Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

SKUTKI UŁATWIEŃ W ROZLICZANIU PODATKU (?)

Na początku listopada 2018 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podpis sprawił, że w myśl nowelizacji ustawy deklarację podatkową za podatnika wypełni Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). KAS będzie to robić niemal z  automatu, co oznacza, że nie będzie trzeba składać specjalnych wniosków w tej sprawie. Widzisz więc Szanowna Koleżanko i Szanowny Kolego Związkowy, jak władza dba o Ciebie. Nie chce abyś się przemęczał, tylko błogo spędzał czas na emeryturze.

Z wypełnionym przez fiskusa PIT-em będziesz mógł się zapoznać na internetowym Portalu Podatkowym, pod warunkiem, że korzystasz z komputera i masz dostęp do Internetu.  Będziesz musiał uwierzytelnić się (potwierdzić swą tożsamość): 1) bezpłatnym Profilem Zaufanym;  2)  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 3)  danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A). O dwóch pierwszych możliwościach raczej zapomnij. Najłatwiej będzie skorzystać z trzeciej.  Będziesz mógł zaakceptować PIT przygotowany przez urzędników, wprowadzić w nim zmiany dot. np. preferencji podatkowych lub przekazania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego  (OPP), albo odrzucić zeznanie i rozliczyć się ze skarbówką samodzielnie. Jeżeli nie zrobisz nic, PIT przygotowany przez fiskusa zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego.

Masz na to czas od 15 lutego do 30 kwietnia. Wystarczy, że  go zweryfikujesz i zaakceptujesz. W przypadku PIT-37 i PIT-38 będzie jeszcze łatwiej. Możesz nic nie robić, a po upływie terminu składania deklaracja zostanie automatycznie zaakceptowana przez fiskusa. Można więc powiedzieć, że władza  dba o Ciebie. Pozornie. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, z pewnością chodzi o pieniądze.

Musisz bowiem wiedzieć, że wypełnianie przez KAS deklaracji podatkowych to rozwiązanie  korzystne przede wszystkim dla fiskusa.  Dlaczego? Bo na tej operacji skorzysta państwo, a nie Ty podatniku oraz organizacja, do której należysz. Fiskus wypełni deklarację podatkową odrębnie za Ciebie i odrębnie  dla Twojej małżonki. Deklaracja sporządzona przez ten organ nie obejmie  żadnych ulg podatkowych, z których być może korzystasz ani darowizn. Jeżeli będziesz chciał skorzystać z ulgi podatkowej, np. związanej z  zakupem leków dla osób niepełnosprawnych, zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, pokryciem kosztów pomocy pielęgniarskiej i in., albo  rozliczyć się wspólnie z małżonką (małżonkiem), lub dokonać darowizny na wybrany cel, będziesz musiał sam złożyć odrębną deklarację podatkową.  Wiele, zwłaszcza starszych osób, zadowolonych z faktu, że nie musi nic robić zapomni o powyższych możliwościach. Reasumując, celem nowelizacji jest  ograniczenie możliwości korzystania przez Ciebie z nielicznych pozostałych ulg i preferencji wynikających z ustaw podatkowych.

Co możesz w tej sytuacji zrobić? Jeżeli będziesz chciał rozliczyć się wspólnie z małżonką (małżonkiem) albo skorzystać z ulg na cele leczniczo-rehablilitacyjne, dokonałeś darowizny na cele kościelne, albo na rzecz organizacji społecznej  będziesz musiał sporządzić i złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać poprzez Internet deklarację podatkową: najczęściej  PIT-37, lub w określonych przypadkach PIT- 38 i wykazać w niej należne ulgi lub darowizny. Nie zapomnij o tym. PAMIĘTAJ! TO SĄ TWOJE PIENIĄDZE!

Odrębną sprawą jest możliwość przekazania 1 proc. podatku na dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Nie są to kwoty małe. W 2017 r. ponad 14 mln podatników przekazało 761,3 mln zł w ramach 1 proc. swojego podatku wynikającego z rozliczenia rocznego PIT na rzecz OPP.   PAMIĘTAJ, to Ty  samodzielnie  wybierasz, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z Twojego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1 proc. z własnego PIT,  nie tracisz ani złotówki - rozdysponowujesz  jedynie kwotę, którą i tak musiałbyś przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem by stwierdzić,  jak smakowitym kąskiem są te kwoty, że celem nowelizacji jest ograniczenie środków przekazywanych przez podatników na rzecz OPP.

Ze środków OPP korzystają najczęściej fundacje i stowarzyszenia posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego. Jednak nie każda fundacja i stowarzyszenie posiadające ten status mogą korzystać z tej możliwości. W zeznaniu za 2018 r. możliwe jest przekazanie 1 proc. jedynie organizacjom wskazanym w wykazie ustawowym. Wpis do wykazu jest elementem koniecznym, by można przekazać na rzecz organizacji 1 proc. podatku. Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego,  na które możesz przekazać 1 proc. podatku, prowadzi w formie elektronicznej dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW CRSO) i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu.  Warunkiem zamieszczenia w tym wykazie jest sporządzanie przez organizację i przesyłanie do NIW CRSO rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego. Nieprzesłanie sprawozdania w ustalonym terminie skutkuje wykreśleniem z  wykazu uprawnionych do otrzymywania środków OPP. Sprawozdania publikowane są na stronie internetowej Instytutu ( w latach minionych na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej). Ponadto każda organizacja otrzymująca środki finansowe w ramach OPP ma obowiązek opublikowania wspomnianego sprawozdania na swej stronie internetowej. Tak więc każdy może sprawdzić, jak organizacje wykorzystują środki finansowe. Warto wiedzieć, że na przestrzeni kilkunastu lat korzystania ze środków OPP nasz Związek nie miał żadnych problemów z przyjęciem sprawozdań.  

PAMIĘTAJ, FISKUS NIE ZROBI NIC ZA CIEBIE, to Ty musisz wskazać mu dla kogo chcesz przekazać 1 proc. Twojego podatku. Jak to zrobić? W poprzednich latach, jeśli dostałeś od organu emerytalno-rentowego rozliczenie na formularzu PIT-40A i chciałeś przekazać 1 proc.  podatku, musiałeś wypełnić całe zeznanie podatkowe (PIT-37). Teraz wystarczy złożyć krótkie, jednostronicowe, oświadczenie PIT- OP. Możesz osobiście złożyć je w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub przesłać przez Internet. W oświadczeniu PIT-OP podajesz tylko swoje dane osobowe oraz wskazujesz  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której chcesz przekazać 1 proc. swojego podatku. W przypadku Związku Żołnierzy Wojska Polskiego numer KRS to: 0000141267. I tyle — resztę za Ciebie zrobi urząd skarbowy.

Jak wspomniałem wyżej wielu członków Związku zadowolonych z faktu, że nie musi nic robić może zapomnieć o powyższej możliwości. W rezultacie ilość darowizn może ulec zmniejszeniu. Warto pamiętać, że środki pozyskane w ramach OPP to ważny składnik naszej działalności. Są one wykorzystywane do wsparcia realizacji zadań publicznych przez zarządy wojewódzkie, rejonowe oraz koła. Warto więc zabiegać o jak największą liczbę darczyńców. To zadanie wszystkich członków. Zbliżają się  pierwsze zebrania kół w przyszłym roku.  Będą  okazje do spopularyzowania tej akcji. Zarządy kół powinny dostarczyć każdemu członkowi formularze PIT-OP, a oni powinni pozyskiwać kolejnych darczyńców. Warto również zastanowić się nad możliwością zorganizowania przez zarządy  kół punktów pomocy w wypełnianiu deklaracji podatkowych PIT-37.

Wykorzystajmy doświadczenia ze zbierania przez członków Związku podpisów pod inicjatywami obywatelskimi. Nie zapomnijmy o stronach internetowych i portalach społecznościowych. PAMIĘTAJ, hasło „NIE DAJ ZAROBIĆ FISKUSOWI, PRZEKAŻ 1 PROC. PODATKU DLA ZWIĄZKU” jest w obecnej sytuacji nad wyraz aktualne.

Henryk BUDZYŃSKI

« Powrót do listy