Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

76-ta rocznica zdobycia Koszalina. Obywatelska uroczystość patriotyczna pod hasłem „Pokoleniowy przekaz prawdziwej historii”

4 marca 2021 r., wbrew księżycowym pomysłom wojewody zachodniopomorskiego i decyzji radnych PO i PiS Rady Miejskiej Koszalina, (którzy zmienili uzasadnienie nazwy ul. 4-go Marca), mieszkańcy Koszalina obchodzili 76. rocznicę zdobycia Koszalina przez wojska 2. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej. Jak co roku przyszli tutaj Koszalinianie, mający wewnętrzną potrzebę przeciwdziałania zakłamywaniu najnowszej historii Polski, głównie przez IPN (nazywany przez niektórych Instytutem Polityki Nienawiści, a ostatnio nawet Instytutem Promowania Nazizmu) tym bardziej, że wielu z nich jeszcze dobrze pamięta tamte czasy. Przy takim tempie fałszowania najnowszej historii Polski niedługo może się okazać, że to tzw. Żołnierze Wyklęci zdobyli Berlin i wygrali II wojnę światową i dzięki ich działaniom Polska zyskała Koszalin, Słupsk, Szczecin, czy Wrocław.
     Pochowanym tutaj 283 żołnierzom, którzy zginęli w walce z bronią w ręku z niemieckim faszyzmem, (54 z nich poległo bezpośrednio w walkach o Koszalin i na podejściach do miasta) należy się zwykle po ludzku szacunek. Jak mówi przesłanie pod krzyżem prawosławnym na tym cmentarzu „oddali swe życie, by inni mogli żyć”. Dla mieszkańców Koszalina 4 marca 1945 r. jest datą przełomową, bo od tego momentu rozpoczęła się nowa historia polskiego Koszalina.
     Organizatorem tej obywatelskiej uroczystości patriotycznej był Koszaliński Komitet Obrony Lewicowych Tradycji, Koszalińskie Porozumienie Lewicy (SLD - Unia Pracy) oraz Zarząd Rejonowy ZŻWP. Główną ideą tego spotkania był pokoleniowy przekaz prawdziwej historii.
    Na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w walkach o wyzwolenie Ziemi Koszalińskiej w 1945 r. mieszkańcy Koszalina złożyli kwiaty i zapalili znicze oddając cześć pochowanym tu żołnierzom radzieckim, którzy polegli w walce o oswobodzenie Ziemi Koszalińskiej z hitlerowskiego faszyzmu, dzięki których ofierze życia dziś żyjemy w polskim Koszalinie. W wolnej i demokratycznej Polsce, tu na Ziemiach Zachodnich i Północnych przejętych przez Polskę w wyniku zwycięskich bojów Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego wiosną 1945 roku, jako mieszkańcy polskiego Koszalina swoją obecnością dokumentujemy historyczną prawdę o dokonaniach tych żołnierzy wierząc, że oddali swe życie by teraz mowa polska mogła sławić naszą wolność.  
    Po przedstawieniu przez ppłk. dr. Andrzeja Rossę rysu historyczno-wojskowego dotyczącego przebiegu walk w rejonie Koszalina na początku marca 1945 r. oraz zdobycia Koszalina przez pododdziały 3. Korpusu Pancernego Gwardii gen. por. Aleksieja Panfiłowa, proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku - ks. Mariusz Synak odprawił przy krzyżu prawosławnym egzekwie prawosławne (tzw. Panichidę), czyli modlitwę za zmarłych.  
     Na zakończenie uroczystości patriotycznej uczestnicy przyjęli przesłanie, w którym mówi się min.:  „Pomni milionowych ofiar II wojny światowej oraz śmierci 283 żołnierzy radzieckich poległych w walce o oswobodzenie Ziemi Koszalińskiej z hitlerowskiego faszyzmu, pochowanych na koszalińskim Cmentarzu Wojennym, chylimy głowy i składamy hołd ofierze ich życia wierząc, że polegli tu, aby inni mogli żyć.
    Oddajemy jednocześnie hołd wszystkim imiennym i bezimiennym pionierom Ziemi Koszalińskiej, którzy w bardzo trudnych powojennych warunkach budowali zręby polskości na tych ziemiach, uruchamiali polskie instytucje państwowe, zakłady pracy, odbudowywali zniszczone miasto.
    Wyrażamy również wielki szacunek dla wszystkich budowniczych powojennego polskiego Koszalina, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego, że Koszalin jest dzisiaj nowoczesnym, pozbawionym kompleksów miastem.
    To pionierom Ziemi Koszalińskiej i budowniczym powojennego Koszalina zawdzięczamy to, że dziś możemy żyć, mieszkać i pracować w pięknym polskim Koszalinie, przyjaznym dla mieszkańców oraz przybywających na wybrzeże środkowe turystów.
    Pamiętając ciągle o okropnościach II wojny światowej, jednocześnie jesteśmy dumni, że wspólnie udało nam się stworzyć tutaj naszą „Małą Środkowopomorską Ojczyznę”.

ppłk dypl. Grzegorz Andrzej NISKI, wiceprezes ZR ZŻWP w Koszalinie

 

« Powrót do listy