Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Komunikaty

Fundacja „Pomoc Młodzieży w Leczeniu na Białaczkę imienia Agnieszki Kasprzak”

Fundacja została założona 1 lipca 1999 r. Jej głównym celem było pozyskiwanie, gromadzenie środków pieniężnych oraz wspieranie rodzin mających dzieci chore na białaczkę. W dniu 17 grudnia 2007 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.
    Do marca 2014 r. Zarząd Fundacji udzielił pomocy 116 rodzinom chorych dzieci, na kwotę pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych. Członkowie Zarządu, Rady i Zgromadzenia Fundatorów Fundacji działali społecznie, na zasadach wolontariatu.
    Z powodu wyczerpania się środków finansowych Fundacji, jej Zarząd wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o rozwiązanie Fundacji. Protokołem zdawczo-odbiorczym przekazano do Archiwum „AR-POS” Spółka z o.o. w Rzeszowie dokumentację niearchiwalną kategorii „B -5” na przechowywanie do  stycznia 2021 r. Proces  likwidacji Fundacji został zakończony w dniu 25 maja 2015 r.

Czytaj więcej »

Kurs „KOMPUTER OD PODSTAW”

Coraz więcej seniorów chce się uczyć obsługi komputera i korzystania z dobrodziejstw internetu. Nasza Akademia e-Seniora pozwala im poznać nowe narzędzie, za pomocą którego możliwa jest komunikacja, zdobywanie i przesyłanie informacji, rozwijanie zainteresowań. Ukończenie Akademii ma również za zadanie zmniejszyć rozmiar zjawiska zwanego wykluczeniem technologicznym osób starszych, otworzyć przed nimi nowe możliwości. Nauka korzystania z komputera i internetu ma także ułatwić seniorom funkcjonowanie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom mogą stać się bardziej samodzielni, nawiązać nowe kontakty, poprawić swoją samoocenę, podnieść kwalifikacje zawodowe.
     Pierwszy kurs pn. „Komputer od podstaw” przeznaczony jest dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerem.

Czytaj więcej »

PUNKT KONSULTACYJNY

 Szanowne Koleżanki i Koledzy!


     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ogromnej rzeszy kolegów informujemy, że nadal działa punkt informacyjno-konsultacyjny dotyczący tematyki internetowo-komputerowej
.

Czytaj więcej »