Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ZW ZŻWP w Opolu i Zarząd Stowarzyszenia 10 SDZ w Opolu uczcili pamięć kombatantów i żołnierzy Opolszczyzny

Kwiecień - Miesiącem Pamięci Narodowej - jest także okazją do wspomnienia wydarzeń z historii naszego narodu i oddania hołdu żołnierzom, kombatantom, ofiarom II wojny światowej, którzy walczyli o niepodległość Polski. Kwiecień przypomina wywózki Polaków na Syberię, mord polskich oficerów, jeńców w Katyniu, forsowanie Nysy Łużyckiej w 1945 roku przez żołnierzy 10 SDP. Wielu z nich spoczywa na cmentarzu w Zgorzelcu.
    Obowiązkiem członków ZŻWP i Stowarzyszenia 10 SDZ jest utrwalanie pamięci o ludziach, szczególnie zasłużonych dla wojewódzctwa opolskiego i Ojczyzny. Wspominając poległych i zmarłych żołnierzy dajemy świadectwo, iż ofiara i służba miała głęboki sens.
    Delegacje Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu i Zarządu Stowarzyszenia 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty oddali hołd żołnierzom kombatantom oraz działaczom Związku.  

    W Kwaterze Kombatantów na cmentarzu Komunalnym w Opolu spoczywają kombatanci 1 i 2 AWP, a także żołnierze 10 SDP. Znicze zapalono na grobach płk. Stefana Szelki, płk. Stanisława Grali, płk. Stanisława Domańskiego, ppłk. Jana Woźnego i ppłk. Jana Klaka.
    Natomiast pod tablicą poświęconą żołnierzom 10 SDZ, umieszczoną na frontonie opolskiego ratusza zapalili symboliczne znicze członkowie ZŻWP z prezesem płk. Z. Owczarkiem oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia 1O SDZ na czele z prezesem płk. A. Tkaczem. Zapalając ogień pamięci oddano hołd tysiącom żołnierzy dywizji czasu wojny i pokoju.
   Ważnym punktem obchodów pamięci było uczestnictwo delegacji ZW ZŻWP i Koła Miejskiego w Opolu w składzie kol. Z. Owczarek, M. Kwiatkowski, M. Polańska, K. Baryła, S. Kownacki i zapalenie zniczy na grobach śp. prezesów ZW ZŻWP kol. J. Chłodnickiego, L. Korczewskiego, M. Maślaka oraz zasłużonych działaczy Związku kolegów: J. Iracha, A. Zamojskiego, S. Pakuły, J Cąkały, J. Łysonia, S. Kucharskiego, J. Broszkowskiego i K. Szczygła.
    Natomiast delegacja Stowarzyszenia 10 SDZ: kol. A Tkacz, A. Chorzewski, K. Kalinowski, E. Nowacki zapaliła znicze na grobach śp. kolegów M. Matuszewskiego, R. Murczkiewicza, Z. Paronia, W. Abramajtysa, Z. Wawrzyniaka, J. Zadwornego, M. Laskowskiego i A. Jabłońskiego.
    Koledzy z ZP ZŻWP w Nysie w składzie kol. Krzysztof Wilczek, kol. Wojciech Prygiel, Dariusz Kowalski złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary Katynia. Także w Prudniku ZP ZŻWP oddał hołd męczennikom Sybiru.

Tekst: Antoni CHORZEWSKI Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
Zdjęcia: Henryk WAWER

 

 

 

 

« Powrót do listy