Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Zebranie członków Koła nr 7 w związku z 25-leciem wstąpienia Polski do NATO oraz 43 rocznicą powstania Koła w Inowrocławiu

W dniu 18 marca 2024 roku w Klubie 56. Bazy Lotniczej odbyło się zebranie członków Koła poświęcone wstąpieniu Polski do NATO oraz 43 rocznicy powstania Koła.
  25 lat temu, 12 marca 1999 roku Polska oficjalnie przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W konsekwencji tej przełomowej decyzji jesteśmy silniejsi i bezpieczniejsi. Członkostwo Polski w najpotężniejszym sojuszu wojskowym na świecie dało Polsce nie tylko gwarancję bezpieczeństwa w postaci art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, ale doprowadziło również do wzrostu pozycji i znaczenie Polski na arenie  międzynarodowej. Traktat północnoatlantycki został zawarty w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 roku. Podpisało go dwanaście państw: Islandia, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.
    W dalszej części zebrania prezes Lech Murawski zapoznał zebranych z genezą powstania Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego, obecnie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Koło nr 7 przy Jednostce Wojskowej 1641 w Inowrocławiu powstało w dniu 18 marca 1981 roku. W dniu powstania liczyło 29 członków, w następnych latach liczba członków wzrosła do 102. Obecnie Koło liczy 30 członków.  Numeracja kola oznacza, że w województwie powstało, jako  siódme.
   Prezesami koła byli kolejno: 1981-1985 ppłk Leon Borysow - członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego, 1985-1988 ppłk Stanisław Hartenberger, 1988-1992 mjr Karol Jóźwiak, 1992-1993 mjr Zdzisław Burzański, 1993-1997 mjr Wiesław Bałaziński, 1997-2009 ppłk naw. Andrzej Wójcik, od 2009 do chwili obecnej ppłk pil. Lech Murawski. Najstarszymi członkami Kola, którzy wstąpili w dniu 18 marca 1981 roku są koledzy - Leopold Jaworski oraz Józef Lipowicz.

Andrzej DARGACZ
Mieczysław KAMIŃSKI - zdjęcia

 

« Powrót do listy