Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Stowarzyszenie „Gladiator Oddział Małopolski”

Stowarzyszenie „Gladiator” jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zaangażowaną na rzecz walki z rakiem i chorobami prostaty, nerek, pęcherza moczowego oraz narządów płciowych.
    Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z kół krakowskich włączyli się do tej szlachetnej działalności i założyli Oddział Małopolski Stowarzyszenia ,,Gladiator”.
    Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna mężczyzn dotkniętych tymi chorobami. Jednym z istotnych zadań Stowarzyszenia jest organizowanie akcji związanych z profilaktyką i diagnostyką mającą na celu wczesne wykrywanie raka w/w narządów.
    Zadania te realizowane są poprzez:
  - organizowanie spotkań i szkoleń na temat wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
    - edukację prozdrowotną szerokiej rzeszy obywateli;
    - upowszechnianie podstawowej wiedzy o chorobach nowotworowych;
   - prowadzenie poradnictwa czynnego (osobisty kontakt telefoniczny) oraz uczestnictwo członków Stowarzyszenia w akcjach przygotowwywanych przez organizacje prozdrowotne na rzecz walki z nowotworami;
    - współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w kraju i za grancą na rzecz walki z nowotworami;
   - organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy przed resekcją i po resekcji organów;
   - organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych dla członków Stowarzyszenia;
   - podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej oraz tworzenie warunków do integracji mężczyzn w czasie i po leczeniu nowotworów.
    Nasze Stowarzyszenie zyskuje coraz większą renomę. Świadczą o tym liczne zaproszenia na różne spotkania, szkolenia odczyty, sympozja, imprezy i pikniki prozdrowotne organizowane przez organizacje pozarządowe jak i władze samorządowe.
   Oddział Małopolski Stowarzyszenia ,,Gladiator’’ współpracuje z Kliniką Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Zarządem Wojewódzkim ZŻWP, Krakowską Radą Seniorów, Radą Dzielnicy Bronowice w Krakowie, Firmą Uro Conti, Związkiem Weteranów i Rezerwistów WP oraz ze Związkiem Inwalidów Wojennych RP.

                                                                                                     Prezes
                                                                                      ppłk Zdzisław ZWIERZYNA

 

« Powrót do listy