Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZTERDZIEŚCI LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - Okolicznościowe opracowania - Listy gratulacyjne

 

40 LAT

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

 


 

CZTERDZIEŚCI LAT

DLA POLSKI

 

„Czterdzieści lat dla Polski” - rocznicowe refleksje Prezesa Związku płk. Marka Bielca oraz podziękowania dla wszystkich członków i sympatyków za dzielność, trud i wysiłek, a także pracę dla Polski.

 

Wystarczy kliknąć na poniższy obrazek i pobierzesz cały artykuł jako pliki .pdf

 

 


 

40 LAT

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO,

GENEZA,

ZARYS DZIAŁALNOŚCI,

DZIEŃ DZISIEJSZY

 

„40 lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, geneza, zarys działalności, dzień dzisiejszy” - Sekretarz Generalny ZG płk Henryk Budzyński w sposób odmienny od dotychczasowych przedstawia historię, dorobek i perspektywę Związku.

 

Wystarczy kliknąć na poniższy obrazek i pobierzesz cały artykuł jako pliki .pdf

 

 


 

ŻYCZENIA

PREZYDENTA EUROMILU

Z OKAZJI

40-LECIA

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

 


 

ŻYCZENIA

Z OKAZJI

40-LECIA

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

 

 

 

 

 


 

„ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE”

JUBILEUSZOWA

PŁYTA KOLEKCJONERSKA

 

Czterdzieste urodziny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego stały się pretekstem do wydania w limitowanym nakładzie kolekcjonerskiej płyty o charakterze patriotyczno-sakralnym. Dla podkreślenia podniosłości i wyjątkowości tego projektu słowno-muzycznego tytuł jego zaczerpnięto od hasła, które, na co dzień przyświeca Związkowi - „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.  
   Znalazło się na niej łącznie 13 piosenek. Część patriotyczną wypełniły utwory: „Rota”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Wojenko, wojenko”, „Marsz Pierwszej Brygady”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „Czerwone maki” i „Rozszumiały się wierzby płaczące”. Natomiast część sakralna zawiera utwory: „Bogurodzica”, „Pan kiedyś stanął”, „Madonno Czarna” i „Dzieci świata”.  Znalazł się również bonus w postaci czterech wersji instrumentalnych kilku utworów.
    Wykonawczynią wspomnianych piosenek jest Danuta Stankiewicz, polska piosenkarka, która w ubiegłym roku obchodziła 40-lecie swojej pracy artystycznej. Stypendystka Ministra Kultury i Rządu Francuskiego w Paryżu (Schola Cantorum, Le Petit Conservatoire de la Chanson de Mireille, Szkoła Tańca Jacques’a Bensa). Nagradzana na festiwalach krajowych i zagranicznych. Koncertowała z powodzeniem niemalże w całej Europie,  także w Stanach Zjednoczonych. Na swoim koncie ma zagranych ponad 10 tysięcy koncertów, a piosenki z jej repertuaru „zasiliły” 30 różnorodnych albumów studyjnych i kompilacyjnych. Płyta „Zawsze Wierni Ojczyźnie” jest kolejną w jej bogatej dyskografii i powstała na kanwie utworów, które wypełniły jej dwa krążki: „Divide Amorem Inter Nos” (Dzielmy miłość między nas) i „Serce dla Ciebie Polsko”.
    Spośród utworów zawartych na płycie na szczególną uwagę zasługuje „Bogurodzica”, której najstarsza wersja zawiera dwie zwrotki wraz zapisem nutowym (tzw. tekst krakowski I) i powstała prawdopodobnie na początku XV wieku. Co ciekawe, w ocenie wielu specjalistów średniowieczny tekst „Bogurodzicy” to pod względem literackim wybitny wręcz przykład tzw. poezji melicznej, czyli śpiewanej.
    W projekcie „Zawsze Wierni Ojczyźnie” gościnnie wzięli udział: Mariusz Jaśko - znakomity polski aktor śpiewający, który zachwyca interpretacją piosenki „O mój rozmarynie” oraz Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha, prezentujący pieśń „To przecież nie tak dawno”, która stała się hymnem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a której twórcą jest płk Jan Chojnacki.
   Warto też zwrócić uwagę na znakomite aranżacje Piotra Kubackiego, Ryszarda Poznakowskiego, Roberta Obcowskiego oraz Zespołu „Wiarusy” p/d mgr Elizy Prasowskiej i ppłk. Romualda Detmera.
   Inicjatorką tego projektu jest Anna Tomasik - poetka, autorka tekstów piosenek i dziennikarka, współpracująca także z „Głosem Weterana i Rezerwisty”.
    Okładkę płyty zaprojektował Bartosz Kuśmierski, znakomity polski artysta fotograf, który swoim obiektywem uwiecznia największe gwiazdy polskiej piosenki, jak: Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak i zespół Bajm, Edyta Górniak…
    Gdy któregoś dnia zadzwoniła do mnie Ania Tomasik i zaproponowała mi udział w projekcie patriotycznym byłem z jednej strony mile zaskoczony, zaś z drugiej nie byłem pewien, czy moja wyobraźnia na tyle zadziała, żeby pomysł na okładkę płyty osadzić w klimacie patriotycznym. Do tej pory projektowałem przecież okładki do albumów muzycznych! Ale propozycja Anki była nie lada wyzwaniem twórczym. Przegadaliśmy kilkanaście godzin. Dosłała mi też listę tytułów utworów, które miały znaleźć się na płycie. Pomyślałem wtedy, że przecież jestem Polakiem, a Polska to moja Ojczyzna, to udział w tym projekcie będzie takim moim małym wkładem w krzewienie polskości i patriotycznego ducha. Ucieszyłem się, gdy spośród dwóch pierwszych przedstawionych projektów jeden z nich ostatecznie został zaakceptowany i wybrany przez Pana Marka Bielca. W dodatku Ance i Danusi Stankiewicz również pomysł zarówno tytułowej okładki, jak i jej całego opracowania, także przypadł do gustu - zdradza Bartosz Kuśmierski.
   Płyta CD Danuty Stankiewicz „Zawsze Wierni Ojczyźnie” to „skrócona” lekcja historii ukazanie dziejów naszej Ojczyzny poprzez literaturę muzyczną. To także próba wskrzeszenia ducha polskości i krzewienia patriotyzmu wśród kolejnych pokoleń, zwłaszcza, że w ostatnich latach nastąpiła niepokojąca recesja wartości tradycyjnych.
   - Tym wydaniem pragniemy pokazać nasz żołnierski patriotyzm, wynikający z przysięgi składanej narodowi polskiemu. Ta płyta ma pokazać, że Wojsko Polskie w żadnym okresie historycznym nie zatraciło narodowego charakteru. Naszą dewizą była obrona Ojczyzny, Wiary i wartości z niej wynikające - podkreśla płk w st. spocz. Marek Bielec, konsultant merytoryczny projektu „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.
    Wydawcą płyty jest BM Inspiration.

Tekst: Anna TOMASIK
Foto: Bartosz KUŚMIERSKI