Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Zawody sportowo-obronne klas mundurowych pod patronatem ZŻWP w Opolu

W dniu 2 marca 2021 r. Prezydium ZW ZŻWP w Opolu dokonało podsumowania działalności Kół na rzecz skuteczności współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, dyrekcjami szkół, w których są klasy o profilu wojskowym.
W obradach Prezydium zdalnie uczestniczył członek ZG ZŻWP kol. Andrzej Kowalczyk.
Prezydium postanowiło wyróżnić Dyplomem Uznania ZP ZŻWP w Nysie, ZP ZŻWP w Prudniku, Koło Nr 10 ZŻWP w Opolu - pod nazwą Akademia Wojskowych Sztuk Walki ’’COMBAT’’ w Opolu.

    Koło nr 10 ZŻWP w Opolu jest niekwestionowanym liderem i wzorem do naśladowania w patriotyczno - obronnym wychowaniu młodzieży klas mundurowych. Członkowie koła byli inicjatorami i współorganizatorami Mistrzostw Śląska (3 województw: Opolskie, Dolnośląskie i Śląskie) klas mundurowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tułowicach tj. Technikum Leśnym i Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałem Przygotowania Wojskowego oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Gogolinie. W ubiegłym roku z powodu pandemii cyklicznie odbywające się, co roku zawody zostały przełożone na 2021 rok. Zawody dotychczas odbywały się w konkurencjach: strzelanie z wiatrówki, pływanie 50 metrów, sprawnościowy tor przeszkód i jako dyscypliny dodatkowe - pokazy walki wręcz i samoobrony oraz pokaz musztry paradnej.
    W latach 2013 - 2019 w zawodach wzięło udział 10 szkół o profilu mundurowym tj.: Licea Ogólnokształcące z Prószkowa, Chróścic, Tułowic, Rudy Śląskiej, Brzegu, Prudnika, Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla, ZS Ekonomicznych i Ogólnokształcących z Olesna, ZS z Dobrodzienia, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Strzelc Opolskich. W tych zawodach startowało 355 zawodniczek i zawodników.
   W zawodach metody wojskowej walki wręcz i samoobronie startowały Kluby i Stowarzyszenia: Azjatyckich Sztuk i Sportów Walki ’’KOU BU KAI’’ Opole, Japońskich Sztuk Walki ’’BUSHI’’ Namysłów, ’’Najemnik’’ Gliwice, Kickboxingu - Gliwice, Hammerkick - Zawiercie, PCJJ Goshin-Ryu - Wrocław. FORCA BRAVA GOLD TEAM - Opole, Superkick - Dąbrowski Klub Bokserski - Sosnowiec, Stowarzyszenie ’’Kobudo Ken Kyu Kai’’ - Chrzelice, ’’LUTA DORES’’ - Opole. Łącznie startowało 480 zawodników i zawodniczek.
    Patronat nad zawodami sprawował Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Opolu.
    W organizacji zawodów członków Koła wspierali: płk Mirosław Karasek Szef WSzW w Opolu, ppłk dypl. Jarosław Jalowski zastępca szefa WSzW Opole, ppłk Jan Rybak Szef WKU Opole, ppłk Wiesław Zawiślak Dowódca 91 Batalionu Logistycznego, ppłk w st. spocz.  mgr Lech GABRYSZ - zagadnienia prawne, mgr Tadeusz CHODACZEK - Mistrz wojskowej sztuki walki - Combat Ju-Jitsu - 10 Dan, szer. Michał CHODACZEK - Mistrz - Combat Ju-Jitsu - 3 Dan, kpt w st. spocz. Jan Pilarski - nauczyciel edukacji obronnej.
    Koło Nr 10 ZŻWP w Opolu - pod nazwą Akademia Wojskowych Sztuk Walki ’’COMBAT ’’ w Opolu zostało założone w dniu 19 października 2017 roku z inicjatywy 15 członków założycieli. Na zebraniu założycielskim wybrano władze Koła: Prezesem Zarządu został - kol. Tadeusz CHODACZEK, Wiceprezesem - Przemysław ZIMOWSKI, Sekretarzem - mgr inż. - Andrzej LEPUCKI, Skarbnikiem - Zdzisław ŁUKASZUK. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Janusz BAJOREK i Lucjan LUBASZKA z Gogolina. Obecnie Koło liczy 21 członków.
    Na szczególne uznanie zasługuje pomysłodawca i jeden z głównych organizatorów zawodów Prezes Koła kol. Tadeusz Chodaczek, ur. 31 maja 1964 r. w Prudniku woj. Opolskie. To urodzony żołnierz i pasjonat daleko wschodnich sztuk walki i stylu życia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Historyczno-Pedagogicznego o specjalności - Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, magister pedagogiki. Doktor filozofii wojennych sztuk walki i nauki – Indie. Licencjonowany trener sztuk i sportów walki IFAK, BFAK - Niemcy, Sędzia sportowy All Style karate - kl. B i C - Polski Związek Sportu Budo-Warszawa, Licencja Pracownika Ochrony Fizycznej II stopnia -KWP Opole, Licencja KNF, Międzynarodowy Mistrz -Instruktor technik samoobrony i technik interwencyjnych, Hanshi- 10 Dan Ju-Jitsu, Tonfa- 5 Dan, Hanbo-Jitsu- 3.
   Wokół swojej osby i hobby zjednał sobie duże grono przyjaciół i sympatyków wspierających jego zangażowanie ukierunkowane na klasy mudurowe i młodzież.
   W dowód uznania i zasług wyróżniony min. Medalem Okolicznościowym ZŻWP, Medalem XXXV lecia ZŻWP, Medalem 40-lecia ZŻWP oraz Krzyżem Brązowym „Za zasługi dla ZŻWP”.

 Tekst: Antoni CHORZEWSKI Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
                    Zdjęcia: Archiwa prywatne i ZW ZŻWP w Opolu

« Powrót do listy