Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM

 

 

ul. Bema 87 pok. 11-12, 01-233 Warszawa

tel/fax: CA + 48 (22) 818 25 67

tel. kom. + 48 515 134 446

 


 

Strona internetowa: www.fundemerwoj.pl




 


 

Zarząd Fundacji


płk Mieczysław MIKRUT- Prezes Zarządu
płk Jerzy DĄBROWSKI - Wiceprezes Zarządu
płk lek. Piotr BIAŁOKOZOWICZ - Członek Zarządu
st. chor. Bogdan GRUSZCZYŃSKI - Członek Zarządu
płk Zdzisław JANOŚ - Członek Zarządu
ppłk Stanisław KLIMCZYŃSKI - Członek Zarządu
ppłk Tadeusz KURZYŃSKI - Członek Zarządu
płk Marian NOWAKOWSKI - Członek Zarządu
płk Ryszard MALUTA - Sekretarz Zarządu
płk Jan SZYMCZYK - Członek Zarządu
 

 

Rada  Fundacji


płk dr Czesław MARMURA - Prezes Rady
płk Józef  MROCZKA - Sekretarz Rady
ppłk Leszek CHUMEK - Członek Rady
płk Mieczysław GRABOWSKI - Członek Rady
płk Stanisław KALSKI - Członek Rady
mjr Kazimierz KONIK - Członek Rady
ppłk Tadeusz KRZYŻANOWSKI - Członek Rady
ppłk Józef MILEWSKI - Członek Rady
gen. bryg. Mirosław SIEDLECKI - Członek Rady

 

Biuro  Fundacji


płk Ryszard MALUTA - Dyrektor  Biura
płk Tadeusz AUGUSTYNIAK - Księgowy
płk Leszek ALISZ - Koordynator fundacyjnej pomocy, kancelista, kasjer

 

Stan  na dzień 26 września 2017 r.