Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W KŁODZKU

W Kłodzku 15 sierpnia 2023 roku pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku zorganizował uroczystość,która było okazją do upamiętnienia tych, którzy walczyli za niepodległość Ojczyzny. Patronat honorowy nad uroczystością sprawował Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki. Wartę honorową przy Pomniku Żołnierza Polskiego wystawili: 22 karpacki batalion piechoty górskiej i Grupa Historyczna 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Nie zabrakło również historycznego sprzętu wojskowego.
   Na uroczystość w Kłodzku przybyli licznie przedstawiciele władz samorządowych m.in.:  
   Powiat Kłodzki reprezentowali: Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Ryszard Niebieszczański - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, obecny był również Adam Łącki - Radny Rady Powiatu Kłodzkiego.
Miasto Kłodzko reprezentował Wiesław Tracz - Wiceburmistrz. Gminę Wiejską Kłodzko reprezentowali: Zbigniew Tur - Wójt Gminy Kłodzko oraz Zastępca Wójta: Urszula Panterałka. Monikę Wielichowską - Posłankę na Sejm RP, reprezentowała Aneta Łosiewicz. Nie zabrakło mieszkańców oraz turystów. Obecność przedstawicieli różnych środowisk podkreśliła doniosłość wydarzenia oraz znaczenie, jakie ma dla lokalnej społeczności.

   W uroczystości udział brali m.in: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku, poczet sztandarowy Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy", delegacje z kół Związku, władze samorządowe, kombatanci, zaproszeni goście, mieszkańcy Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.
    Honorowy prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Kazimierz Korecki w symbolicznym wystąpieniu podkreślił znaczenie Wojska Polskiego oraz rocznicy „Cudu nad Wisłą” jako symbolu odwagi, poświęcenia i niezłomności polskich żołnierzy.
    „Jesteście i pozostaniecie na zawsze w pamięci pokoleń Polaków, pozostaniecie na tablicach chwały Grobu Nieznanego Żołnierza jako symbol męstwa i chwały w walce z okupantem hitlerowskim w II Wojnie Światowej” - mówił o żołnierzach 1. i 2. Armii Wojska Polskiego płk Kazimierz Korecki.
     Miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń Związkowych.
     KRZYŻEM WIELKIM Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczono:
    Honorowego Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku:  płk. Kazimierza Koreckiego i Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku:  ppłk. Kazimierza Wróbla.
     KRZYŻEM KOMANDORSKIM Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczono:
     st. chor. sztab. Mieczysława Mystkowskiego i st. chor. Ryszarda Górnego.
   KRZYŻEM ZŁOTYM Z GWIAZDĄ Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczono:
por. Zdzisława Grzybowskiego, st. chor. sztab. Mieczysława Łoćwina, Pana Macieja Awiżenia - Starostę Kłodzkiego, Pana Czesława Pogodę oraz Pana hm. Mariana Ptaka.
    Symbolicznym gestem oddania hołdu poległym bohaterom było złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

                                                                                                   Kazimierz WRÓBEL

 

« Powrót do listy