Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

„Monte Lenino” - Rekonstrukcja walk z 1943 roku

„Monte Lenino” to tytuł dwuczęściowego projektu, zainicjowanego przez Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.
    Rekonstrukcja walk z 1943 roku odbyła się 8 października 2017 r. we wsi Duńkowiczki - na polu naprzeciwko fortu nr XI (gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie).

    Projekt „Monte Lenino” podzielony jest na dwa lata. W tym roku zrealizowana została rekonstrukcja bitwy pod Lenino, a w przyszłym walk o Monte Cassino.
     Poświęcony jest on wszystkim zesłańcom, kresowianom, którym nie dane było wrócić do swoich domów, a do Polski wracali różnymi drogami. Jedni z nieludzkiej ziemi wychodzili z gen. Andersem przez Iran, Syrię, Włochy, krwawiąc w walkach o Monte Cassino, Ankonę, Bolonię.
   Drudzy musieli zostać w ZSRR dłużej, wychodząc stamtąd z gen. Berlingiem i przechodząc chrzest bojowy pod Lenino, a potem bijąc się pod Warszawą, na Wale Pomorskim, kończąc w Berlinie.
     Ma on też wbrew niektórym historykom pokazać, że polska krew ma tą samą wartość. Że nie wolno dzielić polskich żołnierzy na lepszych i gorszych. Że jedni i drudzy stali się ofiarami polityki wielkich mocarstw.

    Bitwa pod Lenino (obecnie Białoruś) stoczona została w dniach 12 - 13 października 1943 r. pomiędzy radziecką 33. Armią Frontu Zachodniego i walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Piechoty im. generała Tadeusza Kościuszki a niemiecką 337. Dywizją Piechoty wspieraną przez odwody 39. Korpusu Pancernego.
   Organizatorami rekonstrukcji historycznej byli: Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K., Gmina Orły i Starostwo Powiatowe w Przemyślu.
    Partnerzy: Prezydent Miasta Przemyśla, Gmina Przemyśl, Teatr Nie Teraz z Tarnowa.
    Patronat: Związek Sybiraków w Polsce Oddział w Przemyślu.

Foto: Zbigniew ZEMBRZUSKI 

« Powrót do listy