pewną aktywność, może mniej fizyczną a bardziej mentalną. A czy nie o to chodzi? Przykładem niech będzie filatelistyka. Wykorzystując znaczki pocztowe można zgłębiać różne aspekty życia. Ja spróbuję opowiedzieć o zastosowaniu techniki w działalności tajnych służb.  
 

Czytaj więcej »

KONFERENCJA W SEJMIE RP

W dniu 27 marca 2017 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja pn. „Dobra emerytura za dobrą służbę” zorganizowana przez Unię Europejskich Demokratów, która była poświęcona uchwaleniu w dniu 16 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj więcej »

RZESZÓW KONTYNUUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ!

W dniu  25 marca 2017 r. w Rzeszowie odbył się X Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizacja wojewódzka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składa się z 13. Kół i jest największą na Podkarpaciu. Skupia oficerów i żołnierzy WP w rezerwie jak i w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin. Koła Związku funkcjonują w Mielcu, Nisku, Nowej Dębie Tarnobrzegu i w Rzeszowie.

Czytaj więcej »

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim

W dniu 24 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kadencji 2017-2019 z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim.
     Jego celem było przedstawienie kierunków działania Konwentu, do których zaliczono:
     • działanie na rzecz szeroko pojętych warunków służby oraz sytuacji socjalno-bytowej żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;
     • dostosowanie struktur organów przedstawicielskich do nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz zwiększenie możliwości ich oddziaływania;
    • monitorowanie warunków przechodzenia do rezerwy i regulacji emerytalnych oraz dotyczących rekonwersji;
   • ochrona praw nabytych i zachowania dotychczasowych uprawnień żołnierzy zawodowych;
    • podejmowanie działań w przypadkach naruszania zasad warunków służby oraz jej organizacji i czasu wykonywania zadań.
 

Czytaj więcej »

PRZEGLĄD nr 12 z 2017 r.

Bardzo interesujący jest nr 12 „Przeglądu” z dnia 20 ÷ 26 marca 2017 r.
   W dziale „Kraj” zamieszczone są trzy artykuły dotyczące problematyki obronności państwa.
   Na stronach 8 ÷ 9 zamieszczony jest artykuł pn. „WOJSKO NA MINIE” w którym opisane są działania ministra Macierewicza zagrażające bezpieczeństwu państwa.
   Na stronach 10 ÷ 12 zamieszczony jest artykuł Marka Barańskiego pn. „WOJSKO ODZYSKUJE GŁOS” w którym opisana jest rozmowa z gen. dyw. Zbigniewem Jabłońskim, gen. bryg. Kazimierzem Jaklewiczem oraz płk. dr. Piotrkiem Pertkiem w której dyskutowa jest aktualna sytuacja w Wojsku Polskim.
    Na stronie 13 zamieszczony jest artykuł Marcina Ogdowskiego pn. „ARMIA BEZ GŁOWY” w którym opisana jest rozmowa z gen. broni Waldemarem Skrzypczakiem w której także jest dyskutowana aktualna sytuacja w Wojsku Polskim.
    Ponadto bardzo ciekawe są także artykuły: W dziale „Zagranica” na stronach 30 ÷ 31 zamieszczony jest artykuł Mateusza Mazziniego pn. „CYBERNETYCZNE GWIEZDNE WOJNY” w którym poruszana jest problematyka dotycząca walki amerykańskich służb specjalnych z portalem WikiLeaks.
   Krzysztof Pilawski w dziale „Wywiad” na stronach 32 ÷ 34 przedstawia w artykule pn. „ŚWIATŁA NIE GAŚCIE” prowadzi rozmowę z dr. Anną Materską-Sosnowską o kondycji polskiej lewicy.
   Paweł Dybicz w dziale „Historia” na stronach 48 ÷ 51 przedstawia w artykule pn. „AK BLIŻEJ I DALEJ MOSKWY” prowadzi rozmowę z prof. Andrzejem Leonem Sową na temat ewentualnej współpracy AK ze Stalinem.
   Andrzej Werblan w dziale „Opinie” na stronach 52 ÷ 54 przedstawia w artykule pn. „DWA OBLICZA BERII” recenzję książki Françoise Thom „Beria. Oprawca bez skazy”.

Zapraszamy do lektury. Warto przeczytać!

Czytaj więcej »