Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Zebranie członków Koła nr.7 w Inowrocławiu

 Zarząd Koła nr.7 w Inowrocławiu w dniu 17 stycznia 2024 roku zwołał zebranie członków, które odbyło się w Klubie 56.Bazy Lotniczej  przy ul.Jacewskiej73. Zebranie otworzył  Andrzej Dargacz, Wiceprezes  Koła, który przywitał obecnych i przedstawił porządek zebrania , który został przyjęty jednogłośnie.
    Podczas zebrania przyjęto Plan Pracy Koła na 2024 rok oraz uchwalono wysokość składki członkowskiej. Ponadto podczas zebrania zapoznano zebranych z Listami  Gratulacyjnymi Prezesa Zarządu Głównego Związku płk w st. spocz .Marka Bielca do: Pana Kosiniaka – Kamysza Wiceprezesa Rady Ministrów , Ministra Obrony Narodowej, Stanisława Wziątka Podsekretarza Stanu w MON, Andrzeja Grzyb Przewodniczącego Sejmowej Komisji ON oraz gen. broni Mirosława Różańskiego  Przewodniczącego Senackiej Komisji ON.
    W trakcie zebrania przedstawiciel  56.Bazy Lotniczej mjr Łukasz Gliński zapoznał zebranych ze, strukturą ,uzbrojeniem  oraz zadaniami 56.BLot. Do głównych zadań Bazy należy: Utrzymywanie stałej gotowości bojowej i gotowości mobilizacyjnej , utrzymywanie w ciągłej zdolności sił i środków wydzielonych do udziału w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych oraz innych działań w ramach zobowiązań sojuszniczych ,przygotowanie sił i środków ,wydzielonych do udziału w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych , m.in. likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych, realizacja procesu szkolenia zgodnie z wytycznymi, wzmacnianie narodowego systemu Obrony Powietrznej RP, utrzymywanie gotowości do realizacji zadań w ramachzintegrowanego Podsystemu Rozpoznania w SZRP. 56 Blot realizuje następujące zadania : Transport powietrzny, zadania ogniowe, naprowadzanie i kierowanie ogniem, rozpoznanie, zadania specjalistyczne. Podstawowym uzbrojeniem56. Bazy Lotniczej są śmigłowce : Mi-24,W-3 PL Głuszec,Mi-2 w różnych wersjach. 56.Baza Lotnicza bezpośrednio podporządkowana jest Dowódcy 1.Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Na zakończenie zebrania uczestniczący w nim członkowie zwiedzili Salę Tradycji 56. Bazy Lotniczej.

Andrzej DARGACZ
Mieczysław KAMIŃSKI- zdjęcia

 

« Powrót do listy