Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe w ZŻWP w Przemyślu

Wigilijny opłatek stał się stałym elementem naszej Polskiej kultury, wszyscy wiemy, do czego służy. Czasami możemy się dziwić, dlaczego w innych krajach ludzie nie łamią się opłatkiem. Tradycja wigilijnego opłatka ma swoje dwa źródła. Pierwszym z nich jest nawiązanie do starochrześcijańskiej tradycji. Chrześcijanie pierwszych wieków przynosili na eucharystię między innymi chleb. Po skończonej agapie chleb ten rozdzielano potrzebującym. Jednak część chleba zabierano z powrotem  i dzielono się nim z tymi, którzy na spotkanie wspólnoty nie mogli przyjść. W ten sposób wyrażano wzajemną łączność wspólnoty z nimi. Był to znak wzajemnej miłości i pamięci.
     W dniu 8 stycznia 2015 roku w Hotelu Accademia, jak co roku odbyło się Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP Zbigniew Łąka na wstępie przywitał i przedstawił zaproszonych gości, wśród których byli: poseł na Sejm RP Marek Rząsa, przewodniczący Rady Miasta Władysław Bukowski, dowódca 5bsp ppłk Dariusz Czekaj, dowódca 1bcz ppłk Wiesław Szczepankiewicz, Komendant BiOSG płk SG Piotr Patla, szef ds. Logistycznych BiOSG płk SG Marek Głuszczak, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon, prezes Związku Inwalidów Wojennych st. chor. sztab. Józef Bojarski, prezes Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów TOZ NZZ FSG kpt. rez. SG Tadeusz Dobrowolski i wielu innych dostojnych gości, a wśród nich byli żołnierze i kombatanci.
   Z zaproszonych gości głos zabrali Pan Marek Rząsa, Pan Władysław Bukowski, Pan pułkownik Dariusz Czekaj i Pan pułkownik Henryk Burdon.
     Słowo boże wygłosił ks. kapelan kpt. Grzegorz Bechta proboszcz parafii wojskowej.
   Jak co roku tak i tym razem radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła noworocznemu spotkaniu wigilijnemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich spotkań, gdzie możemy popatrzeć sobie głęboko w oczy, powiedzieć, co za nami, co przed nami, życzyć sobie tego, co dobre i namawiać się do wzajemnej współpracy
     Każdy taki Opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć.

Tekst i zdjęcia: kpt. Zbigniew ZEMBRZUSKI

 

« Powrót do listy