Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Galeria miejsc pamięci

Pomnik „Żołnierzom 2. Armii Wojska Polskiego” w Poznaniu

16 maja 2015 r. na poznańskiej Cytadeli uroczyście odsłonięto Pomnik „Żołnierzom 2. Armii Wojska Polskiego”. Monument przedstawia podrywających się do szturmu wojskowych. W uroczystościach wzięli udział kombatanci, rodziny żołnierzy, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych oraz bardzo liczna rzesza członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z Prezesem Związku gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą.
    Przewodnicząca Komitetu Honorowego budowy pomnika europosłanka prof. Krystyna Łybacka podkreśliła wagę miejsca, w którym powstał monument.

    W imieniu weteranów głos zabrał inż. Janusz Klembalski - jego ojciec, Tadeusz, działał w ruchu oporu na Lubelszczyźnie i stamtąd trafił do II Armii WP, z którą przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina.
    Odsłonięcia pomnika dokonali: Prof. Krystyna Łybacka, płk Tadeusz Paczek - żołnierz 2 Armii Wojska Polskiego oraz reprezentantka młodego pokolenia Aleksandra Goźniaczyk z 30 LO w Poznaniu.
    Pomnik został poświęcony przez ks. płk. Mariusza Stolarczyka proboszcza i kapelana Garnizonu Poznań.
   Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, a jednocześnie Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk dr Zygmunt Maciejny przedstawił swoiste kalendarium i podsumował prace Komitetu Budowy Pomnika. Stwierdził, że pomnik ma na celu „uwiecznić fakt udziału żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego w walkach o wyzwolenie Poznania i południowozachodniej Polski oraz złożyć hołd ich bohaterskim czynom i odwadze”.
    Autorem projektu pomnika jest warszawski architekt Marcin Urbanek. Idea monumentu opiera się na przedstawieniu zarysu postaci żołnierzy podrywających się do szturmu. Ich sylwetki wycięte są z metalu i przyczepione do betonowej ściany. Obok znajduje się napis „Żołnierzom 2 Armii Wojska Polskiego”.
    Kamień węgielny pod budowę miejsca pamięci wkopano w lutym 2013 r. Pomnik stoi na górnym tarasie Cytadeli, niedaleko Muzeum Uzbrojenia.

 

« Powrót do listy