Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Współpraca i misja ZŻWP i ZEiRP PR na Opolszczyźnie. Jubileuszowe spotkanie żołnierzy ze strażakami w Smolarni k/Opola

W  dniu 17 września 2021 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Opolu zorganizował  spotkanie z okazji XXV-lecia powstania Związku pod patronatem Starosty Powiatu Krapkowickiego.
    W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez strażaków goście: Wicewojewoda Opolski - Teresa Barańska, Opolski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk. Zarząd Główny ZEiRP RP, reprezentowała Zofia Kozina-Oloś, emerytowany Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu - nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, Wójt Gminy Strzeleczki - mgr Marek Pietruszka oraz emeryci: st. bryg. Jan Boćwiński - Nysa, st. bryg. Jan Paluch - Nysa, st. bryg. Zygmunt Zalewski - Olesno, st. bryg. Józef Manderla - Prudnik , st. bryg. Tadeusz Śliwa - Honorowy Prezes ZEiRP RP w Opolu. Liczne grono stanowili Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z woj. Opolskiego. W czasie spotkania wręczono wyróżnienia i podziękowania. Ponadto dorobek „25 lat działalności ZEiRP RP na terenie Opolszczyzny” przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej.
    Delegację ZW ZŻWP w Opolu stanowili: płk Zbigniew Owczarek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu, ppłk Antoni Chorzewski - wiceprezes oraz ppłk Henryk Wawer - rzecznik prasowy.
    Po odczytaniu aktów nadania Srebrnego  Medalu „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” dla ZOW ZEiRP RP w Opolu i aktu nadania Brązowego Medalu „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” dla Prezesa ZOW ZEiRP RP Ryszarda Sajkowskiego, Prezes ZW ZŻWP w Opolu w asyście z wiceprezesem udekorowali sztandar ZOW ZEiRP RP i odznaczyli Prezesa Ryszarda Sajkowskiego.
    Płk Zbigniew Owczarek, prezes ZW ZŻWP w Opolu w przemówieniu podkreślił wieloletnią współpracę obu organizacji jako stowarzyszeń służb mundurowych, przypomniał wspólne spotkania organizowana w celu powołania Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Podkreślił, że misją żołnierza i strażaka jest służba dla Ojczyzny, regionu, udzielanie pomocy ludziom  w sytuacjach klęsk żywiołowych.
   Przykładem jest pożar w Kuźni Raciborskiej dzięki heroicznym wysiłkom strażaków, leśników, żołnierzy i osób prywatnych udało się go ugasić. Ogień zniszczył ponad 9 tysięcy hektarów lasu. W kulminacyjnej fazie pożar gasiło 1150 pracowników Służby Leśnej, 4700 strażaków, 3200 żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej, 650 policjantów. Akcja gaśnicza trwała 26 dni.
    Powódź tysiąclecia to kolejny przykład współdziałania służb mundurowych w akcji przy układaniu wałów przeciw powodziowych, ewakuacja ludzi z dobytkiem, sprzętu z Metalchemu, Radia Opole, Amfiteatru, zwierząt z ZOO. Dostarczanie środków żywności, wody odzieży, lekarstw, pozostającym na terenach zalewowych, udział w likwidacji zniszczeń popowodziowych.
    W czasie  rozmów kuluarowych podczas biesiady prezesi obu Związków zdeklarowali dalszą współpracę i podpisanie porozumienia o współpracy między stowarzyszeniami, oraz podjęcie działań ukierunkowanych na integrację służb mundurowych na szczeblu wojewódzkim.  

Tekst: Antoni CHORZEWSKI - wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
 Zdjęcia: Henryk WAWER

 

 

« Powrót do listy