Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ZMIANA NA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO FSSM RP

W dniu 22 lutego 2023 r. na Posiedzeniu, Zarząd FSSM RP podjął decyzję o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Kol. Piotra Iwata i powołał w to miejsce dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Federacji Kol. Henryka Budzyńskiego.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając na poniższy link.

 

https://fssm.pl/zmiana-na-funkcji-przewodniczacego-fssm-rp/

  

Płk dypl. Henryk Budzyński urodził się w 1950 r. w Woli Sernickiej, pow. lubartowski.
    Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie. W 1968 r. wstąpił do wojska. Przesłużył w nim 39 lat 4 miesiące i 14 dni. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1972), Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1982) i studiów podyplomowych w ASG WP (1985) . Ukończył trzy kursy specjalistyczne w krajach członkowskich NATO. Zastępca attaché wojskowego i lotniczego (1989 ÷ 1993) oraz attaché obrony przy ambasadzie RP w Pradze (2001 ÷ 2004).
    Od 2008 r. członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, obecnie w Związku pełni funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego. W 2018 r. wyróżniony tytułem honorowym Człowiek Roku Związku.
    Od dwu kadencji członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - wiceprzewodniczący Federacji. Jest wdowcem, ma dwóch synów i dwoje wnuków.

« Powrót do listy