Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone w katedrze polowej podczas Święta Sztabu Generalnego WP

Kazania biskupa Józefa Guzdka zawsze odwołują się - przynajmniej w części - do aktualnych problemów społecznych, politycznych oraz wojskowych. Ostatnie kazanie, wygłoszone 25 października 2017 r. na mszy w 99. rocznicę utworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, było w znacznej części ukierunkowane na obecną sytuację wojska, resortu i całej obronności.


Czytaj więcej »

Nowe, współczesne formy działalności związkowej

20 października 2017 r. rozpoczęto akcję zainicjowaną przez Zarząd Główny ZŻWP, mającą na celu, poprzez wyjazdy terenowe wzajemne poznanie się, zarówno nowo wybranych centralnych władz związkowych jak i działaczy terenowych struktur organizacyjnych Związku oraz wspólne przedyskutowanie najbardziej pilnych spraw związkowych. Spotkania mają przyjąć inną niż dotychczas formę realizacyjną. Nie będą one odprawami służbowymi, a współczesną formą bliższego poznania się, a także koleżeńsko i sympatycznie wspólnym spędzeniem czasu pod hasłem „Działamy i nadal działajmy skutecznie”!
    I właśnie tego dnia tereny działania Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Skierniewicach przemieniły się w prawdziwie aktywne ogniwo związkowe pod tym hasłem. Honory gospodarzy pełnili: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach ppłk Czesław Hebda, Wiceprezes  ZR ppłk Andrzej Krysiak oraz Sekretarz ZR płk Andrzej Wojnicki.
    Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu ze strony Prezydium Zarządu Głównego przyjęli: Prezes Związku płk Marek Bielec, Sekretarz Generalny ZG płk Jan Kacprzak oraz Wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych płk Miłosz Biały.
 

Czytaj więcej »

Jarosławiec - 2017. To był Cudowny Weekend

Na dzień dzisiejszy to już historia, Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Arka” w dniach 20-22 października był pełen gości, bowiem w tych dniach wyznaczyli sobie tu spotkanie weterani i rezerwiści ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z rejonu słupskiego, w tym weterani Sił Powietrznych oraz sympatycy 36 Pomorskiego Pułku Artylerii stacjonującego kiedyś w Złocieńcu i Stargardzie, był to bowiem „XVI Weekend Weterana i Rezerwisty” oraz „X Spotkanie Sympatyków 36pa” łącznie 143 osoby.
Organizatorem spotkania był Komitet organizacyjny z Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku, w składzie: Prezes - ppłk Romuald Detmer, Wiceprezesi: mjr Andrzej Kowalewski i kpt. Sławomir Waniewski. To dzięki ich staraniom i pełnej determinacji mogliśmy się spotkać nad pięknym polskim Bałtykiem i spędzić ze sobą niezapomniane weekendowe chwile.
 

Czytaj więcej »

POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

17 października 2017 r. w Warszawie w trakcie posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Kancelariami Custos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
   Porozumienie podpisali: Pan Michał Płowiecki, Prezes Zarządu Kancelarie Custos Sp. z o.o. oraz Prezes Związku, płk Marek Bielec i Sekretarz Generalny ZG, płk Jan Kacprzak.
   Podpisana umowa dotyczy współpracy w przedmiocie zaspokajania potrzeb prawnych członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jest to szczególnie ważne, bo po tzw. ustawie dezubekizacyjnej pod obrady Sejmu mają trafić dwie ustawy dotyczące żołnierzy. Pierwsza z nich ma pozbawić żołnierzy części emerytur i rent, druga oficerów stopni wojskowych. Ta pierwsza najbardziej niepokoi środowisko emerytowanych żołnierzy i ich rodziny.
   Wraz z zespołem Kancelarii Custos w Warszawie przygotowaliśmy krótki przewodnik po projektach zmian. Wyjaśniamy, co może się wydarzyć i apelujemy: na odwołanie od decyzji będzie miesiąc. Nie wolno tego czasu zmarnować.
   Po doświadczeniach z ustawą dezubekizacyjną wiemy, że wiele osób nie wykorzystało terminu na odwołanie, więc w ich sprawie niewiele można już zrobić.


Czytaj więcej »

ŁÓDŹ: Uroczystości w Szkole Podstawowej nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej

Łódzka organizacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej od wielu już lat. Dzień Patrona Szkoły - 12 października  jest zawsze wielkim świętem.  Obchody odbywają się zawsze z udziałem członków łódzkiej organizacji, którzy są niejednokrotnie współorganizatorami tych uroczystości. Tegoroczne październikowe uroczystości związane były 55. rocznicą powstania Szkoły i 50. rocznicą nadania jej Patrona.

Czytaj więcej »

Historia i teraźniejszość w Wojsku Polskim

W dniu 12 października 2017 roku Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego we Wrocławiu zorganizował i przeprowadził konferencję poświęconą historii i teraźniejszości w Wojsku Polskim. Przypadł mi zaszczyt w niej uczestniczyć. Miejscem spotkania były udostępnione pomieszczenia konferencyjne wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Legnickiej 65. Gospodarzem wspomnianego centrum jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, z którą wojewódzka instancja naszego stowarzyszenia posiada odpowiednie porozumienie.
    Konferencja odbyła się zgodnie z „Porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu”.

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

BARDZO WAŻNE !

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione.

W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt.


Czytaj więcej »

Słupsk. Uroczyste obchody czterech rocznic

13 października 2017 roku odbyła się rocznicowa uroczystość w związku z faktem, że w dniu 8 października minęło 54 lata od powstania 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej (8 października 1963 r.). Zarząd Rejonowy ZŻWP, koło nr 3 ZŻWP „niebieskie berety” Stowarzyszenie Przyjaciół „Niebieskich Beretów” i środowisko byłych żołnierzy jednostek 7 Dywizji, uczciło tą rocznicę uroczystą zbiórką przed pamiątkowym pomnikiem przed sztabem 7 Brygady Obrony Wybrzeża.
 

Czytaj więcej »

Ostatnia droga płk. Stefana Szelki Zasłużonego żołnierza, weterana Wojska Polskiego

Rodzina, kombatanci, żołnierze garnizonu Opole, przyjaciele i mieszkańcy Opolszczyzny pożegnali 13 października 2017 roku na cmentarzu w Opolu-Półwsi płk. Stefana Szelkę, weterana II wojny światowej i niezwykłego żołnierza. Pogrzeb dzięki Wojsku Polskiemu odbył się z pełnym ceremoniałem - z Kompanią Honorową 10 Brygady Logistycznej wraz z Orkiestrą WP z Wrocławia. Pułkownik Stefan Szelka przez 25 lat był prezesem Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Był współzałożycielem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. Był niezwykłym społecznikiem, współpracował ze wszystkimi organizacjami. Był także wieloletnim korespondentem „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Zmarł w wieku 93 lat.

Czytaj więcej »

„Monte Lenino” - Rekonstrukcja walk z 1943 roku

„Monte Lenino” to tytuł dwuczęściowego projektu, zainicjowanego przez Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.
     Rekonstrukcja walk z 1943 roku odbyła się 8 października 2017 r. we wsi Duńkowiczki - na polu naprzeciwko fortu nr XI (gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie).
    Projekt „Monte Lenino” podzielony jest na dwa lata. W tym roku zrealizowana została rekonstrukcja bitwy pod Lenino, a w przyszłym walk o Monte Cassino.

Czytaj więcej »