Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zebranie członków Koła nr 7 ZŻWP z Inowrocławia oraz przygoda z ekologią w firmie Plast-Mar w Balczewie

W dniu 28 czerwca 2016 r. zarząd koła nr 7 ZŻWP z Inowrocławia wspólnie z firmą Plast-Mar, zajmującą się recyklingiem tworzyw sztucznych, zorganizowali spotkanie ekologiczne dla członków i sympatyków ZŻWP w siedzibie firmy w miejscowości Balczewo koło Inowrocławia. Teren zakładu otacza las, w którym usytuowane są dwa rezerwaty przyrody oraz edukacyjna ścieżka przyrodniczo leśna „Balczewo - Rejna”.

Czytaj więcej »

Uroczysta akademia z okazji XXXV-lecia istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gołdapi

17 czerwca 2016 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji XXXV-lecia istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Gołdapi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, który objął imprezę Patronatem Honorowym, Starosta Andrzej Ciołek - reprezentowany przez Sekretarza Powiatu Marka Mirosa, Dowódca 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego płk Witold Kałamarz - reprezentowany przez mjr. Grzegorza Łapińskiego

Czytaj więcej »

Sztandar dla Koła ZŻWP w Witkowie, na Jubileusz 35-lecia powstania Koła

17 czerwca 2016 r., teraz już płk rez. Czesław Dykszak, ponownie prowadził uroczystość wręczenia sztandaru dla swojego Koła ZŻWP w Witkowie, ale w jakże zmienionych warunkach, niestety bez: sztandarów jednostek wojskowych garnizonu, kompanii honorowej, młodszych kolegów oficerów, podoficerów i szeregowych żołnierzy zawodowych WP. Jest to skutek rozwiązania porozumienia między MON, a ZŻWP od 5 lutego 2016 r. o czym mówił z nieukrywanym żalem prowadzący ceremonię.
     Uroczystość wręczenia sztandaru, zbiegła się z Jubileuszem 35-lecia powstania Koła ZŻWP w Witkowie. Imprezę zapoczątkowało wysłuchanie i odśpiewanie hymnu państwowego, następnie prezes koła ppłk rez. Jan Nowak powitał wiceprezesa WZW w Poznaniu, członka ZG ZŻWP ppłk. w st. spocz. Henryka Kanię, prezesa WZW płk. rez. dr. Zygmunta Maciejnego, przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, prezesów współpracujących z kołem firm, delegacje zaprzyjaźnionych kół i członków koła z Witkowa.
 

Czytaj więcej »

Obchody 35-lecia ZŻWP w Wieluniu

W dniu 16 czerwca 2016 r. Koło ZŻWP w Wieluniu zainaugurowało obchody 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na terenie byłego woj. sieradzkiego z udziałem  starosty powiatu wieluńskiego pana Andrzeja Stępnia, sekretarza miasta Wielunia panią Magdaleną Majkowską, prezesa ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk. Janusza Marciniaka i wiceprezesa ZR ZŻWP ppłk. Mariana Frajtaka.
 

Czytaj więcej »

Nadanie sztandaru dla Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki

14 i 15 czerwca 2016 r., były dniami szczególnymi dla Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dla naszego koła. Wiązało się to z obchodami 35-lecia Organizacji Mazowieckiej. Uroczystości miały charakter szczególny, bowiem oprócz naszego koła sztandary otrzymywały Mazowiecki Zarząd Wojewódzki oraz Koło nr 23. Był to chyba pierwszy taki przypadek w 35-letniej historii Związku.
 

Czytaj więcej »

Uroczyste zebranie członków Koła nr 5 ZŻWP w Międzyrzeczu z okazji Jubileuszu 35-lecia Związku

11 czerwca 2016 r. w restauracji „Duet” Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku odbyło się uroczyste zebranie członków Koła nr 5 ZŻWP w Międzyrzeczu (woj. lubuskie) z okazji Jubileuszu 35-lecia Związku. W zebraniu brały udział także małżonki członków Koła. Lubuski Zarząd Wojewódzki reprezentował sekretarz Zarządu kpt. Andrzej Pawlak, który w imieniu prezesa Zarządu wyróżnił dyplomem uznania aktualnego prezesa Koła mjr. Zdzisława Kościa oraz poprzedniego mjr. Henryka Misiarza.
 

Czytaj więcej »

Debrzno - Spotkanie po latach

W dniu 28 maja 2016 r., tuż przed rozpoczynającym się latem Koło nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Debrznie zorganizowało spotkanie byłych żołnierzy jednostek dyslokowanych w okresie powojennym w garnizonie Debrzno. Spotkanie to połączono z uroczystością oficjalnego otwarcia przygotowywanego i zbudowanego rękami kolegów z Koła nr 8, przy wsparciu sił i środków władz samorządowych miasta Debrzno, Placu Lotników Polskich. Należy ocenić, że na spotkanie przybyło około 250 byłych żołnierzy i członków ich rodzin, niektórzy z dość odległych garnizonów.
 

Czytaj więcej »

Narodowy Dzień Zwycięstwa w Gołdapi

8 maja 2016 r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Delegacja gołdapskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą pamięci oraz pomnikiem Niepodległości oddała hołd poległym i wszystkim, którzy walczyli w czasie II wojny światowej.
 

Czytaj więcej »

Koło nr 25 ZŻWP w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych

Kolejne, planowe spotkanie członków Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego miało miejsce w gościnnych podwojach Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie prowadził prezes zarządu Koła, kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski. Otwierając obrady, powitał licznie zgromadzone grono członkiń i członków Koła oraz obecnego na zebraniu prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku (zarazem honorowego prezesa Koła) kol. kmdr. dr. Ryszarda Czarnotę.

Czytaj więcej »

35-lecie powstania Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu

Obchody 35-lecia powstania Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu obchodzono w dniu 1 kwietnia 2016 roku.

 

Czytaj więcej »