Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

100. LECIE URODZIN PŁK. JANA CHOJNACKIEGO

19 września 2023 roku w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie odbyła się niezwykła uroczystość obchodu 100. rocznicy urodzin twórcy Hymnu ZŻWP płk. Jana Chojnackiego.
    Na Jubileuszowe Spotkanie licznie stawili się zaproszeni przez Jubilata goście m.in. przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, byli i aktualni komendanci Chorągwi Mazowieckiej, hm. Michał Bagiński, Grzegorz Woźniak, były komendant Chorągwi Płockiej dh hm. Andrzej Markowski, delegacje macierzystych kręgów seniorów Płocka i Warszawy, Harcerskiego Zespołu „Dzieci Płocka’, Wydziału Seniorów GK ZHP, silna, czteroosobowa delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Muza weny twórczej Jubilata hm. Joanna Banasiak - dyrektorka Książnicy Płockiej, ukochani wnukowie Janka oraz pensjonariusze Domu - wybitni artyści, weterani scen polskich.
    Uroczystość prowadził z żołnierską dyscypliną, przysłowiowym „zegarkiem w ręku” sam Jubilat witając i przedstawiając przybyłych gości, zapowiadając i komentując odtwarzane najwybitniejsze dzieła kompozytorskie, poetyckie z Jego ponad 80. letniej pracy twórczej.

   Atmosfera i nastrój spotkania były emocjonalnie podniosłe, wzruszające przerywane tekstami piosenek Dostojnego Jubilata m.in. ,,W nadwiślańskim grodzie”, rzęsistymi brawami i pojawiającą się niejedną w oku łezką.
    Tak było m.in. przy prezentacji i składaniu gratulacji przez delegację Harcerskiego Zespołu „Dzieci Płocka”. Przepiękne słowa uznania, podziękowania i gratulacje złożyła Jubilatowi Jego Muza - urocza Joanna Banasiak.
    Delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odśpiewała płk. Chojnackiemu Hymn Związku Jego kompozycji i autorstwa tekstu, a następnie odznaczyła Jubilata Krzyżem Komandorskim Za Zasługi dla ZŻWP. Wszyscy odśpiewali Druhowi Janowi 200 lat!
    Kolejki z gratulacjami i życzeniami nie widać było końca. Wśród nich nie zabrakło życzeń złożonych przez Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk. Marka Bielca.

Jan Chojnacki - płk w st. spocz. Urodzony 18 września 1923 roku na Mazowszu, we wsi Susk, w powiecie sierpeckim. Z wykształcenia mgr inżynier-architekt.
    W roku 1951 wcielony do służby lotniskowej Wojsk Lotniczych, którą zakończył w 1975 roku.
   Oprócz udziału w budowie kilkudziesięciu lotnisk, jego największym osiągnięciem jest pierwsze naukowe opracowanie historii polskich lotnisk wojskowych i cywilnych, zamieszczone w książce „Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939” (Warszawa 1978).
    Jest twórcą dzieł literackich, muzycznych i plastycznych oraz urodzonym społecznikiem.
    Miedzy innymi działał aktywnie w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (przekształconym później w „ZBŻZ i Oficerów Rezerwy WP” i dalej w Związek Żołnierzy Wojska Polskiego) od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jest także twórcą  hymnu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.     
   Wieloma nićmi jest związany z Płockiem, ponieważ jest maturzystą MAŁACHOWIANKI, jednej z najstarszych szkół w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych był w Zarządzie Towarzystwa Wychowanków tej szkoły i redakcyjnie oraz graficznie brał udział w wydaniu monumentalnego dzieła pt: MAŁACHOWIANKA (Płock 1995). Ponadto, w książce tej znajduje się jego obraz szkoły oraz pieśń „PLURIMOS ANNOS  MAŁACHOWIANKO”, którą autorsko wykonał podczas zjazdu absolwentów w roku 1995.
    Od roku 1980 jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego, autorem publikacji w NOTATKACH PŁOCKICH oraz słów hymnu TNP, do którego muzykę napisał znany kompozytor i były rektor Akademii Muzycznej w Warszawie, Tadeusz Paciorkiewicz. Hymn został m.in. nagrany przez warszawski chór HARFA i jest wykonywany podczas uroczystych spotkań w TNP.
    Działając na gruncie historyczno-naukowym opracował monografię ojca, noszącą tytuł: „BRONISŁAW CHOJNACKI - PEDAGOG, SPOŁECZNIK, POLITYK” - Sierpc 1998. (Kreśli w niej losy ucznia płockich szkół; od roku 1913 członka konspiracyjnej kompanii Strzelca w JAGIELLONCE a potem członka POW, uczestnika rozbrajania Niemców w 1918 roku; żołnierza rannego na Mazowszu w walkach z bolszewikami; oficera rezerwy, kierownika szkoły w Susku, piłsudczyka, powiatowego działacza BBWR, ZNP, OSP, posła na Sejm (1935-38); więźnia hitlerowskich obozów pod konspiracyjnym nazwiskiem.) Opracował też monografię stryja: „PŁOCCZANIN ZDZISŁAW CHOJNACKI - DOWÓDCA KOMPANII 8 PP LEGIONOW W LUBLINIE” (dostępna w Bibliotece im. Zielińskich w Płocku oraz w bibliotece KUL).
     Od młodości jego żywiołem jest harcerstwo, które w roku 1936 rozpoczynał w gimnazjum w Sierpcu a potem kontynuował w Płocku. W roku 1945 odtwarzał oraz prowadził macierzystą 98 Mazowiecką Drużynę Harcerzy. Należał do komendy hufca ZHP w Sierpcu a następnie Płocku. Przez szereg lat wybierany był do Rady Chorągwi Płockiej i z jej ramienia brał udział w trzech krajowych zjazdach ZHP. Podejmował też zadania teoretyczno-wychowawcze, np. w książce: „Druhu Drużynowy, pogadajmy o harcerskim sposobie bycia”. Przez wiele lat pełnił w Warszawie funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów i z jej ramienia brał udział w konferencjach międzynarodowego ruchu skautów dorosłych (ISGF). Przełożył na język polski hymn tego stowarzyszenia, jak również Hymn Europy.
    Największą jednak zasługą hm. Jana Chojnackiego jest to, że jest twórcą kilkudziesięciu pieśni harcerskich, w tym tak znanej (już od 1946 roku), jak: „W nadwiślańskim grodzie” - która w śpiewnikach nosi nawet miano Hymnu Mazowsza.* Wiele z jego piosenek ukazało się w zbiorowych śpiewnikach, jednakże za największy sukces można uznać ukazanie się już drugiego wydania indywidualnego śpiewnika pod tytułem: „PŁYNIE Z MAZOWSZA HARCERSKA NAJPROSTSZA” (HBW HORYZONTY - Warszawa 2002).
    Jan Chojnacki jest również autorem licznych utworów prozatorskich oraz poetyckich, w tym poświęconych Mazowszu, wojsku, lotnictwu oraz harcerstwu. Większość nosi jednak znamiona liryczne oraz jest zabarwiona lekkim dowcipem literackim. Wiele z tych utworów ukazało się w periodykach a niektóre w almanachu „Malowane ciszą” - Warszawa 2003. Zasadniczy wybór jego wierszy został pięknie wydany (z rysunkami autora) w roku 1997 przez Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu a nosi tytuł „A DLACZEGO PAN KONIECZNIE KARETĄ”.
    Kwintesencją Jego pracy twórczej są dwie pozycje autobiograficzne: „W harcerskim ogrodzie przepiękności” - o Jego działalności w Związku Harcerstwa Polskiego i druga „Meldunki z ostatniej linii frontu” - o karierze wojskowej. Są to eseje ubarwione dowcipem literackim lub niekiedy wierszem. Znaczna część owych Meldunków dotyczy Mazowsza a w szczególności zdarzeń dziejących się w Susku, Sierpcu, Płocku i Warszawie. Obie pozycje zredagował kronikarz ZG LOK, b. Prezes Honorowy Lubelskiej Wojewódzkiej Organizacji LOK red. Stanisław Jan Dąbrowski.

*/  Np.: Już rozpaliło się ognisko - Warszawa 1983;  Śpiewnik na całe życie - Wrocław 2000.      

 Stanisław Jan DĄBROWSKI
Fot. A. MARKOWSKI i S. DĄBROWSKI

 

Kochani Przełożeni z Zarządu Głównego ZŻWP

Jestem Wam niezmiernie wdzięczny, że tak dostojnie uczczony zostałem na swe stulecie "Krzyżem Komandorskim Związku", wręczonym mi 19 września 2023 r. przez pana generała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Wiem również, że powszechnie korzystacie z mego, niewątpliwie bardzo wartościowego Hymnu Związku. Stworzyłem go dla całego Związku i zarazem dla siebie, jako członka od zarania istnienia Stowarzyszenia. Jednakże, tylko mnie wiadomym sposobem osobiście doprowadziłem do tego, że nagrał go nie dawny Centralny Zespół Artystyczny WP, lecz już współczesny Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP, a właściwie chór tego zespołu.

Bardzo bym prosił - w imię prawdy historycznej, bo ten hymn będzie miał kiedyś aż taką wagę - o odpowiednią zmianę podpisu pod tym hymnem. Czołem!

płk w st. spocz. Jan Józef CHOJNACKI

« Powrót do listy