Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

GLADIATORZY Z KRAKOWA

Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty, Nerki i Pęcherza Moczowego oraz Narządów Płciowych „GLADIATOR” im Profesora Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Warszawie oraz Kliniką Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kierowaną przez prof. nadzw. dr hab. nauk medycznych Piotra Chłostę, założyli Oddział Małopolski w Krakowie.
    Głównym inicjatorem był kol. ppłk Ignacy Nejman, który już wcześniej był konsultantem Stowarzyszenia na teren Małopolski.
     Po roku załatwiania różnych formalności, w dniu 10 kwietnia 2015 roku zgodnie ze Statutem odbyło się Walne Zebranie, na którym wybrano Zarząd Oddziału Małopolskiego w składzie:
     Prezes    - kol. ppłk Zdzisław Zwierzyna
     Wiceprezes      - kol. ppłk Stefan Krzywda
     Sekretarz    - kol. mjr Włodzimierz Prywałko
     Skarbnik    - kol. chor. Józef Czuj
     Członek    - kol. Tomasz Borek
     Opiekunem Oddziału z ramienia Kliniki Urologii został lek med. Tadeusz Hessel.
     Do Stowarzyszenia należą nie tylko Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ale i inne osoby, mające problemy z w/w chorobami.
    Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi działalność zgodnie ze Statutem.
    Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja mężczyzn dotkniętych w/w chorobami, oparta na zasadzie samopomocy.
     Cel ten jest realizowany poprzez:
    • organizowanie spotkań i szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy medycznej w celu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
   • prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla szerokiej rzeszy obywateli w zakresie podstawowej wiedzy o chorobach nowotworowych nerek, pęcherza moczowego, prostaty i jąder, poprzez kolportaż ulotek, broszur, biuletynów i plakatów;
    • prowadzenie poradnictwa czynnego (osobistego, telefonicznego) oraz uczestnictwo Członków Stowarzyszenia w akcjach organizowanych przez organizacje prozdrowotne na rzecz walki z nowotworami;
    • współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju działającymi na rzecz walki z nowotworami;
     • pozyskiwanie nowych Członków poprzez rozmowy w kontaktach osobistych wśród pacjentów onkologicznych;
      • pozyskiwanie środków finansowych na rzecz realizacji zadań wynikających ze Statutu i programu działalności;
     • organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy przed resekcją i po resekcji w/w organów;
     • organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych dla Członków Stowarzyszenia;
     • podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej Członków;
    • tworzenie warunków do integracji mężczyzn w czasie leczenia i po leczeniu raka narządów układu moczowo - płciowego;
    • informowanie o działalności Stowarzyszenia „GLADIATOR” na terenie miast i gmin Małopolski i Województw Ościennych.
     Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 530 832 146 lub 261 13 44 82

Zdzisław ZWIERZYNA

 

« Powrót do listy