Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

„PORADNIK CEREMONIALNY”

Z okazji 35-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Główny wprowadza do wykorzystywania niezwykle wartościowe wydawnictwo pn. „Poradnik Ceremonialny”.
    Zacząć można od tematu książki, trzeba bowiem podkreślić, że wydany przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „Poradnik Ceremonialny” opisuje nie tylko zasady symboliczne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej i Siłach Zbrojnych RP, ale też cały ceremoniał i etykietę stosowaną w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. „Poradnik Ceremonialny” jest więc prawdziwą kopalnią wiedzy dla wszystkich, którzy będą musieli praktycznie postępować w czasie organizowanych uroczystości związkowych, kombatanckich  i  patriotycznych,  spotkań okolicznościowych,  a  także  uroczystości szkolnych.  Może  być  także bardzo  pomocny  w  procesie patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży oraz powinien zainteresować osoby, które pasjonują się sztuką ceremonialną i jej historią.
   Już to byłoby wystarczającym powodem, by zainteresować się „Poradnikiem Ceremonialnym”, ale publikacja ta jest jednak znacznie bogatsza. Sama edycja wydawnictwa została poprzedzona niezwykle interesującym, wprowadzeniem, autorstwa Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, który zawiera krótki rys historii i okoliczności powstania wydawnictwa, a przede wszystkim wskazuje na szczegółowe obszary zastosowania treści w nim zawartych.
    Bardzo bogaty jest także materiał ilustracyjny zawarty w „Poradniku Ceremonialnym”, który stanowią fotografie i ryciny dotyczące zawartych treści, które niewątpliwie stanowią naturalne dopełnienie wydawnictwa i pozwalają lepiej poznać chociażby znaki, symbole i stroje obowiązujące w czasie oficjalnych spotkań i ceremonii.
    Mamy nadzieję, że „Poradnik Ceremonialny” będzie stanowił kompendium jednolitej wiedzy organizacyjnej podczas przygotowań i przebiegu naszych zebrań, uroczystości i innych imprez.
     Zdajemy sobie sprawę, że z uwagi na wyjątkową sytuację, w jakiej znalazł się Związek, przez pewien okres czasu rozwiązania zaproponowane w opracowaniu mogą być stosowane w ograniczonym wymiarze ale muszą go wzbogacić o wiele rozwiązań nowatorskich. Przecież brak kontaktów z wojskiem nie może być podstawą do zaniechania organizowania uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Narodu Polskiego, państwa, sił zbrojnych oraz Związku z zastosowaniem symboliki narodowej, państwowej i związkowej.
     Można stwierdzić, że Zarząd Główny ZŻWP wprowadza do użytku bardzo ciekawe źródło informacyjno-historyczne wydane w sposób niemalże wzorowy. „Poradnik Ceremonialny” zasługuje na uznanie również pod względem estetycznym - twarda oprawa i optymalny format, dobrej jakości papier i liczne (również kolorowe) ilustracje powinny zadowolić niejednego działacza związkowego i bibliofila.
    Dlatego tą drogą pragniemy zaapelować do wszystkich członków naszego Związku, sympatyków i przyjaciół, aby szerokim frontem przystąpili do akcji rozpowszechniania „Poradnika Ceremonialnego”. 

 

 

 

« Powrót do listy