Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

W Olsztynie o kondycji związku i prenumeracie GWiR

Kwietniowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie  z udziałem prezesów kół zdominowały trzy problemy: kondycja naszej organizacji, bieżące działania kół oraz stan prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
    Prezes ZW Romuald Jóźwiak przypomniał działania ostatniego półrocza, zdominowane głównie przez współpracę z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych w obronie praw policjantów oraz pracami nad nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i zapowiedzią degradacji żołnierzy z lat PRL. Zorganizowano też kilka imprez integracyjnych (w tym we współpracy z organizacją Kaliningrad-Świnoujście-Olsztyn w obwodzie kaliningradzkim FR) oraz uczestniczono w okolicznościowych obchodach ważnych rocznic organizowanych przez władze różnych szczebli.
    Skarbnik ZW ZŻWP w Olsztynie Maciej Sasin przedstawił aktualną ocenę opłacania składek. Z tego obowiązku za ubiegły rok wywiązały się wszystkie koła i mimo spadku liczby członków o 27 osób (aktualnie 256) do ZG odprowadzono 200 zł więcej niż planowano (3200 zł).  Także w I tegorocznej transzy zebrano już ponad połowę planowanych składek, w czym głównie zasługa kół nr 11, 21, 28 i 29, które wpłaciły całość oraz nr 21 (70 proc. rocznej należności) i 15 (80 proc.). Ponadto inni, idąc za przykładem kobiecego koła (nr 28 - 19 członkiń!) zobowiązali się do dodatkowych datków na bieżące potrzeby ZW i ZG (to odpowiedź na apel prezesa ZG na posiedzeniu w Skierniewicach!), głównie na utrzymanie lokalu i potrzeby biurowe. Przyjęto kilkunastotysięczny budżet ZW na 2018 r.
    Prezesi kół poinformowali o problemach związanych z rekrutacją nowych członków, komunikacją wewnątrzzwiązkową i starzeniem się szeregów. Np. średnia wieku w kole nr 4 (Ostróda) przekroczyła 75 lat i tylko trzech z 18 członków posługuje się komputerami. Jeszcze starsi są członkowie koła nr 18 (78 lat) i nr 21 (ponad 80 lat!). W  tym roku w kole „21” zmarło już dwóch członków, kilku jest unieruchomionych przez choroby, ale komputerami posługuje się co czwarty członek tego koła (na 37). Prezes koła nr 29 (23 członków, głównie weteranów służby wewnętrznej) stwierdził: - Za brak aktywności usunęliśmy sześć osób, w ich miejsce przyjęliśmy czterech, ale młodszych. I będą następni.
    Bardzo aktywne jest olsztyńskie koło nr 11 (43 członków), które też nastawia się na młodych członków. - W tym celu współpracujemy ze stowarzyszeniem skupiającym głównie weteranów jednostek przeciwlotniczych. Organizujemy wspólne strzelania, wycieczki i imprezy integracyjne, poinformował prezes koła 11, zarazem wiceprezes ZW, Stanisław Walczak. Wiceprezes Walczak poinformował też o przygotowaniach do konferencji  z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.  ZW ZŻWP współpracuje przy jej organizacji z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.
     Warto odnotować, że prezesi kół podali liczne przykłady bieżącej i owocnej współpracy z lokalnymi władzami i innymi organizacjami w pielęgnowaniu tradycji i obchodach ważnych rocznic (Olsztyn, Nidzica, Ostróda, Kętrzyn). Prezes ZW Romuald Jóźwiak uznał tę współpracę za główny obowiązek w upowszechnianiu działań związku w środowisku. Zalecił kontynuowanie tej współpracy szczególnie w tym roku, przy wyborach samorządowych. Koło Akademickie (9 członków) współpracuje z władzami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zwłaszcza w tworzeniu i szkoleniu Legii Akademickiej, pochwalił się jego prezes Andrzej Piętak (członek Głównego Sądu Koleżeńskiego). Działania te będą wkrótce rozszerzone na inną, prywatną uczelnię w Olsztynie.
    W dyskusji poruszano też problemy socjalne środowiska, związane z obniżaniem emerytur i rent wojskowych oraz próbami degradacji. Jeden z kolegów stwierdził wprost, że nasz związek (mimo skutecznych za mało robi w tym zakresie, zwłaszcza w zrównaniu w prawach inwalidów wojskowych z różnych okresów i działań. Zdaniem tego kolegi szum, jaki czyni inna organizacja, ma posłuch wśród wojskowych emerytów, dlatego jedni odchodzą, a inni nie chcą wstępować do ZŻWP.
   - Być może wiąże się to ze zbyt małym czytelnictwem  naszej prasy, zarówno tej drukowanej (GWiR), jak i stron internetowych (związkowej i GWiR), dlatego koledzy nie wiedzą, co się dzieje w związku - stwierdził Jerzy Pantak, członek Zarządu Głównego ZŻWP. Statystyka prenumeraty GWiR zasmuca, gdyż na 12 kół aż 9 (sic!) nie prenumeruje żadnego egzemplarza. W prenumeracie zbiorowej jest aktualnie 16 egzemplarzy, w tym: ZW - 7, K. 21 - 5 i K. 11 - 3. Indywidualnie prenumeruje (obie wersje) zaledwie 4 członków. Jerzy Pantak podjął się pilotowania czytelnictwa GWiR i zaproponował, by do końca maja każde koło zaprenumerowało przynajmniej 2 egzemplarze. Zarząd przyjął  ten wniosek, a kilku kolegów zadeklarowało prenumeratę indywidualną. Kol. Pantak poinformował też o przebiegu obrad Zarządu Głównego w Skierniewicach.
     Ponieważ w ostatnim okresie w zarządzie wojewódzkim były znaczne roszady personalne (odeszło trzech członków - 2 wiceprezesów zrezygnowało, zmarł jeden członek), więc na funkcję drugiego wiceprezesa powołano koleżankę Jadwigę Mołdysz, znaną z organizacji imprez integracyjnych. Podjęła się ona przygotowania czerwcowego Święta ZŻWP i przedstawiła jego ramowy program. Omówiono też plan innych działań w br., w tym zawodów strzeleckich ZŻWP o puchar prezydenta Olsztyna.

Tekst i zdjęcia: Jerzy PANTAK

 

« Powrót do listy