Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

ŁÓDŹ: Uroczystości w Szkole Podstawowej nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej

Łódzkie ogniwo Związku Żołnierzy Wojska Polskiego współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej od wielu lat. Akt objęcia Szkoły patronatem został podpisany 6 czerwca 1967 roku przez płk. dypl. Filipa Majewskiego - ówczesnego dowódcę 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki oraz panią Irenę Siewierską - kierownika Szkoły. Przez wiele lat była ona, i jest nadal, terenem spotkań uczniów z żołnierzami i weteranami 1 Dywizji Kościuszkowskiej. Dzień Patrona - 12 października jest zawsze wielkim świętem Szkoły. Niestety z upływem lat ubywa weteranów - uczestników bitwy pod Lenino oraz walk na szlaku bojowym 1 Dywizji Kościuszkowskiej. Obchody Dnia Patrona odbywają się zawsze z udziałem członków łódzkiej organizacji, którzy są niejednokrotnie ich współorganizatorami. W 2013 roku podczas obchodów 70. rocznicę bitwy pod Lenino ufundowaliśmy tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzom 1 Dywizji Kościuszkowskiej. Szkoła na nasz wniosek została uhonorowana Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Zorganizowaliśmy także konferencję popularnonaukową poświęconą losom Polaków na Wschodzie nt. „Refleksja w 70. rocznicę bitwy pod Lenino”.
    Tegoroczne październikowe uroczystości były związane 55. rocznicą powstania Szkoły oraz 50. rocznicą nadania jej patrona. Patronat nad nimi objęła prezydent Łodzi pani Hanna Zdanowska.     
   W uroczystościach uczestniczyli: reprezentujący panią prezydent - dyrektor Biura Informacji i Komunikacji Społecznej UMŁ Mariusz Goss, przedstawiciel marszałka województwa - dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa UM Zbigniew Kręcisz, wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Janusz Kwiecień, sekretarz generalny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Jan Kacprzak, przedstawiciele kuratorium, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, członkowie ZNP i nauczycielskiej Solidarności oraz stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc szkole i dzieciom, a także przedstawiciele instytucji współpracujących ze Szkołą. Licznie przybyli aktualni i byli jej dyrektorzy oraz nauczyciele. Obecni byli także absolwenci, uczniowie i ich rodzice. W uroczystościach uczestniczyła delegacja ukraińskich partnerskich szkół z Kostiuchnówki i Trojanówki na Wołyniu. Gośćmi honorowymi byli natomiast nieliczni już świadkowie historycznych wydarzeń: por. Tadeusz Pieróg - uczestnik bitwy pod Lenino; płk Józef Suchodolski - kawaler Krzyża Virtuti Militari, żołnierz 1 Armii WP; żołnierze Armii Krajowej: mjr Włodzimierz Pajdowski - wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych; mjr Eugeniusz Stefankiewicz; por. Kazimierz Małkiewicz - żołnierz Armii Ludowej, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; płk Mieczysław Kowalczyk - żołnierz Batalionów Chłopskich oraz płk Henryk Woźniak.
    Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po czym złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy walczących pod Lenino. Dalsza ich część odbyła się w budynku szkolnym z udziałem pocztów sztandarowych: Szkoły Podstawowej nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej, Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi, Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino, Gimnazjum nr 28 im Marszałka Józefa Piłsudskiego. Otwierając jubileuszowe uroczystości 55-lecia powstania Szkoły i 50. rocznicy nadania jej patrona, pani dyrektor Bożena Biniek podkreśliła, że jej społeczność jest dumna z patrona i żadne zawirowania dziejowe nie zmieniły sposobu patrzenia na żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Nigdy nie zwątpiono w ich bezgraniczne oddanie Ojczyźnie. Dodała, że jest pełna podziwu dla żołnierzy, którzy, narażając życie, walczyli o naszą wolność. Pamięć o patronie Szkoły jest utrwalana dzięki spotkaniom z weteranami i żołnierzami, które stają się lekcjami o trudnych czasach i umożliwiają zrozumienie skomplikowanych wojennych losów Polaków. Na zakończenie stwierdziła, że imię Szkoły zobowiązuje, łatwiej zatem kształtować postawy patriotyczne młodzieży. Należy w tym miejscu dodać, że SP nr 173 współpracuje ze szkołą w Trojanówce oraz Centrum Dialogu Kostiuchnówka na Ukrainie. W tym rejonie w 1916 roku toczono walki, które przeszły do historii jako największa polska bitwa I wojny światowej. Raz w roku delegacja młodzieży wraz z nauczycielami składa kwiaty na mogiłach legionistów i pobiera ogień niepodległości, który następnie składa na dziedzińcu Szkoły pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 1 Dywizji Kościuszkowskiej. Młodzież szkolna opiekuje się również grobami kościuszkowców pochowanych na łódzkim cmentarzu wojskowym.
    Występując na jubileuszu Szkoły i jej patrona w imieniu łódzkiej organizacji ZŻWP, płk Franciszek Piecuch nawiązał do patrona ustanowionego pół wieku temu. Wskazał na ogrom przemian, jakie dokonały się w tym czasie w naszym kraju, na różne spojrzenie na Wojsko Polskie formowane na wschodzie. Patron Szkoły pozostał jednak ten sam. W czym tkwiła ta siła, ta moc patrona - postawił pytanie płk Franciszek Piecuch - że przetrwał 50 lat. Ta moc i siła tkwiła w Polakach, naszych rodakach, którzy na terenach ówczesnego Związku Radzieckiego znaleźli się w przeważającej większości nie z własnej woli. Utworzenie 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki było dla nich szansą na opuszczenie nieludzkiej ziemi. Kierowała nimi niezłomna wola powrotu do kraju, przywiązanie do ziemi ojczystej, do miejsca urodzenia, do rodziny i przyjaciół. Wola walki, odwaga, poświęcenie, determinacja i gotowość oddania życia za Ojczyznę to cechy, które charakteryzowały żołnierzy 1 Dywizji oraz wszystkich polskich żołnierzy walczących na różnych frontach II wojny światowej. Niewątpliwie te cechy legły u podstaw nadania Szkole tego patrona.
     Doniosłym momentem uroczystości było wyróżnienie jej Złotym Medalem "Za zasługi dla ZŻWP" oraz wręczenie pani dyrektor medalu pamiątkowego naszej organizacji. Uhonorowania sztandaru i wręczenia medalu dokonał sekretarz generalny Związku płk Jan Kacprzak.
    Społeczności szkolnej przekazano rzeźbę żołnierza - dar członka łódzkiej organizacji mjr. Antoniego Tarkowskiego - wykonaną przez jego Ojca. Przekazał ją wnuk Sławomir.
    Na zakończenie uroczystości zaprezentowano widowisko słowno-muzyczne nawiązujące do wydarzeń sprzed 70 lat oraz pokaz szkolnych talentów. Widowisko kończyło się apelem dzieci do dorosłych: Dość wojny i przemocy. Pomóżcie nam wzrastać w pięknym, przyjaznym świecie, przepełnionym tolerancją i szacunkiem dla drugiego człowieka. Pomóżcie nam dorastać w świecie, w którym hasło: Bóg, Honor i Ojczyzna widnieje nie tylko na sztandarach, ale jest wpisane w ludzkie serca.

Franciszek PIECUCH

 

« Powrót do listy