Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Posiedzenie Sejmowej Komisji ds. Petycji w dniu 25 kwietnia 2024 r.

Wielu członków Związku zainteresowanych jest nadal problemem tzw. „drugiej emerytury”.

Załączamy protokół z posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Petycji w dniu 25 kwietnia 2024 r. obrazujący aktualny stan i kierunki dalszych prac.

Posiedzenie Sejmowej Komisji ds. Petycji dotyczyło rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251) w zakresie możliwości jednoczesnego pobierania emerytury  z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz powszechnego systemu emerytalnego (BKSP-144-IX-775/23), które zgłosił Stanisław Szostakiewicz.