Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

„Głos Weterana i Rezerwisty”

 

ZWIASTUN

„Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 9 (411) Wrzesień 2023 r.

 

 

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Zapraszamy do wrześniowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
     Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. W szczególności polecamy:

1. „Przedwyborcze memento - to mój obowiązek” - rozważania Redaktora Naczelnego nad stanem państwa w okresie kampanii wyborczej. Mocne. Warte przeczytania.

2. „Włos się jeży” - analiza Henryka Budzyńskiego procesu dochodzenia sprawiedliwości przez funkcjonariusza Straży Granicznej (żołnierza WOP) poszkodowanego przez ustawę represyjną. Ku przestrodze.

3. „Równym krokiem w drugie półrocze” - ciekawe rozważania i wnioski Adama Cichosza wypływające z działalności Organizacji Małopolskiej Związku. Warte naśladowania.

4. „Zmierzch związkowości masowej” - Ryszard Maluta zastanawia się czy Związek może być organizacją masową. Do głębokiego zastanowienia.

Ponadto:

1. Bogata kronika działalności związkowej.
     2. Solidna dawka historii.
     3. Poradnik zdrowotny Piotra Białokozowicza.
     4. Kącik kulturalny.
     5. Żałobna karta.

A także:

„Z pamiętnika Marszałka Piłsudskiego” - Henryk Budzyński z przymrużeniem oka relacjonuje wyimaginowaną podróż Marszałka do Paryża.

 

Życzymy wszystkim przyjemnej lektury.

 

Wasz wydawca

 GWIR Sp. z o.o.