Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Kolejna członkini Koła nr 21 w Olsztynie!

Jednym z najliczniejszych kół ZŻWP na terenie działania zarządu wojewódzkiego w Olsztynie jest Koło nr 21. Jest to zarazem najstarsze koło w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach (powstało w kwietniu 1981 r.!), a przy tym jedno z najliczniejszych (25 osób). Ale ostatnio jego charakterystyczną cechą jest to, że jako jedyne posiada w swych szeregach kobiety. W lutym, w trakcie zebrania sprawozdawczego, przybyła piąta członkini - Danuta Jędrzejczak.
    Nowa członkini ukończyła technikum rachunkowości i finansów, a po studiach w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie uzyskała licencjat z zakresu finansów. Pierwszą pracę rozpoczęła pod koniec lat 70. XX wieku w jednostce budowlanej w Olsztynie, a po jej likwidacji pracowała w różnych instytucjach finansowo-bankowych, by wreszcie założyć własną działalność gospodarczą. Jest już na emeryturze, ale nadal prowadzi prywatne biuro rachunkowe w Olsztynie. Danuta od dawna sympatyzowała z naszym związkiem, uczestnicząc w imprezach organizowanych przez koło i ZW w Olsztynie, więc przystąpienie do związku uważa za naturalną kontynuację dotychczasowych przyjaźni. Dodatkowym motywem było to, że jej partnerem życiowym był skarbnik koła, niedawno zmarły Zdzisław Trzeciak. I dlatego zgodziła się prowadzić finanse koła.

X     X     X

Zebranie sprawozdawcze prowadził prezes st. bryg. w st. spocz. Maciej Jasiński. Przedstawił on sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej, dyskusja podjęcie uchwal. Koło wyróżnia się na tle innych tym, że spośród jego członków aż pięcioro pełni różne funkcje w strukturach wojewódzkich. W zarządzie wojewódzkim jest czworo członków, czyli jedna trzecia jego składu, w tym dwóch wiceprezesów ZW - Maciej Jasiński i Jadwiga Mołdysz i jeden członek prezydium - zarazem rzecznik prasowy i pełnomocnik ds. współpracy z Fundacją Emerytów i Rencistów Wojskowych - por. w st. spocz. Jerzy Pantak. Natomiast wojewódzkiemu sądowi koleżeńskiemu przewodniczy pierwszy prezes (teraz honorowy) st. chor. sztab. w st. spocz. Eugeniusz Grzybowski. Ponadto w wojewódzkiej komisji odznaczeń działa kolejny członek koła - płk w st. spocz. Czesław Kaszuba. Nic dziwnego, że również wśród nagradzanych osób najwięcej jest członków tego koła. W roku sprawozdawczym 22 członków otrzymało aż 29 różnych wyróżnień (ogółem w ZW nagrodzono 74 członków i cztery inne osoby zasłużone dla ZŻWP). Podczas zebrania wręczono medale i dyplomy ZZWP kilku kolegom.
    Członkowie koła, na tyle, ile starcza im sił i zdrowia (bo większość dawno przekroczyła seniorski wiek), wyróżniają się obecnością we wszystkich obchodach państwowych i wojskowych rocznic, pamiętają o zmarłych kolegach, pełniąc warty honorowe w trakcie pogrzebów, zapalają znicze na żołnierskich grobach z różnych wojen, odwiedzają chorych, uczestniczą w różnych konferencjach popularno-naukowych. Poza tym chętnie uczestniczą w składkowych spotkaniach integracyjnych, zachęcając do tego swoje żony oraz wdowy po kolegach.
    Regularnie płacą składki nie tylko statutowe, nie zaniżając zarobków, lecz także na potrzeby koła. Na opisywanym zebraniu zgodnie ustalili nową stawkę „dla siebie” w wysokości 50 zł, więc w przypadku niektórych składka wynosi w sumie ponad 150 zł. Przodują też w prenumeracie „Głosu Weterana i Rezerwisty” (6 egz.). Kolo nr 21, jako jedyne, ma też swój własny biuletyn informacyjny.
    Z zainteresowaniem wysłuchano informacji prezesa o poczynaniach ZW oraz ZG. Wyrażono nadzieję, że działania podjęte przez ZG w sprawie unormowania współpracy z MON przyniosą pożytek obu stronom. Najwięcej oczekiwań dotyczy kolejnych awansów i przywrócenia praw nabytych - rewaloryzacji świadczeń emerytalnych - oraz możliwość dodatkowej emerytury za pracę poza wojskiem (przecież płaciliśmy ZUS!). A ze strony jednostek wojskowych liczymy na logistyczne wsparcie w imprezach strzeleckich i podróżach historyczno-wojskowych. Dyskusja koncentrowała się raczej wokół spraw przyjemnych, np. planowania kolejnych imprez integracyjnych, które zaplanowano na bieżący rok. Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań  oraz planu pracy na 2024 rok przeszły więc bez sprzeciwu.
    Tym samym zarząd, który niestety pracował w trzyosobowym składzie, bo śmierć zabrała kolejno dwóch jego członków (sekretarza i skarbnika), otrzymał mandat zaufania na dalszą część kadencji.

Tekst i zdjęcia Jerzy PANTAK

 

Spotkanie Trzech Pokoleń 2023: Danuta Jędrzejczak odbiera medal przyznany pośmiertnie Zdzisławowi Trzeciakowi
Spotkanie Trzech Pokoleń 2023: członkinie K21 Jadwiga Mołdysz, Janina Łukasiewicz i wtedy jeszcze sympatyczka ZŻWP Danuta Jędrzejczak
Uczestnicy lutowego zebrania sprawozdawczego
Uczestnicy lutowego zebrania sprawozdawczego
Uczestnicy lutowego zebrania sprawozdawczego
Uczestnicy lutowego zebrania sprawozdawczego
Strona tytułowa Biuletynu Informacyjnego Koła nr 21

« Powrót do listy