Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Posiedzenie Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Październikowe posiedzenie Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP nie odbyło się - jak w latach poprzednich - na terenie Jednostek Wojskowych w Międzyrzeczu lub w Wędrzynie. Rozwiązanie przez MON, umowy o współpracy ze ZŻWP to uniemożliwiło. Gościnności udzieliła nam Dyrekcja Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w miejscowości Pniewo k/Międzyrzecza (Międzyrzecki Rejon Umocniony).
    Posiedzenie Lubuskiego ZW otworzył prezes Zarządu gen. bryg. Aleksander Bortnowski, który przedstawił informację dot. działalności Prezydium LZW w ostatnim kwartale 2017 r. Na uwagę zasługuje spotkanie z przedstawicielami Związku Rezerwistów Bundeswehry Brandenburgii we wrześniu br. podczas Winobrania w Zielonej Górze. W czasie spotkania podsumowano współpracę w 2017 r. i omówiono plany na rok 2018.
    W dalszej części Posiedzenia głos zabrał kpt. Andrzej Pawlak wybrany na XI Krajowym Zjeździe delegatów ZŻWP, członkiem Zarządu Głównego, który poinformował zebranych o przebiegu i uchwałach Zjazdowych. Zabierając głos w dyskusji na Zjeździe kpt. Andrzej Pawlak powiedział m.in., że należy w naszej działalności oprzeć się na samorządach i lokalnych instytucjach samorządowych. Dowodem tego jest obecny Zjazd, który odbył się dzięki pomocy władz samorządowym Włocławka. W Zielonej Górze i województwie Lubuskim tak robimy od  lutego 2016 r.
    W sprawozdaniach Prezesów z działalności Kół w 2017 r. widać było aktywność we wszystkich kołach; jednak ostatnie ustawy oraz projekty ustaw dotyczących byłych żołnierzy zawodowych wprowadziły przygnębiający nastrój co do dalszej przyszłości Związku oraz samych członków. Członkowie Zarządu i prezesi Kół zobowiązali się do włączenia do akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy represyjnej (dezubekizacyjnej).
    W końcowej części Posiedzenia sekretarz Lubuskiego ZW omówił sprawy organizacyjne oraz przedstawił projekt uchwały dotyczącej rozwiązania koła nr 7 w Skwierzynie. Uchwała została przyjęta.
    Na zakończenie uczestnicy Posiedzenia z miejscowym przewodnikiem zwiedzili jedną z tras Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy (Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego).

kpt.  Andrzej  PAWLAK

 

« Powrót do listy