Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Sala Tradycji Koła nr 25 ZŻWP i Koła nr 5 SOMW RP przy Akademii Marynarki Wojennej otwarta!

Podczas ostatniego spotkania Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy AMW odbyła się niecodzienna uroczystość, wieńcząca wysiłki władz Akademii Marynarki Wojennej i aktywu organizacji społecznych, zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych Uczelni, a zwłaszcza Zarządu Koła nr 25 ZŻWP. Oto w obecności licznie zebranych koleżanek i kolegów została otwarta Sala Tradycji Koła Nr 25 przy AMW, pełniąca jednocześnie funkcję Izby Pamięci  członków Koła.
 

Czytaj więcej »

Żołnierze i Weterani – wystawa w bibliotece

20 października 2014 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie została otwarta wystawa poświęcona żołnierzom ostródzkiego garnizonu, którzy pełnili służbę poza granicami kraju oraz na kursach organizowanych przez Armię Stanów Zjednoczonych.
 

Czytaj więcej »

Święto Związku w Kole nr 25 przy AMW

W świątecznym nastroju spotkali się w auli Akademii Marynarki Wojennej członkowie Koła nr 25 ZŻWP przy AMW. Było ono głównie poświęcone obchodom 33. rocznicy utworzenia naszego Związku. Spotkanie prowadził prezes Zarządu Koła kol. kmdr Wacław Drobniewski, a wśród licznego grona uczestników można było zauważyć dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii pana kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, przewodniczącą Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska AMW panią Bożenę Kamińską oraz prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem honorowego prezesa Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr. dr. inż. Ryszarda Czarnotę.
 

Czytaj więcej »

Nowy Prezes w Kole nr 4 w Redzikowie

13 maja 2014 roku w użyczonej sali zabaw budynku przedszkola odbyło się zebranie Koła nr 4 w Redzikowie. Było to zebranie poświęcone sprawom organizacyjnym i bieżącym, dotyczącym statutowej działalności Koła.
 

Czytaj więcej »

IV Rajd Sapera

W sobotę 26 kwietnia 2014 roku Koło nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu wspólnie z Kołem nr 11 Stowarzyszenia Saperów Polskich przy 2 Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Inowrocławiu, zorganizowało IV Rajd Sapera, w którym uczestniczyli młodzież szkolna, turyści indywidualni oraz rowerowi.
    Celem rajdu było uczczenie Dnia Sapera, popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej, a także zorganizowanie czasu wolnego młodzieży szkolnej.
 

Czytaj więcej »

Wielkanocne zebranie członków koła kadrowców

W dniu 10 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne w IX kadencji, walne zebranie członków koła Nr 29 w Warszawie. Prezes koła, kol. Stanisław Medyński powitał uczestników, ze szczególnym wyróżnieniem honorowych gości, którymi byli: zastępca dyrektora Departamentu Kadr - pan dr. Michał Korczak, szef Oddziału Kadr Wojsk Lądowych Departamentu Kadr – pan płk Bogdan Zarębiński, szef Służby Żywnościowej Dowództwa Garnizonu Warszawa - pan mjr Piotr Nitka oraz zastępca dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy – pan Zbigniew Pałasz. Specjalne słowa powitania skierował do nowych członków Związku: mjr. rez. Karola Lewandowskiego i ppłk. w st. spocz. Andrzeja Szymańskiego, którym uroczyście wręczył legitymacje i znaczki organizacyjne.
 

Czytaj więcej »

Słupsk - Nowy „Dowódca” w Kole nr 10 „Radar”

Być prezesem koła  to nie przywilej to trudna społeczna i często nie wdzięczna funkcja to obowiązki  wobec członków koła i środowiska. Koło nr 10 od 2013 r., czyli od ostatnich wyborów zmieniło już dwóch prezesów, 28.03.2104 r. wybrano trzeciego, a było to tak.
 

Czytaj więcej »

Podwójny jubileusz u państwa CENTKOWSKICH

Wszystko miało się odbyć inaczej to znaczy bardziej oficjalnie, uroczyście z udziałem gości w Ratuszu, ale los postanowił plany popsuć i zweryfikować, dlatego  w dniu 25.03.2014 r. delegacja ZR w osobach: prezes ZR kol. Romuald Detmer, rzecznik prasowy ZR kol. Ryszard Ferdyn, organizator opieki paliatywnej ZR kol. Teofil Przysowa  oraz wiceprezes zarządu koła nr 3 „niebieskie berety” kol. Adam Żurawski odwiedzili w domu państwo Centkowskich z okazji dwóch jubileuszy.
 

Czytaj więcej »

Wystawa o „Czerwonych Koszarach”

27 lutego 2014 r. w sali wystaw czasowych Muzeum w Ostródzie otwarto wystawę pt. „Czerwone Koszary. Od 6 Szkolnego Pułku Samochodowego do 2 Ośrodka Szkolenia Kierowców”.
 

Czytaj więcej »

XII Nocny Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego

Dnia 22 lutego 2014 roku po raz dwunasty Zarząd Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu współorganizował razem z Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Rojewie, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 koło w Inowrocławiu oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Inowrocławiu XII Nocny Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego celem uczczenia pamięci bohaterstwa uczestników Powstania Wielkopolskiego w jego 95 rocznicę.
 

Czytaj więcej »