Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W dniu 26 września 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego XI kadencji. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec, brało udział 21 członków Zarządu, dodatkowo siedmiu członków przesłało upoważnienia, czyli łącznie 28 uprawnionych do głosowania.
   W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała oraz przedstawiciele Zarządów Rejonowych ZŻWP z Chełma, Elbląga, Łomży, Kalisza oraz  Radomia, które nie są reprezentowane w Zarządzie Głównym Związku.

   Na wstępie posiedzenia odśpiewano Hymn ZŻWP oraz uczczono pamięć zmarłych w ostatnim okresie naszych koleżanek i kolegów związkowych.  
   W pierwszym punkcie obrad, Prezes Związku płk Marek Bielec przedstawił sprawozdanie Prezydium Zarządu Głównego z realizacji zadań w okresie kwiecień 2023 r. - wrzesień 2023 r. oraz aktualną sytuację w Związku.
   W dyskusji nad wystąpieniem Prezesa (tekst wystąpienia uczestnicy otrzymali wraz z zaproszeniem) zwrócono główną uwagę na przyszłość Związku i jego działalność statutową oraz na rosnące koszty utrzymania Biura Zarządu Głównego.
   Wiceprezes Zarządu Głównego ds. ekonomicznych płk Adam Spychalski przedstawił informację o sytuacji finansowej Związku oraz o wpływach z OPP zwracając szczególną uwagę na trudną sytuację finansową Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
    Zastanawiano się czy wpływ środków finansowych ze składek członkowskich daje prognozę na przyszły rok. Po dyskusji na ten temat przyjęto ubiegłoroczny wariant, apelując o spowodowanie w kołach większą dyscyplinę ściągalności.
    Podjęto uchwały o przyjęciu:
   1. Ramowego planu zamierzeń Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na 2024 rok;
   2. Budżetu Zarządu Głównego na 2024 r. (prowizorium);
   3. Wysokości składek członkowskich na 2024 r.;
   4. Aktualizacji składu Komisji Socjalno-Zdrowotnej Zarządu Głównego;
  5. Ustania członkostwa w składzie Rady Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym;
   6. Uzupełnienia składu Rady Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
   Po burzliwej dyskusji w sprawie „Głosu Weterana i Rezerwisty” zasugerowano, że w przypadku dalszych kłopotów finansowych Zarządu Spółki z o.o., która jest wydawcą tego czasopisma, rozważyć możliwość wydawania „Głosu Weterana i Rezerwisty” w 2024 r., jako dwumiesięcznik.
   Zarząd zaakceptował plan wyjazdu na obrady EUROMIL-u, kol. Henryka Budzyńskiego.
   Poruszony został także temat udziału struktur i członków Związku w kampanii wyborczej. Wskazano, że potrzebą chwili jest liczny udział naszych kolegów w wyborach, czyli nie należy pozostawać w domu w dniu 15 października 2023 r.

« Powrót do listy