Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

W Słupsku znowu świętowano!!!

Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku wraz z Kołem nr 3 „niebieskie berety” zorganizowali w dniu 6 października 2023 r. na bazie słupskiego Ratusza uroczystości związane z 60. urodzinami 7 ŁDD oraz drugą częścią 42. urodzin ZŻWP. Zorganizowaliśmy też Seminarium nt: „Wojska Obrony Wybrzeża wczoraj, dziś i jutro”.
    Początek uroczystości miał miejsce na cmentarzu komunalnym w Słupsku o godz. 10.00, gdzie kol. Adam Żurawski przed tablicą upamiętniających żołnierzy 7 ŁDD wygłosił okolicznościowe przemówienie i w obecności trzech pocztów sztandarowych delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed tablicą na ścianie głównej, na grobach płk. Kazimierza Bieleckiego - byłego dowódcy 34pd i chor. Jerzego Pettke również z 34pd.                 
   Dokładnie o godz. 11.00 prezes ZR ZŻWP rozpoczął wspomniane spotkanie podkreślając cel przybycia i przedstawił króciutki rys obchodów urodzin 7 ŁDD w Gdańsku, Lęborku i Słupsku. Po wprowadzeniu sztandarów ZR ZŻWP, Żołnierzy NB i Stowarzyszenia ALFA NB odegrano i odśpiewano Hymn Narodowy.
    Prezes ZR oznajmił, że uroczystości związane z  60. urodzinami 7 ŁDD i 42. rocznicą powstania ZŻWP oraz seminarium uważam za otwarte i przekazał prowadzenie dalszych uroczystości prezesowi Koła nr 3 „niebieskie berety” kol. ppłk. mgr inż. Adamowi Żurawskiemu.             
     Uroczystość naszą zaszczycili, których prezes Koła przywitał:
     Pan Zbigniew Konwiński - Poseł RP
     Pan Marek Goliński - Wiceprezydent Słupska
     Pan Rafał Konon - Wicestarosta powiatu słupskiego
     Pani Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miasta
     Pan płk Jan Olech - Przewodniczący Rady Powiatu
     Pan Witold Namyślak - Burmistrz Lęborka
     Pan Leszek Kuliński - Wójt Gminy Kobylnica
     Pan gen. bryg. Roman Kopka - Dowódca 7 BOW
     Pan gen. dyw. w st. spocz. Paweł Lamla - były szef szkolenia WL
     Pan gen. bryg. Krzysztof Makowski - były dowódca 7 BOW
     Pan gen. bryg. w st. spocz. Paweł Żurawski - były dowódca 20 BZ
     Pan płk w st. spocz. Bucior - były dowódca 7 BOW
     Pan płk w st. spocz. Lech Rosiak- były dowódca 34 pd
     Pan płk w st. spocz. Andrzej Peron - były dowódca 11 bczp
   Pan płk w st. spocz. Andrzej Morawiec - prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Niebieskich Beretów wraz z członkami Zarządu.
  Oficerowie, podoficerowie, szeregowcy z słupskich, lęborskich i gdańskich jednostek 7 ŁDD.
    Członkowie ZR ZŻWP, prezesi słupskich i lęborskich Kół wraz z swoimi członkami.
    Przewodniczący RKR i RSK mjr Andrzej Kowalewski i mjr Marek Piaskowski.

   Po powitaniu dokonano radosnego momentu, a mianowicie wręczono wyróżnienia najbardziej zasłużonym i zaangażowanym członkom i sympatykom Związku oraz Stowarzyszeń Niebieskich Beretów i tak:
    Złotym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP wyróżniono:
    ppłk. w st. spocz. Adama Żurawskiego - Prezesa Koła 3 „niebieskie berety”
    Brązowym Medalem za wybitne zasługi dla ZŻWP:
    Pana Marka Golińskiego - wiceprezydenta Słupska
    Pana Pawła Lisieckiego - starostę słupskiego
    Pana Leszka Kulińskiego - wójta Kobylnicy
   Dekoracji dokonał członek prezydium ZG, prezes ZR ZŻWP kol. ppłk Romuald Detmer.
  Prezes Stowarzyszenia Pan płk Andrzej Morawiec wyróżnił medalem pamiątkowym:

gen. dyw. Pawła Lamlę, gen. bryg. Krzysztofa Makowskiego, płk. Lecha Rosiaka, płk. Andrzeja Perona, ppłk. Wojciecha Rakowskiego, ppłk. Bogdana Krupę, kmdr. ppor. Wiesława Brzeskiego, mjr. Zdzisława Maciejewskiego, mjr. Wiesława Góźdź, mjr. Krzysztofa Strzyżewskiego, st. chor. sztab. Jana Kaczmarczyka, chor. Rajmunda Mrozka, st. chor. sztab. Stanisława Modrzejewskiego, st. chor. sztab. Wiesława Fryziel oraz chor. Jerzego Siwka.
    Prezes Grupy Alfa NB st. szer. Zbigniew Golik wyróżnił - „bagnetem szturmowym”:
kpt. dr. Andrzeja Boguckiego, st. kpr. Wojciecha Szczypiorskiego, st. szer. Grzegorza Bednarka oraz kpt. dr. Wojciecha Mazurka - pierścieniem.
    Następnie prelegenci w seminarium głos zabrali:
    Pan gen. bryg. Piotr Żurawski
    Pan gen bryg. Roman Kopka
    Pan płk Andrzej Morawiec
    Pan mjr Ryszard Pisiewicz
    Pan kpt. dr Wojciech Mazurek
    Ponadto w dyskusji głos zabrali:
    Pan Marek Goliński, Pan Jan Olech, Pan Rafał Konon i Pan Leszek Kuliński.
   Pan Konon i Kuliński wręczyli na ręce prezesa ZR wartościowe upominki z symbolami regionalnymi.
    Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wojskowy Zespół Wokalny „WIARUSY”, który wykonał 40. minutowy koncert piosenki żołnierskiej, partyzanckiej, patriotycznej i rozrywkowej.
    Łączenie w tym zacnym patriotycznym przedsięwzięciu udział wzięło ponad 100 osób.
    Nad zabezpieczeniem kulinarnym czuwał szef cateringu Pan Adamski oraz Pani Bożenka.

                            Romuald DETMER
 Foto: Maciej Suliga

 

« Powrót do listy