Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

75. rocznica powstania i chrztu bojowego 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki

Zbliża się do nasze wielkie Święto - 75. rocznica powstania i chrztu bojowego naszej 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki.
   Truizmem byłoby przypominać Kolegom o doniosłości faktu powstania i walki z niemieckim okupantem dywizji Kościuszkowskiej. Dziś dobrze wiadomo, że „tyle świadomości narodu ile jego zbiorowej pamięci”. Z tej pamięci dość często próbuje się wyrwać, zniekształcić i wręcz wymazać czyny bojowe i wierną służbę Kościuszkowców a co za tym idzie żołnierzy idących krwawym szlakiem bojowym ze wschodu. Nie możemy dopuścić do zapomnienia i wykreślenia z najnowszej historii narodu i państwa czynu zbrojnego Kościuszkowców i polskich sił zbrojnych na froncie wschodnim. Nie powinno być przyzwolenia aby selektywnie, wybiórczo oceniać przeszłość, lekkomyślnie wykreślać chlubne karty ze szlaku bojowego żołnierza tylko dlatego, że szedł on - wg niektórych - z niewłaściwego kierunku i z nieodpowiednim (chociaż aliantem) sojusznikiem. Przypominanie tych czynów jest naszym żołnierskim obowiązkiem. Umożliwi kolejnym pokoleniom rzetelną i sprawiedliwą, wolną od koniunkturalnej naleciałości ocenę patriotycznej postawy tych, którzy zrzucili obozowy, łagierniczy łach, przywdziali polski mundur, z piastowskim orzełkiem czapkę i z bronią w ręku wrócili do kraju.
     W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców serdecznie zapraszamy na uroczystości 75. rocznicy powstania i chrztu bojowego 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki.

 « Powrót do listy