Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Wyroki Sądowe korzystne

 

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. - sygn. akt I UK 426/17

 

 Wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z 18 czerwca 2019 r. - sygn. akt VII U 474/19
 

 


 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26 lipca 2019 r. - sygn. akt III AUa 1045/18
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 31 lipca 2019 r. - sygn. akt VIII U 2353/17
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 8 sierpnia 2019 r. - sygn. akt III U 345/19
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 17 września 2019 r. - sygn. akt IV U 498/19  
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z 13 listopada 2019 r. - sygn. akt IV U 2100/19
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 stycznia 2020 r. - sygn. akt XIII U 2133/19
 

 


 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 23 stycznia 2020 r. - sygn. akt III AUa 333/19
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z 18 maja 2020 r. - sygn. akt VII U 10/20
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 26 czerwca 2020 r. - sygn. akt III U 550/19  
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach wyrok z 26 czerwca 2020 r. - sygn. akt III U 887/19
 

 


 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 14 stycznia 2021 r. - sygn. akt III AUa 742/20
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z 5 lutego 2021 r. - sygn. akt IV U 1416/20
 

 


 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 11 lutego 2021 r. - sygn. akt III AUa 873/20
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z 28 kwietnia 2021 r. - sygn. akt IV U 1798/20